Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заняття № 1.1.
Форма проведення:семінар.

Мета: ознайомлення з суттю операційного менеджменту.

Бліц-опитування дискусійного характеру за питаннями лекції з використанням поданого та додатково опрацьованого матеріалу з метою засвоєння теоретичного матеріалу.

Орієнтовний перелік питань для дискусії:

1. Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію.

2. Природа операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.

3. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації.

4. Взаємозв'язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту.

5. Поняття «операції» та «виробництво», їх взаємозв'язок та розбіжність.

6. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики.

Навчальні завдання для аудиторної роботи

Завдання практичного заняття полягає у розв'язанні ділової ситуації, за якою необхідно прийняти рішення та оцінити наслідок прийнятих рішень за такою схемою: - близькі – позитивні; близькі – негативні; - віддалені - позитивні; віддалені – негативні.

Завдання 1.

Ви недавно призначені начальником великого цеху. Йдете по коридору цехового приміщення і бачите трьох робітників, які про щось жваво розмовляють. Повертаючись через 15 хвилин, спостерігаєте ту саму картину. Ваші дії? Припустимо, Ви владним тоном змушуєте робітників піти на робочі місця і продовжити працювати. Які будуть наслідки цього рішення?

Розв'язок

Близькі позитивні: _______________________________________________

Близькі негативні: __________________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені позитивні: _____________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені негативні: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 2.

Ви начальник планово-економічного відділу (ПЕВ). У вашому підрозділі працює інженер-економіст – активний громадський працівник. Суспільні справи часто відволікають його від роботи. Товариші по службі відверто виражають невдоволення. Їм доводиться виконувати великий обсяг роботи, а під час розподілу премії ділять її порівну. Яке Ви повинні прийняти рішення?

Розв'язок

Близькі позитивні: _______________________________________________

Близькі негативні: __________________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені позитивні: ___________________________________________________________________________________________________________ Віддалені негативні: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3.

Ви економіст цеху. Термін капітального ремонту реактора в цеху через 5 місяців. Реактор у цеху один. Однак, за оцінкою механіка цеху, він може вийти з ладу через 3 місяці. Термін простою під час капітального ремонту – один місяць, але після аварії він може тривати до двох місяців. Проте керівництво заводу вимагає виконання виробничої програми. Прийміть рішення.

Розв'язок

Близькі позитивні: _______________________________________________

Близькі негативні: __________________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені позитивні: _____________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені негативні: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4.

Ви старший економіст цеху. Керівництво підприємства припускає збільшити випуск продукції у Вашому цеху. Для цього необхідно встановити додатковий ферментер. Однак виробничі площі цеху не дозволяють це зробити, тому ферментер передбачається встановити у загальному цеху, але при цьому виник-нуть окремі труднощі в підготовці апарата, його ремонті, забезпеченні енергоресурсами, взаєморозрахунків цехів та ін. Дайте пропозиції до ухвалення рішення.Розв'язок

Близькі позитивні: _______________________________________________

Близькі негативні: __________________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені позитивні: _____________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені негативні: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5.

Ви начальник цеху. Чисельність працюючих у цеху становить 40 осіб. У наявності 2 технологічні лінії продуктивністю по 30 тонн у зміну кожна. Виробництво тризмінне. Є необхідність збільшити обсяг виробництва капролактаму на 10%. Виробничі потужності в цеху використовуються не повністю через такі причини: у цеху 15 вакантних місць; одна з дільниць цеху прийнята з недоробками і тому там дотепер повністю не введене устаткування; через несприятливі, санітарно-гігієнічні умови плинність кадрів у цеху становить 5%. Прийняти управлінське рішення і оцінити наслідки його ухвалення.

Розв'язок

Близькі позитивні: _______________________________________________

Близькі негативні: __________________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені позитивні: _____________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені негативні: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання 6.

Ви начальник ПЕВ. На підприємстві розглядається питання про запровадження в дію нової технологічної лінії з випуску нового продукту. Однак питання про його реалізацію недостатньо розроблено. Ваші пропозиції до ухвалення рішення. Оцініть наслідки ухвалення рішення.

Розв'язок

Близькі позитивні: _______________________________________________

Близькі негативні: __________________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені позитивні: _____________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені негативні: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання 7.

Ви начальник ПЕВ. Сировина для продукції, що випускається підприємством, подорожчала. Однак є небезпека, що збільшення ціни на вашу продукцію утруднить її збут, тому що підприємство не є монополістом у цій галузі. Ваші пропозиції до ухвалення рішення.

Розв'язок

Близькі позитивні: _______________________________________________

Близькі негативні: __________________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені позитивні: _____________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені негативні: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання 8.

Ви начальник відділу матеріально-технічного забезпечення (ВМТЗ). Керівництво підприємства припускає збільшити випуск карбаміду. Є два постачальники сировини. 1-й розташований досить далеко від Вашого підприємства, 2-й ближче. Придбання сировини в 1-го постачальника обходиться Вам дешевше, ніж у 2-го. Однак 1-й більш надійний партнер, 2-й постачальник досить часто зриває строки постачання. Прийміть рішення.

Розв'язок

Близькі позитивні: _______________________________________________

Близькі негативні: __________________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені позитивні: _____________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені негативні: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання 9.

Ви керівник підрозділу. Одна Ваша співробітниця виходить заміж і просить триденну відпустку. Але Ваш підрозділ готує квартальний звіт ключовою «фігурою» у його підготовці є саме ця співробітниця, замінити її немає ким. Ваше рішення?

Розв'язок

Близькі позитивні: _______________________________________________

Близькі негативні: __________________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені позитивні: _____________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені негативні: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання 10.

Ви керівник ПЕВ. Ваш заступник виходить на пенсію і повинен призначити на цю посаду нового працівника. Є кандидатури. Перша – старший економіст, вік 45 років. Починала працювати на даному підприємстві простим робітником. Заочно закінчила інститут. Досвідчений виробник. Приймає обережні рішення. Друга – старший економіст, вік 37 років. Займає цю посаду 2 роки. Уміє добре організувати рішення нових завдань, однак запальна, стиль роботи авторитарний, не завжди знаходить спільну мову з підлеглими. Ваш вибір?

Розв'язок

Близькі позитивні: _______________________________________________

Близькі негативні: __________________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені позитивні: _____________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені негативні: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання 11.

Ви начальник цеху. Від роботи одного з учасників залежить виконання плану цехом. Майстер дільниці – умілий організатор. Його дільниця жодного разу не підводила цех. Однак сам майстер порушує трудову дисципліну, негативно впливає на психологічний клімат у колективі. Яке рішення Ви повинні прийняти стосовно майстра?

Розв'язок

Близькі позитивні: _______________________________________________

Близькі негативні: __________________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені позитивні: _____________________________________________

______________________________________________________________ Віддалені негативні: ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самостійної роботи:

1. Становлення операційного менеджменту як науки. Результати дослідження необхідно оформити у вигляді таблиці:

Таблиця 1. Операційний менеджмент в історичному розвитку

Роки XX століття Концепція Методи й інструменти Авторство
       
     
     
     

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал