Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета: Проаналізувати та зробити висновки переліченим значенням, що до судово-психологічна експертиза особистості обвинувачуваного (підсудного).
План:

Судово-психологічна експертиза афекту.

Судово-психологічна експертиза здатності неповнолітнього обвинувачуваного (підсудного) з відставанням у психічному розвитку.

Судово-психологічна експертиза здатності свідка або потерпілого правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати про їх правильні показання.

Судово-психологічна експертиза здатності потерпілої в справі про зґвалтування розуміти характер і значення чинених з нею дій або робити опорі

Судово-психологічна експертиза психічного стану особи, що окончила життя самогубством (посмертна експертиза)..

Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза - призначається у відношенні обвинувачуваних, свідків і потерпілих, у яких передбачаються прикордонні стани психічного здоров'я.

В обов'язки й сферу компетенції експертів-психологів у КСППЭ емоційних станів входять:

· оцінка ситуації, особистості й феноменології афективного вибуху;

· установлення психологічних механізмів, що лежать в основі особливостей розвитку (плину) і своєрідності зовнішніх проявів афекту, констатація їхнього відхилення від типових закономірностей афективного реагування;

· розмежування фізіологічного афекту з емоційними станами (стрес, фрустрація) і емоційними реакціями («спалахами»), що не досягли афективної глибини.

Комплексна психолого-лінгвістична експертиза.

· Комплексна судова психолого-мистецтвознавча експертиза.

· Завдання для самостйно роботи (письмово)

· Знати характереологические особливості всіх різновидів психологічних експертиз.

· Законспектувати або зробити тези з наступних робот:

· А.А.Бодалева.,В.В.Столина.,Из- во Московского университета1987.291с.(Технология создания и адаптации методик)гл.3.4 ,85 с.).

· А.А.Бодалева.,В.В.Столина.,Из- во Московского университета1987.291с(Требования к психометрической подготовке психолога гл.3.7.110).

· А.А.Бодалева.,В.В.Столина.,Из- во Московского университета1987.291с.(Экспертные методы гл.2,75с.).

· А.А.Бодалева.,В.В.Столина.,Из- во Московского университета1987.291с(Психодигностика индивидуального сознания.гл.7.4227 с.)

· Мати висновки та протоколи досліджень.

· Додатки до заняття 3

Практичне заняття 4.

Тема: Емоційні стани в експертній практиці.

Мета:

1. Розглянути діагностичні дані про емоційні стани випробуваного.

2 .Закрпити знання з фрустрационого стану в експертній практиці.

3. Афективні стани в експертній практиці.

План

1.Охарактеризувати поводження першого типу фрустрационного поводження зі зниженням або втратою контролю з боку волі, але схоронністю мотивосообразности, контролю з боку свідомості.2.Дати характеристику фрустрационного поводження другого типу із втратою не цільових, а значеннєвих зв'язків.

3.Проаналізувати й дати оцінку фрустрационному поводженню третього типу, що слідом за К. Гольдштейном Ф. Е. Василюком називають «катастрофічним».

4.Афективні стани в експертній практиці.

5. Диференціація афектів «патологічного» і «фізіологічного».

6.Головна мета КСППЭ емоційних станів - діагностика фізіологічного афекту.

7.Ціль експертизи афекту.

а) відмежувати досліджувану афективну реакцію, з одного боку, від патологічного афекту або інших тимчасових хворобливих розладів психіки

б)відрізнити від звичайних станів емоційної напруженості або емоційних реакцій, що не досягла глибини фізіологічного афекту.

8.Афект - інтегративна реакція організму, що проявляється у вигляді типового

9.Облік і оцінка об'єктивних і суб'єктивних ознак афекту й реконструкція на їхній основі актуального психічного стану обвинувачуваного в момент здійснення злочину- як завершальний етап експертного аналізу.

10.Ознаки афекту по стадіях афективного процесу, у якому умовно виділяють підготовчу стадію, стадію афективного вибуху й стадію виснаження.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал