Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тарих беттерінен


 

Тақырып 1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 1.3.1.1 Көрнекі материалдарды зерделеу арқылы ежелгі адамдардың өмірі туралы айту 2.3.1.1 Дереккөздерді пайдалана отырып, тұтынушы және өндіруші шаруашылық арасындағы айырмашылықты білу және түсіну 3.3.1.1 Бұрынғы адамдардың көшпелі және отырықшы өмір салттарының ерекшеліктерін түсіну 4.3.1.1 Зерттеулер негізінде түрлі тарихи кезеңдердегі технологиялық прогресс деңгейін анықтау
1.3.1.2 Көне заманның ең белгілі тарихи ескерткіштері туралы әңгімелеу 2.3.1.2 Дереккөздерді зерделеу арқылы көне қалалар мен ескерткіштерді сипаттау 3.3.1.2 Тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтау маңыздылығын білу және түсіну 4.3.1.2 Тарихи мұражайлардың рөлі мен мәнін түсіну 4.3.1.3 Тарихи мұражай құру бойынша өз жобасын ұсыну
3.2 Қазақстанның тарихи тамырлары 1.3.2.1 Материалдарды зерделеу арқылы сақтардың өмір салтын және сақтар дәуірінің жекелеген ескерткіштерін сипаттау 2.3.2.1 Материалдарды зерделеу арқылы ғұндардың өмір салтын және ғұн дәуірінің жекелеген ескерткіштерін сипаттау 2.3.2.2 Сақтар мен ғұндар арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау 3.3.2.1 Материалдарды зерделеу арқылы түркілердің өмір салтын және түркі дәуірінің жекелеген ескерткіштерін сипаттау 3.3.2.2 Ғұндар мен түркілер арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау 4.3.2.1 Қазақ елінің шығу тарихы туралы түрлі дереккөз ақпараттарын жалпылау 4.3.2.2 Сақтар, ғұндар, түркілер және қазақтар арасындағы байланысты графикалық түрде бейнелеу
3.3 Қазақстан тарихындағы маңызды оқиғалар 1.3.3.1 Қазақстан аумағындағы көне жазу туралы білу 1.3.3.2 Түрлі материалдарды, әдістер мен құралдарды пайдалана отырып, көне жазуларды сипаттау және бейнелеу 2.3.3.1 Ботай мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау 3.3.3.1 Қазақ хандығының пайда болу себептерін түсіндіру 4.3.3.1 Қазақстанның ХХ ғасырдағы жетістіктерін білу және түсіндіру (мәдениет, ғылым, білім, экономика)
3.4 Көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері 1.3.4.1 Дереккөздерді зерделеу арқылы Томирис туралы тарихты әңгімелеу 2.3.4.1 Әл-Фарабидің ғылым дамуындағы рөлі туралы қарапайым қорытындылар жасау 3.3.4.1 Хандардың, батырлар мен билердің негізгі сипаттамаларын білу және рөлін түсіндіру (тарихи мысалдар бойынша) 3.3.4.2 Қазақстан тәуелсіздігі үшін күрескен адамдарды білу және шығармашылықпен таныстыру (тарихи мысалдар бойынша) 4.3.4.1 Өмірбаяндық мәліметтерге сүйене отырып, көрнекі мәдениет, білім, ғылым, мамандық қайраткерлерінің өмірі туралы әңгіме құрау
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және отансүйгіштік 1.3.5.1 Қазақстан Республикасының рәміздерін өзге елдердің рәміздерінен ажырату 2.3.5.1 ҚР мемлекеттік рәміздерінің мәнін түсіндіру 2.3.5.2 Бақылаулар негізінде ҚР мемлекеттік рәміздерінің қолданылу саласын анықтау 3.3.5.1 Қазақстанның бейресми рәміздерін білу және мәнін түсіндіру (Алтын адам, Бәйтерек, «Мәңгілік ел» триумф аркасы, т.б.) 4.3.5.1 Зерттеулер негізінде «Қазақстан» атауымен байланысты мағыналық ассоциациялар қатарын ұсыну (ұлттық брендті ілгерілету)
1.3.5.2 Тәуелсіз мемлекеттің негізгі белгілерін білу 1.3.5.3 Қазақстан астанасы туралы шығармашылық жұмыстарды таныстыру 2.3.5.3 Қазақстан халықтарының достығын түсіну және мәнін түсіндіру 3.3.5.2 Тұлғаның, отбасының, қоғам мен мемлекеттің дамуындағы еңбектің рөлін түсіну және анықтау 4.3.5.2 Қазақстанның әлемдік оқиғалардағы рөлін білу және түсіндіру 4.3.5.3 Қазақстан аумағында жүргізілетін әлемдік ауқымдағы оқиғалар туралы білу


3 Ұзақ мерзімді жоспар

Сынып

Ортақ тақырып Бағдарлама бөлімдеріне сілтеме Оқу мақсаттары
1-тоқсан
Өзім туралы 1.2 Мектеп және мектеп қоғамдастығы 1.1.2.6 Өзін мектеп оқушысы және сынып ұжымының мүшесі ретінде сипаттау
1.1 Отбасым 1.1.1.5 Тұтыну заттарына деген өз қажеттіліктерінің құрылымын, олардың қайдан келетінін анықтау
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 1.1.4.1 Жеке бас гигиенасын сақтау маңыздылығын дәлелді түрде түсіндіру
1.1.4.2 Тамақтану режимін сақтау қажеттілігін түсіндіру
1.1.4.5 Шұғыл көмек қызметтеріне хабарласу нөмірін білу
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 1.1.4.3 Үй мен мектеп арасындағы қауіпсіз маршрут жоспарын құру
Менің мектебім 1.2 Мектеп және мектеп қоғамдастығы 1.1.2.1 Мектептің адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру
1.1.2.6 Өзін мектеп оқушысы және сынып ұжымының мүшесі ретінде сипаттау
1.1.2.3 Мектептегі мінез-құлық ережелерін және олардың мағынасын баяндау
1.1.2.2 Мектептегі функционалдық аймақтардың арналымын және орналасқан жерін білу
1.1.2.5 Тәулік бөліктері мен апта күндерінің атауларын білу және қолдану
2-тоқсан
Менің отбасым және достарым 1.1 Отбасым 1.1.1.1 Түрлі дереккөздерді зерттей отырып, «Отбасы» ұғымын түсіну және мәнін түсіндіру
1.1.1.2 Отбасындағы өзге мүшелерге қатысты өзінің туыстық байланыстар жүйесіндегі орнын анықтау
1.1.1.3 Отбасы мүшелерінің арасындағы қамқор қарым-қатынастың маңызын түсіндіріп, мысалдар келтіру
1.6 Мерекелер 1.1.6.1 Отбасылық мерекелердің бірін сипаттау
Бізді қоршаған орта 1.3 Менің кіші Отаным 1.1.3.1 Өзі тұратын елді мекеннің географиялық орналасқан жерін қарапайым түрде сипаттау, өз мекенжайын білу
1.1.3.2 Өзі тұратын елді мекеннің басты көшесін, ғимараттарын және көрнекі жерлерін сипаттау
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 1.1.4.4 Жолдағы мінез-құлық ережелерін, жаяу жүргіншілердің қозғалысын реттейтін жол белгілерінің мәнін білу
2.1 Жергілікті жерде бағдарлану 1.2.1.1 Көкжиек тұстарын және оларды анықтау әдістерін білу
2.2 Климат және ауа-райы 1.2.2.1 Ауа-райының адамға және оның іс-әрекетіне әсерін анықтау
3-тоқсан
Саяхат 2.4 Туризм 1.2.4.1 «Туризм» және «турист» ұғымдарын білу
1.2.4.2 Туризмнің негізгі мақсаттарын атау
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 1.3.1.2 Көне заманның ең белгілі тарихи ескерткіштері туралы әңгімелеу 1.3.1.1 Көрнекі материалдарды зерделеу арқылы ежелгі адамдардың өмірі туралы айту
3.2 Қазақстанның тарихи тамырлары 1.3.2.1 Материалдарды зерделеу арқылы сақтардың өмір салтын және сақтар дәуірінің жекелеген ескерткіштерін сипаттау
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және отансүйгіштік 1.3.5.3 Қазақстан астанасы туралы шығармашылық жұмыстарды таныстыру 1.3.5.2 Тәуелсіз мемлекеттің негізгі белгілерін білу
Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті    
   
3.4 Көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері 1.3.4.1 Дереккөздерді зерделеу арқылы Томирис туралы тарихты әңгімелеу
   
3.3 Қазақстан тарихындағы маңызды оқиғалар 1.3.3.1 Қазақстан аумағындағы көне жазу туралы білу
1.3.3.2 Түрлі материалдарды, әдістер мен құралдарды пайдалана отырып, көне жазуларды сипаттау және бейнелеу
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және отансүйгіштік 1.3.5.1 Қазақстан Республикасының рәміздерін өзге елдердің рәміздерінен ажырату
 
1.3.5.3 Қазақстан астанасы туралы шығармашылық жұмыстарды таныстыру
4-тоқсан
Тағам және сусын 1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 1.1.4.1 Жеке бас гигиенасын сақтау маңыздылығын дәлелді түрде түсіндіру
1.1.4.2 Тамақтану режимін сақтау қажеттілігін түсіндіру
2.4 Туризм 1.2.4.2 Туризмнің негізгі мақсаттарын атау
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 1.3.1.1 Көрнекі материалдарды зерделеу арқылы ежелгі адамдардың өмірі туралы айту
3.2 Қазақстанның тарихи тамырлары 1.3.2.1 Материалдарды зерделеу арқылы сақтардың өмір салтын және сақтар дәуірінің жекелеген ескерткіштерін сипаттау
1.1 Отбасым 1.1.1.5 Тұтыну заттарына деген өз қажеттіліктерінің құрылымын, олардың қайдан келетінін анықтау
Тәні саудың – жаны сау 1.2 Мектеп және мектеп қоғамдастығы 1.1.2.4 Күн тәртібін сақтау маңызын түсіндіру және күн тәртібін құру
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 1.1.4.1 Жеке бас гигиенасын сақтау маңыздылығын дәлелді түрде түсіндіру
1.1.4.2 Тамақтану режимін сақтау қажеттілігін түсіндіру
1.1.4.5 Шұғыл көмек қызметтеріне хабарласу нөмірін білу
2.2 Климат және ауа-райы 1.2.2.1 Ауа-райының адамға және оның іс-әрекетіне әсерін анықтау
2.4 Туризм 1.2.4.2 Туризмнің негізгі мақсаттарын атау

 


Сынып

Ортақ тақырып Бағдарлама бөлімдеріне сілтеме Оқу мақсаттары
1-тоқсан
Өзім туралы Менің отбасым және достарым 1.1 Отбасым 2.1.1.3 Түрлі дереккөздерді зерттеу арқылы жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтау
2.1.1.1 Отбасылық мұрағат негізінде отбасы мүшелерінің ауызша портретін құру
2.1.1.2 Мысалдар келтіре отырып, өз отбасындағы әдеп нормаларын түсіндіру
2.1.1.3 Түрлі дереккөздерді зерттеу арқылы жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтау
2.1.1.4 Бақылау мен сұрақ-жауап арқылы тұтыну заттарына деген отбасы қажеттіліктерінің құрылымын, олардың қайдан келетінін білу
1.5 Құқық және жауапкершілік 2.1.5.1 «Құқық» және «Жауапкершілік» ұғымдарын білу, өз өмірінен мысалдар келтіру
2-тоқсан
Менің мектебім 1.2 Мектеп және мектеп қоғамдастығы 2.1.2.1 Мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін біліп, түсіндіру
2.1.2.2 Мектеп қоғамдастығының құрылымын және оның мүшелерінің атқаратын қызметін білу
2.1.2.3 Мектеп қоғамдастығындағы ұжымдық, топтық және тұлғааралық мінез-құлық нормаларын білу және түсіндіру
2.1.2.4 Өз сыныбына сипаттама беру
Туған өлкем 1.3 Менің кіші Отаным 2.1.3.1 Өз зерттеулеріне сүйене отырып, аймағының көрнекі жерлерін сипаттау және бейнелеу
2.1.3.2 Қазақстан картасынан өз облысын, ірі өзендерін, қалалар мен жолдарды көрсету
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 2.1.4.3 Көлік түрлерін, олардың арналымын ажырату
2.1.4.4 Қоғамдық көліктегі мінез-құлық ережелерін білу
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және отансүйгіштік 2.3.5.3 Қазақстан халықтарының достығын түсіну және мәнін түсіндіру
3-тоқсан
Дені саудың – жаны сау 1.2 Мектеп және мектеп қоғамдастығы 2.1.2.1 Мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін біліп, түсіндіру
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 2.1.4.1 Түрлі дереккөздер мен өзіндік зерттеулер негізінде пайдалы және зиянды тағамдардың арасындағы айырмашылықтарды анықтау
2.1.4.2 Оқу, ойын әрекеті кезіндегі, күнделікті жағдаяттардағы (үйде, қоғамдық орындарда, көшеде, табиғатта) қауіпсіз мінез-құлық ережелерін білу және түсіндіру
Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті 1.6 Мерекелер 2.1.6.1 ҚР жекелеген ұлттық және мемлекеттік мерекелерін білу және мәнін түсіндіру (таңдау бойынша): Наурыз мейрамы, ҚР Тәуелсіздік күні
  2.3.1.2 Дереккөздерді зерделеу арқылы көне қалалар мен ескерткіштерді сипаттау
 
 
3.2 Қазақстанның тарихи тамырлары 2.3.2.1 Материалдарды зерделеу арқылы ғұндардың өмір салтын және ғұн дәуірінің жекелеген ескерткіштерін сипаттау
2.3.2.2 Сақтар мен ғұндар арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау
3.4 Көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері 2.3.4.1 Әл-Фарабидің ғылым дамуындағы рөлі туралы қарапайым қорытындылар жасау
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және отансүйгіштік 2.3.5.3 Қазақстан халықтарының достығын түсіну және мәнін түсіндіру
2.3.5.1 ҚР мемлекеттік рәміздерінің мәнін түсіндіру
2.3.5.2 Бақылаулар негізінде ҚР мемлекеттік рәміздерінің қолданылу саласын анықтау
4-тоқсан
Қоршаған орта 2.1 Жергілікті жерде бағдарлану 2.2.1.1. Астрономиялық және жергілікті белгілер бойынша бағдарлану әдістерін білу
2.2 Климат және ауа-райы 2.2.2.1 Ауа-райының адамдардың өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оңды және теріс әсерлерінің сипаттамаларын анықтау
2.3 Табиғи жағдайлар және олардың әсері 2.2.3.1 Ірі табиғи нысандардың (тау, жазық, көлдер мен өзендер) шаруашылық маңызын анықтау
2.2.3.2 Зерттеу негізінде өз өңіріндегі табиғи жағдайлардың (рельеф, климат, өсімдік және жануарлар әлемі, су нысандары) оңды және теріс жақтарын анықтау
2.2.3.3 Табиғаттың қолайсыз және қауіпті құбылыстарын білу және жіктеу
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 2.3.1.1 Дереккөздерді пайдалана отырып, тұтынушы және өндіруші шаруашылық арасындағы айырмашылықты білу және түсіну
2.3.3.1 Ботай мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау
Саяхат 1.3 Менің кіші Отаным 2.1.3.1 Өз зерттеулеріне сүйене отырып, аймағының көрнекі жерлерін сипаттау және бейнелеу
2.4 Туризм 2.2.4.1 Туризмнің негізгі түрлерін мақсаттары бойынша жіктеу
2.2.4.2 Зерттеу негізінде Қазақстанда түризмнің алуан түрін дамыту үшін нысандарды анықтау
2.2.4.3 Туристік нысандардың ерекшеліктерін сипаттау
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 2.3.1.2 Дереккөздерді зерделеу арқылы көне қалалар мен ескерткіштерді сипаттау

 


Сынып

Ортақ тақырып Бағдарлама бөлімдеріне сілтеме Оқу мақсатары
1-тоқсан
Тірі табиғат 2.2 Климат және ауа-райы 3.2.2.1 Жердегі климаттың негізгі типтерінің сипаттамаларын анықтау
2.3 Табиғи жағдайлар және олардың әсері 3.2.3.1 Адамдардың табиғи жағдайларға байланысты орналасуын түсіндіру (рельеф, климат, өсімдік және жануарлар әлемі, су нысандары)
2.2 Климат және ауа-райы 3.2.2.2 Қолайсыз ауа-райы климаттық жағдайлардағы мінез-құлық ережелерін білу
2.3 Табиғи жағдайлар және олардың әсері 3.2.3.2 Геологиялық және табиғи-климаттық апаттар туындаған жағдайдағы мінез-құлық ережелерін білу
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 3.1.4.3 Түрлі дереккөздер негізінде табиғи ортадағы қауіп-қатерлерді анықтау және бағалау
3.1.4.4 Өзінің табиғи ортадағы қауіпсіздігін жоспарлау
2.1 Жергілікті жерде бағдарлану 3.2.1.1 Жоспардың арналымын, масштаб және қарапайым шартты белгілерді білу
3.2.1.2 Масштабты сақтап, шартты белгілерді пайдалана отырып, жергілікті жердің жоспарын құра білу
Жақсы деген немене, жаман деген немене? (жарық пен қараңғы) 1.1 Отбасым 3.1.1.3 Өз отбасының құндылықтарын анықтау
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және отансүйгіштік 3.3.5.2 Тұлғаның, отбасының, қоғам мен мемлекеттің дамуындағы еңбектің рөлін түсіну және анықтау
1.1 Отбасым 3.1.1.5 Шығындарын жоспарлау және негіздеу
1.2 Мектеп және мектеп қоғамдастығы 3.1.2.1 Қоғамда қабылданған мінез-құлықтың әдеп нормаларын білу және түсіндіру
3.1.2.2 Өз тәжірибесінен мысал келтіре отырып, адамдар арасындағы достықтың қажеттілігін және маңыздылығын дәлелдеу
1.5 Құқық және жауапкершілік 3.1.5.1 «Конституция» ұғымын білу
2-тоқсан
Уақыт 1.1 Отбасым 3.1.1.1. Түрлі дереккөздерді талдау негізінде отбасы мүшелерінің арасындағы туыстық дәрежесін түсіндіру
3.1.1.2 Отбасылық шежіре құру
1.2 Мектеп және мектеп қоғамдастығы 3.1.2.1 Қоғамда қабылданған мінез-құлықтың әдеп нормаларын білу және түсіндіру
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 3.1.4.2 Спорт түрлерін білу, спорттың қандай да бір түрімен айналысу үшін қажетті бастапқы белгілерді анықтау
1.6 Мерекелер 3.1.6.1 Зерттеулер негізінде Қазақстан халықтарының ұлттық мерекелерін білу және мәнін түсіндіру
2.2 Климат және ауа-райы 3.2.2.2 Қолайсыз ауа-райы климаттық жағдайлардағы мінез-құлық ережелерін білу
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 3.3.1.1 Бұрынғы адамдардың көшпелі және отырықшы өмір салттарының ерекшеліктерін түсіну
3.3.1.2 Тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтау маңыздылығын білу және түсіну
3.2 Қазақстанның тарихи тамырлары 3.3.2.1 Материалдарды зерделеу арқылы түркілердің өмір салтын және түркі дәуірінің жекелеген ескерткіштерін сипаттау
Ғимараттар 2.2 Климат және ауа-райы 3.2.2.1 Жердегі климаттың негізгі типтерінің сипаттамаларын анықтау
2.3 Табиғи жағдайлар және олардың әсері 3.2.3.1 Адамдардың табиғи жағдайларға байланысты орналасуын түсіндіру (рельеф, климат, өсімдік және жануарлар әлемі, су нысандары)
3.2.3.2 Геологиялық және табиғи-климаттық апаттар туындаған жағдайдағы мінез-құлық ережелерін білу
1.3 Менің кіші Отаным 3.1.3.1 Елді мекендерді кейбір белгілеріне қарап ажырату (тип, көлемі, қызметі)
3.1.3.2 Қала мен ауылдың байланысын зерттеу, мысалдар келтіру
2.4 Туризм 3.2.4.2 Қазақстанның барынша тартымды туристік нысандарының рейтингін жасау
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 3.3.1.1 Бұрынғы адамдардың көшпелі және отырықшы өмір салттарының ерекшеліктерін түсіну
3.3.1.2 Тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтау маңыздылығын білу және түсіну
3.2 Қазақстанның тарихи тамырлары 3.3.2.1 Материалдарды зерделеу арқылы түркілердің өмір салтын және түркі дәуірінің жекелеген ескерткіштерін сипаттау
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және отансүйгіштік 3.3.5.1 Қазақстанның бейресми рәміздерін білу және мәнін түсіндіру (Алтын адам, Бәйтерек, «Мәңгілік ел» триумф аркасы, т.б.)
2.1 Жергілікті жерде бағдарлану 3.2.1.1 Жоспардың арналымын, масштаб және қарапайым шартты белгілерді білу
3.2.1.2 Масштабты сақтап, шартты белгілерді пайдалана отырып, жергілікті жердің жоспарын құра білу
3-тоқсан
Өнер 1.1 Отбасым 3.1.1.3 Өз отбасының құндылықтарын анықтау
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 3.1.4.1 Электр аспаптарын пайдалану ережелерін білу және графикалық түрде көрсету
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және отансүйгіштік 3.3.5.1 Қазақстанның бейресми рәміздерін білу және мәнін түсіндіру (Алтын адам, Бәйтерек, «Мәңгілік ел» триумф аркасы, т.б.)
3.2 Қазақстанның тарихи тамырлары 3.3.2.1 Материалдарды зерделеу арқылы түркілердің өмір салтын және түркі дәуірінің жекелеген ескерткіштерін сипаттау
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 3.3.1.2 Тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтау маңыздылығын білу және түсіну
2.4 Туризм 3.2.4.1 Жарнамалық-ақпараттық өнімдерде қазақстандық туристік нысанның тартымдылығын негіздеу
3.2.4.2 Қазақстанның барынша тартымды туристік нысандарының рейтингін жасау
Атақты тұлғалар 3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 3.3.1.2 Тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтау маңыздылығын білу және түсіну
3.2 Қазақстанның тарихи тамырлары 3.3.2.1 Материалдарды зерделеу арқылы түркілердің өмір салтын және түркі дәуірінің жекелеген ескерткіштерін сипаттау
3.3 Қазақстан тарихындағы маңызды оқиғалар 3.3.3.1 Қазақ хандығының пайда болу себептерін түсіндіру
3.4 Көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері 3.3.4.1 Хандардың, батырлар мен билердің негізгі сипаттамаларын білу және рөлін түсіндіру (тарихи мысалдар бойынша)
3.4 Көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері 3.3.4.2 Қазақстан тәуелсіздігі үшін күрескен адамдарды білу және шығармашылықпен таныстыру (тарихи мысалдар бойынша)
4-тоқсан
Су – тіршілік көзі 1.1 Отбасым 3.1.1.3 Өз отбасының құндылықтарын анықтау
1.2 Мектеп және мектеп қоғамдастығы 3.1.2.1 Қоғамда қабылданған мінез-құлықтың әдеп нормаларын білу және түсіндіру
2.2 Климат және ауа-райы 3.2.2.1 Жердегі климаттың негізгі типтерінің сипаттамаларын анықтау
2.3 Табиғи жағдайлар және олардың әсері 3.2.3.1 Адамдардың табиғи жағдайларға байланысты орналасуын түсіндіру (рельеф, климат, өсімдік және жануарлар әлемі, су нысандары)
2.4 Туризм 3.2.4.2 Қазақстанның барынша тартымды туристік нысандарының рейтингін жасау
2.2 Климат және ауа-райы 3.2.2.2 Қолайсыз ауа-райы климаттық жағдайлардағы мінез-құлық ережелерін білу
2.3 Табиғи жағдайлар және олардың әсері 3.2.3.2 Геологиялық және табиғи-климаттық апаттар туындаған жағдайдағы мінез-құлық ережелерін білу
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 3.1.4.3 Түрлі дереккөздер негізінде табиғи ортадағы қауіп-қатерлерді анықтау және бағалау
3.1.4.4 Өзінің табиғи ортадағы қауіпсіздігін жоспарлау
3.1.4.1 Электр аспаптарын пайдалану ережелерін білу және графикалық түрде көрсету
2.1 Жергілікті жерде бағдарлану 3.2.1.1 Жоспардың арналымын, масштаб және қарапайым шартты белгілерді білу
3.2.1.2 Масштабты сақтап, шартты белгілерді пайдалана отырып, жергілікті жердің жоспарын құра білу
Демалыс мәдениеті. Мерекелер 1.1 Отбасым 3.1.1.3 Өз отбасының құндылықтарын анықтау
1.2 Мектеп және мектеп қоғамдастығы 3.1.2.1 Қоғамда қабылданған мінез-құлықтың әдеп нормаларын білу және түсіндіру
1.6 Мерекелер 3.1.6.1 Зерттеулер негізінде Қазақстан халықтарының ұлттық мерекелерін білу және мәнін түсіндіру
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 3.3.1.2 Тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтау маңыздылығын білу және түсіну
3.2 Қазақстанның тарихи тамырлары 3.3.2.1 Материалдарды зерделеу арқылы түркілердің өмір салтын және түркі дәуірінің жекелеген ескерткіштерін сипаттау
1.1 Отбасым 3.1.1.5 Шығындарын жоспарлау және негіздеу
3.1.1.6 Отбасы бюджетінің негізгі түрлерін талдау
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 3.1.4.2 Спорт түрлерін білу, спорттың қандай да бір түнрімен айналысу үшін қажетті бастапқы белгілерді анықтау

 


Сынып

Ортақ тақырып Бағдарлама бөлімдеріне сілтеме Оқу мақсаттары
1-тоқсан
Менің Отаным - Қазақстан   1.3 Менің кіші Отаным 4.1.3.1 Түрлі дәрежедегі әкімшілік-аумақтық бірліктерді (округ, аудан, облыс) ажырату
2.1 Жергілікті жерде бағдарлану 4.2.1.4 Картадан өз өңірінің және Қазақстанның аумағын көрсету
2.3 Табиғи жағдайлар және олардың әсері 4.2.3.1 Өз өңіріндегі және Қазақстан аймақтарындағы адамдардың табиғи жағдайларға (рельеф, климат, өсімдік және жануарлар әлемі, су нысандары) байланысты шаруашылық іс-әрекетін түсіндіру
1.3 Менің кіші Отаным 4.1.3.2 Түрлі дереккөздерге негізделе отырып, өз аймағының экономикалық қызмет атқаратын субъектілеріне қарапайым сипаттама беру
2.3 Табиғи жағдайлар және олардың әсері 4.2.3.2 Зерттеу негізінде өз өңірінде табиғи апаттар туындауы ықтималдылығын болжау
2.4 Туризм 4.2.4.1 Ақпараттың қолжетімді көздерін (интернет, кітаптар, БАҚ) пайдалана отырып, Қазақстан мен Астана бойынша туристік маршрут құру
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және отансүйгіштік 4.3.5.1 Зерттеулер негізінде «Қазақстан» атауымен байланысты мағыналық ассоциациялар қатарын ұсыну (ұлттық брендті ілгерілету)
3.2 Қазақстанның тарихи тамырлары 4.3.2.1 Қазақ елінің шығу тарихы туралы түрлі дереккөз ақпараттарын жалпылау
Адами құндылықтар 1.1 Отбасым 4.1.1.1. Түрлі дереккөздерді талдау негізінде отбасының қоғам өміріндегі маңызын түсіндіру
4.1.1.2 Өз бақылаулары мен зерттеулері негізінде отбасы мүшелерінің функционалдық рөлін түсіндіру
4.1.1.3 Отбасы бюджетін оңтайландыру жолдарын ұсыну
1.5 Құқық және жауапкершілік 4.1.5.1 Конституцияның қоғам өміріндегі маңызы туралы қарапайым қорытындылар жасау
4.1.5.2 Қазақстан Республикасының жас азаматы ретіндегі өз құқықтары мен жауапкершіліктерін білу
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 4.3.1.1 Зерттеулер негізінде түрлі тарихи кезеңдердегі технологиялық прогресс деңгейін анықтау
   
   
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және отансүйгіштік 4.3.5.2 Қазақстанның әлемдік оқиғалардағы рөлін білу және түсіндіру
4.3.5.3 Қазақстан аумағында жүргізілетін әлемдік ауқымдағы оқиғалар туралы білу
2-тоқсан
Мәдени мұра 3.2 Қазақстанның тарихи тамырлары 4.3.2.1 Қазақ елінің шығу тарихы туралы түрлі дереккөз ақпараттарын жалпылау
4.3.2.2 Сақтар, ғұндар, түркілер және қазақтар арасындағы байланысты графикалық түрде бейнелеу
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 4.3.1.1 Зерттеулер негізінде түрлі тарихи кезеңдердегі технологиялық прогресс деңгейін анықтау
3.3 Қазақстан тарихындағы маңызды оқиғалар 4.3.3.1 Қазақстанның ХХ ғасрдағы жетістіктерін білу және түсіндіру (мәдениет, ғылым, білім, экономика)
3.4 Көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері 4.3.4.1 Өмірбаяндық мәліметтерге сүйене отырып, көрнекі мәдениет, білім, ғылым, мамандық қайраткерлерінің өмірі туралы әңгіме құрау
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 4.3.1.2 Тарихи мұражайлардың рөлі мен мәнін түсіну
4.3.1.3 Тарихи мұражай құру бойынша өз жобасын ұсыну
2.4 Туризм 4.2.4.1 Ақпараттың қолжетімді көздерін (интернет, кітаптар, БАҚ) пайдалана отырып, Қазақстан мен Астана бойынша туристік маршрут құру
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және отансүйгіштік 4.3.5.1 Зерттеулер негізінде «Қазақстан» атауымен байланысты мағыналық ассоциациялар қатарын ұсыну (ұлттық брендті ілгерілету)
Кәсіп әлемі 1.1 Отбасым 4.1.1.2 Өз бақылаулары мен зерттеулері негізінде отбасы мүшелерінің функционалдық рөлін түсіндіру
1.5 Құқық және жауапкершілік 4.1.5.1 Конституцияның қоғам өміріндегі маңызы туралы қарапайым қорытындылар жасау
4.1.5.2 Қазақстан Республикасының жас азаматы ретіндегі өз құқықтары мен жауапкершіліктерін білу
2.3 Табиғи жағдайлар және олардың әсері 4.2.3.1 Өз өңіріндегі және Қазақстан аймақтарындағы адамдардың табиғи жағдайларға (рельеф, климат, өсімдік және жануарлар әлемі, су нысандары) байланысты шаруашылық іс-әрекетін түсіндіру
1.3 Менің кіші Отаным 4.1.3.2 Түрлі дереккөздерге негізделе отырып, өз аймағының экономикалық қызмет атқаратын субъектілеріне қарапайым сипаттама беру
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 4.3.1.1 Зерттеулер негізінде түрлі тарихи кезеңдердегі технологиялық прогресс деңгейін анықтау
3.3 Қазақстан тарихындағы маңызды оқиғалар 4.3.3.1 Қазақстанның ХХ ғасырдағы жетістіктерін білу және түсіндіру (мәдениет, ғылым, білім, экономика)
1.6 Мерекелер 4.1.6.1 Зерттеулер негізінде кәсіби мерекелердің тарихын білу және түсіндіру
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 4.1.4.3 Түрлі дереккөздер негізінде жасанды ортадағы қауіп-қатерлерлерді анықтау және бағалау
4.1.4.4 Өзінің жасанды ортадағы қауіпсіздігін жоспарлау
4.1.4.1 Спорттың әр түрлеріндегі жарақаттану себептерін зерттеу
4.1.4.2 Спорттың әр түрлеріндегі жарақаттану қаупін азайту және алдын алу әдістерін ұсыну
3-тоқсан
Табиғи құбылыстар 2.2 Климат және ауа-райы 4.2.2.1 Климаттың адамзат дамуына әсерін талдау
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 4.3.1.1 Зерттеулер негізінде түрлі тарихи кезеңдердегі технологиялық прогресс деңгейін анықтау
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және отансүйгіштік 4.3.5.1 Зерттеулер негізінде «Қазақстан» атауымен байланысты мағыналық ассоциациялар қатарын ұсыну (ұлттық брендті ілгерілету)
2.3 Табиғи жағдайлар және олардың әсері 4.2.3.1 Өз өңіріндегі және Қазақстан аймақтарындағы адамдардың табиғи жағдайларға (рельеф, климат, өсімдік және жануарлар әлемі, су нысандары) байланысты шаруашылық іс-әрекетін түсіндіру
4.2.3.2 Зерттеу негізінде өз өңірінде табиғи апаттар туындауы ықтималдылығын болжау
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 4.1.4.3 Түрлі дереккөздер негізінде жасанды ортадағы қауіп-қатерлерлерді анықтау және бағалау
4.1.4.4 Өзінің жасанды ортадағы қауіпсіздігін жоспарлау
2.1 Жергілікті жерде бағдарлану 4.2.1.1 Глобус пен карталардың арналымын білу, олардан негізгі нысандарды көрсете білу
2.1 Жергілікті жерде бағдарлану 4.2.1.3 Шартты белгілеулерді пайдалана отырып, жалпы географиялық оқу карталарын оқу
Қоршаған ортаны қорғау 1.5 Құқық және жауапкершілік 4.1.5.1 Конституцияның қоғам өміріндегі маңызы туралы қарапайым қорытындылар жасау
4.1.5.2 Қазақстан Республикасының жас азаматы ретіндегі өз құқықтары мен жауапкершіліктерін білу
1.3 Менің кіші Отаным 4.1.3.2 Түрлі дереккөздерге негізделе отырып, өз аймағының экономикалық қызмет атқаратын субъектілеріне қарапайым сипаттама беру
2.2 Климат және ауа-райы 4.2.2.1 Климаттың адамзат дамуына әсерін талдау
2.3 Табиғи жағдайлар және олардың әсері 4.2.3.1 Өз өңіріндегі және Қазақстан аймақтарындағы адамдардың табиғи жағдайларға (рельеф, климат, өсімдік және жануарлар әлемі, су нысандары) байланысты шаруашылық іс-әрекетін түсіндіру
4.2.3.2 Зерттеу негізінде өз өңірінде табиғи апаттар туындауы ықтималдылығын болжау
2.4 Туризм 4.2.4.1 Ақпараттың қолжетімді көздерін (интернет, кітаптар, БАҚ) пайдалана отырып, Қазақстан мен Астана бойынша туристік маршрут құру
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және отансүйгіштік 4.3.5.1 Зерттеулер негізінде «Қазақстан» атауымен байланысты мағыналық ассоциациялар қатарын ұсыну (ұлттық брендті ілгерілету)
2.1 Жергілікті жерде бағдарлану 4.2.1.4 Картадан өз өңірінің және Қазақстанның аумағын көрсету
4.2.1.1 Глобус пен карталардың арналымын білу, олардан негізгі нысандарды көрсете білу
4.2.1.2 Глобус пен картадан параллельдерді, меридиандарды, экваторды көрсете білу
4.2.1.3 Шартты белгілеулерді пайдалана отырып, жалпы географиялық оқу карталарын оқу
4-тоқсан
Ғарышқа саяхат 1.6 Мерекелер 4.1.6.1 Зерттеулер негізінде кәсіби мерекелердің тарихын білу және түсіндіру
3.3 Қазақстан тарихындағы маңызды оқиғалар 4.3.3.1 Қазақстанның ХХ ғасрдағы жетістіктерін білу және түсіндіру (мәдениет, ғылым, білім, экономика)
3.4 Көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері 4.3.4.1 Өмірбаяндық мәліметтерге сүйене отырып, көрнекі мәдениет, білім, ғылым, мамандық қайраткерлерінің өмірі туралы әңгіме құрау
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және отансүйгіштік 4.3.5.1 Зерттеулер негізінде «Қазақстан» атауымен байланысты мағыналық ассоциациялар қатарын ұсыну (ұлттық брендті ілгерілету)
4.3.5.2 Қазақстанның әлемдік оқиғалардағы рөлін білу және түсіндіру
4.3.5.3 Қазақстан аумағында жүргізілетін әлемдік ауқымдағы оқиғалар туралы білу
2.1 Жергілікті жерде бағдарлану 4.2.1.1 Глобус пен карталардың арналымын білу, олардан негізгі нысандарды көрсете білу
4.2.1.3 Шартты белгілеулерді пайдалана отырып, жалпы географиялық оқу карталарын оқу
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 4.1.4.1 Спорттың әр түрлеріндегі жарақаттану себептерін зерттеу
4.1.4.2 Спорттың әр түрлеріндегі жарақаттану қаупін азайту және алдын алу әдістерін ұсыну
4.1.4.3 Түрлі дереккөздер негізінде жасанды ортадағы қауіп-қатерлерді анықтау және бағалау
4.1.4.4 Өзінің жасанды ортадағы қауіпсіздігін жоспарлау
2.4 Туризм 4.2.4.1 Ақпараттың қолжетімді көздерін (интернет, кітаптар, БАҚ) пайдалана отырып, Қазақстан мен Астана бойынша туристік маршрут құру
Болашаққа саяхат 2.1 Жергілікті жерде бағдарлану 4.2.1.4 Картадан өз өңірінің және Қазақстанның аумағын көрсету
1.3 Менің кіші Отаным 4.1.3.1 Түрлі дәрежедегі әкімшілік-аумақтық бірліктерді (округ, аудан, облыс) ажырату
2.2 Климат және ауа-райы 4.2.2.1 Климаттың адамзат дамуына әсерін талдау
2.3 Табиғи жағдайлар және олардың әсері 4.2.3.1 Өз өңіріндегі және Қазақстан аймақтарындағы адамдардың табиғи жағдайларға (рельеф, климат, өсімдік және жануарлар әлемі, су нысандары) байланысты шаруашылық іс-әрекетін түсіндіру
1.3 Менің кіші Отаным 4.1.3.2 Түрлі дереккөздерге негізделе отырып, өз аймағының экономикалық қызмет атқаратын субъектілеріне қарапайым сипаттама беру
2.4 Туризм 4.2.4.1 Ақпараттың қолжетімді көздерін (интернет, кітаптар, БАҚ) пайдалана отырып, Қазақстан мен Астана бойынша туристік маршрут құру
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 4.3.1.1 Зерттеулер негізінде түрлі тарихи кезеңдердегі технологиялық прогресс деңгейін анықтау
1.6 Праздники 4.1.6.1 Зерттеулер негізінде кәсіби мерекелердің тарихын білу және түсіндіру
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 4.1.4.3 Түрлі дереккөздер негізінде жасанды ортадағы қауіп-қатерлерді анықтау және бағалау
4.1.4.4 Өзінің жасанды ортадағы қауіпсіздігін жоспарлау
2.3 Табиғи жағдайлар және олардың әсері 4.2.3.2 Зерттеу негізінде өз өңірінде табиғи апаттар туындауы ықтималдылығын болжау
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және отансүйгіштік 4.3.5.1 Зерттеулер негізінде «Қазақстан» атауымен байланысты мағыналық ассоциациялар қатарын ұсыну (ұлттық брендті ілгерілету)
4.3.5.2 Қазақстанның әлемдік оқиғалардағы рөлін білу және түсіндіру
4.3.5.3 Қазақстан аумағында жүргізілетін әлемдік ауқымдағы оқиғалар туралы білу

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал