Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Педагогическое образование, профиль Детская психология и педагогика (Дошкольное образование) очно
№   Фамилия, имя, отчество   Сумма баллов   общ р.я био Сумма баллов за ИД Приоритет Сдан оригинал   Согласие на зачисление  
  ОСОБАЯ КВОТА
1. Эльсиева Марьям Султановна да да
2. Талтаева Румийса Шамстиевна да да
3. Арснукаева Лиана Алимпашаевна да да
  ОБЩИЙ КОНКУРС
4. Аюбова Седа Рамзановна да да
5. Тасуева Анжелика Хашмуратовна да да
6. Болотханова Эйсет Масхудовна да да
7. Тасуева Анжелика Хашмуратовна нет нет
8. Хасиева Мата Ильясовна да да
9. Сакаева Зарема Рамзановна да да
10. Ибрагимова Асет Ахмедовна да да
11. Хадаева Хава Рамзановна да да
12. Эльсиева Марьям Султановна нет нет
13. Талтаева Румийса Шамстиевна нет нет
14. Дибирова Мадина Мухамедовна нет нет
15. Карасаева Хамисат Беслановна да да
16. Баснакаева Петимат Шараниевна да да
17. Хасиева Айшат Ильясовна да да
18. Арснукаева Лиана Алимпашаевна нет нет
19. Эльмурзаева Айдима Магомедовна да да
20. Насуханова Малика Алашовна нет нет
21. Тамарзаева Шовда Алидовна нет нет
22. Тамарзаева Шовда Алидовна да да
23. Гурмалиева Малика Зелимхановна да да
24. Эдерлаева Зарета Исаевна нет нет
25. Кунакова Яна Владимировна да да
  РЕЗЕРВ
26. Алиева Малика Лечиевна да да
27. Хаджиева Зама Абдуловна да да
28. Мусаева Иман Ибрагимовна нет нет
29. Микаилова Мадина Маасовна да да
30. Исмаилова Лиана Айндиевна да да
31. Шугаипова Джейна Вахидовна да да
32. Шугаипова Джейна Вахидовна нет нет
33. Дудаева Забура Рамзановна нет нет
34. Гамаева Хадижат Исаевна нет нет
35. Завриева Зарима Исаевна да да
36. Завриева Зарима Исаевна нет нет
37. Закраева Зухра Мовладиевна да да
38. Абуева Мадина Денисолтаевна да да
39. Саралапова Есита Асламбековна нет нет
40. Закараева Седа Авхадовна да да
41. Исмаилова Хадижат Гиланиевна да да
42. Дукаева Айшат Мусаевна       да да
43. Дукаева Хадижат Мусаевна       да да

 


Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал