Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача 6. Ч.2 ст.1 ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію»
Ч.2 ст.1 ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію»

Інші терміни, що використовуються в цьому Законі, вживаються у значенні, встановленому в Законі України "Про кооперацію".

 

Ст.2 ЗУ «Про кооперацію»

вступний внесок - грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до кооперативної організації;

 

пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки;

 

Ст. 8. Статут кооперативу ЗУ «Про кооперацію»

Статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність. Статут кооперативу повинен містити такі відомості:

-…

- порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати;

-…

 

1) Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив;
Ст. 11 Вступ до кооперативу ЗУ «Про кооперацію» Вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначених його статутом. Стаття 7. Вступні та пайові внески сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» 1. Вступні внески сплачуються членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу у порядку, встановленому статутом, та зараховуються до неподільного фонду кооперативу. 2. Пайовий внесок члена сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу формується з його паю та додаткових паїв. Порядок визначення розміру пайового внеску кожного члена кооперативу визначається пропорційно до його участі у господарській діяльності кооперативу відповідно до запланованого обсягу і вартості послуг, що надаються кооперативом. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України - 21 травня 2013 року № 315 «ПРИМІРНИЙ СТАТУТ сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу» 8. Вступні внески 8.1. При вступі до Кооперативу для організаційного забезпечення його діяльності кожна фізична і юридична особа робить вступний внесок у грошовій формі у розмірі ________ (прописом) гривень. 8.2. Вступний внесок є обов'язковою умовою членства у Кооперативі. 8.3. Вступний внесок зараховується у неподільний фонд і у разі виходу з Кооперативу не повертається.   9. Пай та пайові внески 9.1. Пайовий внесок члена сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу формується з його паю та додаткових паїв. 9.2. Порядок визначення розміру пайового внеску кожного члена Кооперативу визначається пропорційно до його участі у господарській діяльності Кооперативу відповідно до запланованого обсягу і вартості послуг, що надаються Кооперативом. Розмір мінімального паю члену Кооперативу складає ___ гривень. 9.6. Паї можуть вноситися майном, майновими правами та/або грішми. 9.7. Факт внесення майна, що вноситься членами або асоційованими членами Кооперативу в рахунок їхнього паю чи додаткового паю, підтверджується актом приймання-передачі майна (далі - Акт) після державної реєстрації Кооперативу. Акт повинен містити опис майна, що вноситься, його грошову оцінку, дату, на яку майно вноситься до Кооперативу, підпис члена Кооперативу, який вносить таке майно, підпис голови Кооперативу та печатку Кооперативу. Акт укладається у двох оригінальних примірниках, з яких один залишається у члена Кооперативу, який вносить вклад майном, а другий - зберігається у Кооперативі. 9.8. Майнові права членів Кооперативу вносяться до майна Кооперативу у встановленому законодавством порядку. 9.9. Паї, що вносяться у грошовій чи не грошовій формі, відображаються у бухгалтерських регістрах Кооперативу у день їх отримання Кооперативом. Внески до Кооперативу у вигляді нематеріальних цінностей вважатимуться внесеними на дату, що встановлюється рішенням загальних зборів членів Кооперативу. Передача Кооперативу права користування земельною ділянкою у вигляді паю оформлюється відповідно до законодавства України

Тобто, в «примірному статуті» чітко зазначено про те, що акт приймання-передачі майна повинен містити грошову оцінку майна. При цьому ключовим словом виступає «повинен».2) Сільськогосподарський виробничий кооператив;
ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» Стаття 12. Членство в сільськогосподарському виробничому кооперативі Ч.1. Членами сільськогосподарського виробничого кооперативу можуть бути фізичні особи, які виявили бажання об’єднатися для спільної виробничої діяльності на засадах обов’язкової трудової участі та внесли вступний внесокі пай у розмірах, визначених статутом кооперативу. Стаття 100 ГК Майно виробничого кооперативу Ч. 2. Члени кооперативу можуть передавати як пайовий внесок право користування належною їм земельною ділянкою у порядку, визначеному земельним законодавством. За земельну ділянку, передану виробничому кооперативу в користування, з кооперативу може справлятися плата у розмірах, визначених загальними зборами членів кооперативу.  

 З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» Ст.3 «Незалежною оцінкою майна»вважається оцінка майна, що
проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом
господарювання. У цьому Законі: майном, яке може оцінюватися, вважаються …..паї

 

Розділ II ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ МАЙНА


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал