Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хлоридтер, сульфаттар
Жартылай жанбауы

2. +күйдіргенде өзгермейді;

3. Қыздырғанда жануы ;

4. Жандырғанда жалынның ысталуы ;

5. майда жақсы ериді.

2. Органикалық дәрілік заттарды талдауда, бейорганикалық заттардан ажырататын ерекшелігі.

1. катионға жүргізілетін реакция;

2. анионға жүргізілетін реакция;

3. +функциональды топқа жүргізілетін реакция;

4. ерігіштігін анықтау;

5. препараттың негіздігін анықтау;

3.Қышқылдық қасиет көрсететін органикалық препараттардың функционалдық тобы

1. Азо және диазотоптары;

2. Алифатты және ароматты аминтобы;

3. Кето және альдегид топтары ;

4. +Енолды және фенолды гидроксилдер;

5. Метокси және метилен топтары;

4.Органикалық дәрілік заттарда қышқылдық қасиет көрсететін функционалдық топ

Кетотоп;

2. +Карбоксилді топ;

Альдегид тобы;

Нитротоп;

5. Үшіншілік азот ;

5.Вазелин майының қасиеті

1. Шайқағанда өзгермейді;

2. +Химиялық инертті;

3. Қышқыл дәмі бар;

4. Жағымсыз иіс көрсетеді;

5. Суда,спиртте ериді;

6.Вазелин майының негізділігі зерттеу жүргізумен анықталады...

1. Қышқылдығы мен сілтілігі ;

2. +Кинематикалық тұтқырлығы мен тығыздығы;

3. Сілкігеннен кейінгі қалдығы;

4. Төмен температурада қайнайтын қосылыс;

5. Тотықсыздандырғыш зат.

7.Вазелин майының негізділігі зерттеу жүргізумен анықталады...

  1. органикалық қоспалар мен сульфидтер;

2. Төмен температурада қайнайтын қосылыс;

3. +қату температурасы және тығыздығы;

4. Қышқылдығы мен сілтілігі;

5. Шайқағаннан кейінгі қалдық.

8.Парафинді алу көздері

1. +Мұнай,қоңыр көмір;

  1. бензин, вазелин;
  2. қоңыр су,өзен және теңіз суы;
  3. минералдар, рудалар;
  4. ацетон, ацетальдегид.

9.Қатты парафиннің қасиеті

1. Шайқағанда өзгермейді;

2. Жағымсыз иіс көрсетеді;

3. +Химиялық инертті;

4. Суда ериді;

5. спиртте ериді;

10.Галогенді көмірсутек туындыларының сұйық дәрілік заттары

Хлоралгидрат;Хлорэтил;

Бромизовал;

Хлорамин;

Йодоформ.

11.Галогенді көмірсутек туындыларының қатты дәрілік заттары

Фторотан;

Хлороформ;

Хлорэтил;

Йодоформ;

Йод.

12.Хлороформның негізділігі зерттеу жүргізумен анықталады:

1. органикалық қоспалар, спирт

2. хлоридтер мен хлордың қышқылдығы

3. су,бөтен иіс

4. +тығыздығы,қайнау температурасы

5. Ұшпайтын қалдық

13.Хлор ионын анықтауды препараттарты минерализациялағаннан кейін жүргізеді:

1. Метилметионинсульфон хлориді

Хлорэтил

3. Ремантадин гидрохлориді

Мидантан

5. тұз қышқылы

14.Құрамында фтор бар,фторид ионын анықтау мақсатында ,фторотанды минерализациялау тәсілі:

1. +колбада оттегімен жануы

2. Гидроксидтердің спиртті ерітіндіде қайнауы

3. Концентрлі қышқылмен тазалау

4. Мырыш грануласын және қышқыл қосу

5. Натрий карбонаты және калий нитратымен қыздыру

15. Йодоформға негізділігін зерттеу

1. +сынаулықтағы жалында қыздыру

2. Қышқылдығы немесе сілтілігі кислотность или щелочность

хлоридтер, сульфаттар

4. боялған заттар5. ұшпайтын қалдық

16.Йодоформды сандық анықтау


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал