Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторне завдання. 5.1 Запустити програму 2.7, використовуючи іконку “Лабораторні роботи” на робочому столі, а потім папку СПР 2
5.1 Запустити програму 2.7, використовуючи іконку “Лабораторні роботи” на робочому столі, а потім папку СПР 2. Вивчити схему макета.

5.2 Визначити частоту коливань автогенератора. Установити розраховані в домашньому завданні значення L, C та Rзз. Установити коефіцієнт підсилення Kп таким, щоб виконувалась умова (8), наприклад, Kп = 10/Kзз, де Kзз – розрахований у домашньому завданні коефіцієнт передачі кола зворотного зв’язку. Установити напругу живлення Ежив = 10 В. Установити інтервал спостереження Тспост порядку 50 періодів коливання заданої частоти. Після виконання програми переконатись, що автогенератор генерує коливання (його амплітуда наростає). Виділити для детального вивчення ділянку осцилограми напруги на контурі uк(t) в області кінця реалізації, визначити період коливання та розрахувати частоту. Якщо частота не збігається з заданою в домашньому завданні, то необхідно перевірити розрахунки та установити правильні значення L і C.

5.3 Дослідити умови збудження автогенератора. Занести до протоколу часову діаграму напруги на контурі uк(t) при установлених параметрах схеми в завданні 5.2.

Установити коефіцієнт підсилення Kп таким, щоб виконувалась умова балансу амплітуд, тобто KпKзз = 1. Після виконання програми переконатись, що амплітуда напруги на контурі не змінюється і дорівнює значенню, що виникло в момент включення схеми. Занести до протоколу часову діаграму напруги на контурі uк(t). Визначити відношення амплітуд напруг на виході підсилювача і на контурі та порівняти його з Kп.

Установити коефіцієнт підсилення Kп таким, щоб умова самозбудження не виконувалась, тобто KпKзз < 1, наприклад, Kп = 0,1/Kзз. Занести до протоколу часову діаграму напруги на контурі uк(t).

Установити від’ємне значення Kп та переконатись, що коливання не генерується (амплітуда з часом зменшується). Занести до протоколу часову діаграму напруги на контурі uк(t).

Зробити висновки відносно умов збудження автогенератора.

5.4 Дослідити зв’язок між напругою на контурі та напругою на виході підсилювача в усталеному режимі. Установити Kп >> 1/Kзз, наприклад, Kп = 100/Kзз, а час спостереження порядку 200 періодів коливання. Після виконання програми вибрати для детального вивчення ділянку осцилограми на виході підсилювача в області кінця реалізації. Переконатись, що це коливання близьке до періодичної послідовності П-імпульсів. Амплітуда першої гармоніки цього коливання дорівнює амплітуді П-імпульсів, помноженій на 4/p. Перевірити, чи дорівнює відношення амплітуди на контурі до амплітуди першої гармоніки на виході підсилювача величині Kзз.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал