Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дәріс жоспары
Апта Модуль, тақырып, оқыту технологиясы Сабақтың мазмұны Сағат саны  
Модуль 1. Электр термиялық процестер және қондырғылар  
1. Тақырып 1. Кіріспе. Электр термияның физикалық-техникалық негіздері. Ақпараттық оқыту әдісі –«демонстрациялау» 1. Электртермиялық қондырғылар және олардың қолдану облысы 2. Электр-термиялық қондырғылардағы жылу берілісі 3. Электр пештерін жасауда пайдаланылатын материалдар 4. Отқа шыдамды материалдар 5. Жылулық оқшауламалық материалдар 6. Қыздыруға төзгіш материалдар  
2. Тақырып 2. Кедергімен қыздыру қондырғылары. Ізденімпаздық оқыту әдісі -«тыңда да ойлан» 1. Электрлік кедергінің физикалық мәні 2. Кедергілі электр пештері 3. Кедергілі пештердің электр жабдықтары  
3. Тақырып 3. Индукционды және диэлектрлік қыздыру қондырғысы. Ізденімпаздық оқыту әдісі -«Іскер себет» 1. Индукциялық қыздырудың техникалық-физикалық негіздері 2. Индукциялық балқыту қондырғылары 3. Индукциялық қыздыратын қондырғылар 4. Диэлектриктік қыздырудың физикалық негіздері 5. Диэлектриктік қыздыру қондырғылары 6. Индукциялық және диэлектриктік қыздыру  
Модуль 2. Доғалық электрлік қыздыру қондырғылары  
4. Тақырып 1. Доғалық разряд теориясы. Ізденімпаздық оқыту әдісі – «миға шабуыл» 1. Газдардың ионизациясы. Плазма 2. Электр доғалық разряд 3. Электр доғалық бағана плазмаларының заңдылықтары 4. Айнымалы тоқтың доғасы 5. Электрлік доғаны реттеу  
5. Тақырып 2.Доғалық электрлік пештер (талқылау) Ізденімпаздық оқыту әдісі – «миға шабуыл» 1. Доғалық электр пештерінің жіктелуі 2. Тура және жанама әсер ететін доғалық пештер 3. Кен-термиялық пештер 4. Вакуумды доғалық пештер  
6. Тақырып 3. Доғалық электрлік дәнекер. Ақпараттық оқыту әдісі – «топтық оқыту» 1. Доғалық дәнекерлеудің теориялық негіздері 2. Доғалық дәнекерлеудің қорек көздері және қолмен дәнекерлеудің ерекшеліктері 3. Жартылай және автоматты дәнекерлегіштердің ерекшеліктері  
Модуль 3 Жоғары интенсивті қыздыру қондырғылары  
7. Тақырып 1. Электронды сәулелік қыздыру технологиялары. Ақпараттық оқыту әдісі – «әңгімелесу» 1. Энергетикалық кешен 2. Электр-механикалық кешен  
8. Тақырып 2. Оптикалық кванттық генераторлар (лазерлер). Ізденімпаздық оқыту әдісі -«Іскер себет» 1. Когеренттік сәулелену 2. Сәулеленгіш 3. Толтыру жүйесі 4. Оптикалық резонатор  
Модуль 4 Электр химиялық және электр физикалық өңдіру қондырғылары  
9. Тақырып 1. Электролиздік технологиялар. Ақпараттық оқыту әдісі – «әңгімелесу» 1. Элекр-химиялық өңдеу негіздері 2. Ерітінділер мен балқытпалардың электролизі  
10. Тақырып 2. Металдарды бұйымдарды электроэрозиялық өңдеу. Ізденімпаздық оқыту әдісі -«мәселені талдау» 1. Металдарды электр-эрозиялық өңдеу  
Модуль 5 Электромеханикалық процестер және қондырғылар  
11. Тақырып 1. Металдарды магниттік-импульстік өңдеу. Ақпараттық оқыту әдісі – «демонстрациялау» 1. Физикалық-техникалық негіздері 2. Мигнитті импульсті өңдеу операцияның сипаттамасы 3. Электр магнитті сорғылар  
12. Тақырып 2. Материалдарды электр гидравликалық өңдеу. Ізденімпаздық оқыту әдісі -«мәселені талдау» 1. Электр гидравликалық эффектінің физикалы негіздері 2. Сұйықтықтағы жоғары вольтті электрлік зарядтардың қолданылу технологиясы  
13. Тақырып 3. Ультрадыбыстарды алу және пайдалану. Ізденімпаздық оқыту әдісі -«іскер себет» 1. Ультра дыбысты өңдеудің физикалық болмасы 2. Ультра дыбысты қондырғының элемент жабдықтары 3. Ультра дыбысты толқыманы қолдану технологиясы  
Модуль 6 Материалдарды өңдеудің электрокинетикалық әдістері
14. Тақырып 1. Электронды-ионды технологияның теориялық негіздері. Ақпараттық оқыту әдісі – «топтық оқыту» 1. Электронды-ионды процесстердің сипаттамасы 2. Электр өрісіндегі бөлшектердің заряды 3. Электр өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы  
15. Тақырып 2. Электр статикалық қондырғылардың құрылысы және жұмысы. Ізденімпаздық оқыту әдісі -«мәселені талдау» 1. Электр сүзгілердің құрылысы және әрекет ету принципі 2. Электр сүзгілердің қоректендіру көздері және олардың параметрлерін реттеу 3. Электр статикалық технологиялық процесстер және олардың жабдықтары  
Барлығы  Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал