Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст і послідовність виконання завдань. Підприємство «Крекінг-завод» виготовляє три види продукції в одному виробничому процесі (спільному) і реалізує їх з такими показниками:
ЗАДАЧА 1.

Підприємство «Крекінг-завод» виготовляє три види продукції в одному виробничому процесі (спільному) і реалізує їх з такими показниками:

Таблиця 13.1

Показник Вид продукції
А Б В
Ціна реалізації, грн. за одиницю продукції 0,8 0,90 1,10
Змінні витрати на одиницю продукції, грн. 0,6 0,75 1,00
Питома вага окремих видів продукції у загальному обсязі виробництва, %

 

Постійні витрати підприємства за місяць становлять 25 500 грн., фактичний обсяг виробництва всіх видів продукції разом – 400 000 од.

Необхідно визначити:

1) точку беззбитковості, запас міцності та коефіцієнт запасу міцності;

1) обсяг реалізації кожного виду продукції для отримання загальної суми чистого прибутку 12 750 грн. (при ставці оподатку­вання прибутку – 25%.)

ЗАДАЧА 2.

Компанія «Шапоров» виготовляє і продає авторучки. Змінні цитрати на кожну з них складають 2 грн. Компанія може обрати один з трьох варіантів дій:

1) виробляти і продавати 60 000 ручок по 4 грн., що забезпечить 20 000 грн. прибутку;

2) виробляти і продавати 35 000 ручок по 5 грн.;

3) виробляти і продавати 20 000 ручок по 6 грн.

Визначити, який варіант дій для компанії є найефективнішим.

 

ЗАДАЧА 3.

Фірма «Аудит-Гром» організовує періодичні семінари бух­галтерів з питань оподаткування та складання звітності. На органі­зацію чергового семінару вона понесла витрати на друкування та розсилання потенційним слухачам програми семінару і запро­шення та інші рекламні заходи - 600 грн. Одночасно фірма ук­лала договір на оренду приміщення для проведення семінару за 300 грн. з умовою, що в разі відмови від оренди приміщення не пізніше ніж за тиждень до дати семінару, вона сплачує штраф орендодавцю в розмірі 25% суми договору оренди. Менше ніж за тиждень до початку семінару договір не може бути анульований. Оплата лекторам передбачена в розмірі 400 грн. Якщо семінар не відбудеться, оплата лекторам не нараховується.

Кожен учасник сплачує за участь у семінарі 150 грн. У вартість семінару включені витрати на обід з розрахунку 15 грн. на одного учасника і вартість роздаткового матеріалу - 5 грн.

Визначити доцільність проведення семінару або відмови від нього, якщо за тиждень до його початку надійшли замовлення на участь у семінарі лише від 6 бажаючих.

Розрахувати:

- яка кількість учасників семінару забезпечить його без­збитковість для фірми;

- який прибуток одержить фірма, якщо у семінарі прий­муть участь 30 бажаючих;

- при якій кількості учасників семінару фірма одержить 6 500 грн. прибутку від його проведення.ЗАДАЧА 4.

Компанія «Укрман» планує в наступному році досягти об­сягу продажів 600000 грн. Витрати плануються в таких розмірах (грн.):

Таблиця 13.2

Стаття витрат Змінні Постійні
Прямі матеріальні 160 000
Прямі на оплату праці 140 000
Загальновиробничі 60 000 90 000
Маркетингові 24 000 36 000
Адміністративні 6 000 4 000
Загальногосподарські 10 000
Разом 390 000 140 000

Необхідно визначити:

1) критичний обсяг реалізації продукції (точку беззбитко­вості) у грошовому вимірнику, запас міцності і коефіцієнт запа­су міцності;

2) маржинальний доход та операційний прибуток підприєм­ства у плановому періоді.

 

ЗАДАЧА 5.

Вироби продають за ціною 25 грн. за одиницю, змінні витрати становлять 17 грн., постійні витрати – 350 000 грн.

Треба :

1. Знайти кількість виробів у точці беззбитковості.

2. Визначити, скільки виробів повинно бути продано, щоб підприємство одержало прибутку у сумі 30000 грн.?

3. Визначити чистий прибуток (непокритий збиток) підприємства, якщо виручка від продажу дорівнює 450000 грн.

 

ЗАДАЧА 6.

У фірмі працюють два підрозділи А і В, які випускають однаковий продукт. Ціна одиниці продукту – 10 грн. Нижче в таблиці наведено дані про витрати за підрозділами.

Треба:

1. Визначити для кожного підрозділу кількість одиниць продукту в точці беззбитковості.

2. Визначити для кожного підрозділу чистий прибуток, який можна одержати при обсязі виробництва 105100 одиниць.

3. Розрахувати, при якому обсязі виробництва витрати підрозділу А і В будуть однакові.*** Нескінченні числа округлити до цілих Таблиця 13.3

Витрати на виробництво одиниці продукту, грн. Підрозділи
А В
Прямі витрати на матеріали 2,60 2,60
Прямі витрати на заробітну плату 0,75 3,00
Змінні накладні витрати 2,65 2,50
Загальні постійні витрати

 

 

ЗАДАЧА 7.

Діяльність компанії характеризують такі дані: Таблиця 13.4

Змінні витрати на одиницю продукції , грн.
Прямі матеріали 15,00
Пряма зарплата 4,50
Виробничі накладні витрати 3,00
Разом 22,50
Постійні витрати, грн.:
Виробничі постійні накладні витрати 1350,00
Постійні витрати на збут 450,00
Ціна за одиницю 58,50
Нормальна виробнича потужність на рік, одиниць 400,00
Податок на прибуток 25%

 

Треба визначити:

1. Яка точка беззбитковості для продукції компанії (в натуральних одиницях; у відсотках до нормальної потужності)?

2. Який прибуток (збиток) одержить компанія, якщо реалізує 40000 одиниць за рік?

3. Яку кількість продукції слід реалізувати, щоб одержати чистий прибуток 226800 грн.?

 

ЗАДАЧА 8.

Ціна одиниці продукції – 60 грн., а витрати підприємства, пов’язані з її виробництвом і реалізацією, становлять, грн.

Таблиця 13.5

Стаття витрат Змінні витрати на одиницю Постійні витрати за місяць
Основні матеріали -
Основна зарплата -
Продовження таблиці 13.5
Загальновиробничі витрати
Загальногосподарські витрати
Витрати на збут
Всього

 

Треба визначити:

1. Точку беззбитковості та побудувати графік беззбитковості.

2. Який прибуток одержить підприємство, якщо реалізує 1000 одиниць продукції.

3. Який обсяг реалізації потрібний для одержання прибутку 70400 грн.

 

ЗАДАЧА 9.

Фірма АВС подає звіт про фінансові результати, який наведено нижче у таблиці. Внаслідок дефіциту матеріалу, що використовується для виробництва продукту, витрати на прямі матеріали збільшились вдвічі й становили 1,80 грн.

Визначити ціну, за якою треба реалізувати продукт, щоб залишились попередніми:

- чистий прибуток;

- коефіцієнт маржинального прибутку.

Таблиця 13.6

Показник На одиницю Всього
Виторг від реалізації (обсяг 375000 одиниць) 4,18
Мінус: прямі витрати на матеріали прямі витрати на зарплату виробничі накладні витрати   0,90 0,40 1,0  
Всього змінних витрат 2,30
Маржинальний прибуток 1,88
Мінус постійні витрати 1,56
Операційний прибуток 0,32

 

ЗАДАЧА 10.

Компанія АВС подала звіт про фінансові результати:

Таблиця 13.7

Показник На одиницю Всього
Виторг від реалізації ( при обсязі реалізації 100000 одиниць)
Продовження таблиці 13.7
Мінус змінні витрати: прямі витрати на матеріали прямі витрати на зарплату виробничі накладні витрати комерційні витрати
Всього змінних витрат
Маржинальний прибуток
Мінус постійні витрати  
Операційний прибуток  

 

Підприємство використовує сировину, закупівельна ціна якої в наступному році збільшиться на 25% порівняно з поточним роком.

Обчисліть:

1. Обсяг виробництва в точці беззбитковості в натуральному вимірнику.

2. Обсяг виробництва в точці беззбитковості в грошовому вимірнику.

3. Чистий прибуток.

4. Прибуток у випадку зменшення ціни виробу на 5% та збільшення обсягу продажу на 10%.

 

ЗАДАЧА 11.

Об’єднання «Хмільна піна» виробляє три сорти пива: «Світле», «Темне», «Ювілейне».

Таблиця 13.8

Показник «Світле» «Темне» «Ювілейне»
Ціна за 1 л., грн.
Змінні витрати на одиницю, грн.
Питома вага в загальному обсязі реалізації,%
Постійні витрати, грн.

 

На підставі наведених нижче даних треба визначити:

1. Точку беззбитковості компанії.

2. Обсяг реалізації кожного сорту пива для одержання чистого прибутку 630000 грн.

Податок на прибуток – 25%.

 

ЗАДАЧА 12.

Три підприємства α, β, λ в кінці звітного періоду отримали однаковий валовий дохід – 800 000 грн. і однаковий прибуток 140 000 грн. Для них характерна така структура витрат:

Таблиця 13.9

Витрати α β λ
Змінні 400 000 250 000 500 000
Постійні 260 000 410 000 160 000

Визначити, яке з трьох підприємств має кращу структуру витрат:

1. При збільшенні обсягу реалізації на 15%.

2. При зменшенні обсягу реалізації на 15%.

Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу:

1. Дайте визначення операційного важеля?

2. Компанія «С» випускає відеомагнітофони і процес виробництва повністю автоматизований. Компанія «Д» також випускає відеомагнітофони, але їх збирають вручну. Чим відрізняється структура витрат на підприємствах «С» і «Д»? яка компанія матиме вищий рівень операційного важеля?

  1. Як розраховується фактор операційного важеля? Для чого він може бути використаний?
  2. Що означає запас міцності (припустима маржа)? Для чого використовується цей показник?
  3. Що означає комбінація продажу?
  4. Наведіть класифікацію витрат для обчислення собівартості продукції. Назвіть основні стаття виробничих витрат.
  5. Які управлінські рішення можна приймати на основі маржинального аналізу?
  6. Наведіть аналітичні показники, що використовуються при маржинальному аналізі, та охарактеризуйте порядок їх визначення.
  7. Що таке «операційний (виробничий) ліверидж» та поясніть механізм його дії?
  8. Якими показниками вимірюється ефективність управління витратами?

 

 


Рекомендована література:

1. Управління витратами: Навч. посіб./ М. Г. Грещак, У 67 В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба та ін..; За заг. ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264с.

2. Давидович І. Є. Управління витратами: Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.—320 с.

3. Лень В. С. Управлінський облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр.. – К.: Знання- Прес, 2006.—317с. (вища осіта ХХІ століття).

4. Атамас П. Й. управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник – К.:Центр учбової літератури, 2009. – 440с.

5. Панасюк В. Управління витратами виробництва.—Тернопіль: Економічна думка, 1999,--118с.

6. Турило А. М., Кравчук Ю. Б., Турило А. А. Управління витратами підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.—120с.

7. Котляров С. А. Управление затратами. – СПб,: Питер, 2001.—160с.

 

 .

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.02 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал