Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Негізгі жіктеуіне байланысты жанартау жарылысы ТЖ қай тобына жатады (пайда болу себебіне байланысты)?
...

(!) бірінші

(?) екінші

(?) үшінші

(?) төртінші

(?) бесінші

Негізгі жіктеуіне байланысты әскери аймаққа шабылу жасағанда ТЖ қай топқа жатады (пайда болу себебіне байланысты)?

(!) төртінші

(?) екінші

(?) үшінші

(?) бірінші

(?) бесінші

Негізгі жіктеуіне байланысты адамдарды кепілдікке алған ТЖ қай топқа жатады (пайда болу себебіне байланысты)?

(!) төртінші

(?) екінші

(?) үшінші

(?) бірінші

(?) бесінші

Негізгі жіктеуіне байланысты ХҚА-ғы апат ТЖ қай тобына жатады (пайда болу себебіне байланысты)?

(!) екінші

(?) бірінші

(?) үшінші

(?) төртінші

(?) бесінші

Негізгі жіктеуіне байланысты өндіріс аймағындағы апат ТЖ қай тобына жатады (пайда болу себебіне байланысты)?

(!) екінші

(?) бірінші

(?) үшінші

(?) төртінші

(?) бесінші

Негізгі жіктеуіне байланысты өндіріс аймағындағы бу қазандарының жарылысы ТЖ қай тобына жатады (пайда болу себебіне байланысты)?

(!) екінші

(?) бірінші

(?) үшінші

(?) төртінші

(?) бесінші

Негізгі жіктеуіне байланысты ластанған топырақ ТЖ қай тобына жатады (пайда болу себебіне байланысты)?

(!) үшінші

(?) екінші

(?) бірінші

(?) төртінші

(?) бесінші

Сіз микроклиматтыњ ќандай негізгі параметрлерін білесіз?

(!) Температура, ылѓалдылыќ, ауа ќозѓалысы, барометрлік ќысым.

(?) Температура, ќысым, жарыќтандыру.

(?) Ауа ќозѓалысы, шањдану, жарыќтандыру.

(?) Ауаныњ салыстырмалы ылѓалдылыѓы, ж±мыс беткейініњ (мысалы, стол бетініњ) температурасы, жарыќтандыру.

(?) Барометрлік ќысым, жарыќтандыру.

Микроклиматтыњ ќандай параметрлері оптимальды болып есептеледі?

(!) Адамныњ термореттелуіне (терморегуляциясына) к‰ш т‰сірмейтіні.

(?) Адамныњ термореттелуіне (терморегуляциясына) к‰ш т‰сіретін, біраќ денсаулыѓыныњ ќалпын б±збайтын.

(?) Ж±мыс істеу µте ќиын жаѓдай.

(?) Суыќ кездерде салќын болатын жаѓдай.

(?) Жылы кездерде ыстыќ болатын жаѓдай.

Микроклиматтыњ ќандай параметрлері р±ќсатты болып есептеледі?

(!) Адамныњ термореттелуіне (терморегуляциясына) к‰ш т‰сіретін, біраќ денсаулыѓыныњ ќалпын б±збайтын.

(?) Адамныњ термореттелуіне (терморегуляциясына) к‰ш т‰сірмейтіні.

(?) Ж±мыс істеу µте ќиын жаѓдай.

(?) Суыќ кездерде салќын болатын жаѓдай.

(?) Жылы кездерде ыстыќ болатын жаѓдай.

Микроклиматтыњ ќандай параметрлері нормаланады?

(!) Температура, ылѓалдылыќ, ауа ќозѓалысы.


...

(?) Температура, ќысым, жарыќтандыру.

(?) Ауа ќозѓалысы, шањдану, жарыќтандыру.

(?) Ауаныњ салыстырмалы ылѓалдылыѓы, ж±мыс беткейініњ (мысалы, стол бетініњ) температурасы, жарыќтандыру.

(?) Барометрлік ќысым, жарыќтандыру.

Микроклиматтыњ ќандай негізгі параметрлері нормаланбайды?

(!) Барометрлік ќысым.

(?) Температура.

(?) Ауа ќозѓалысы.

(?) Ауаныњ салыстырмалы ылѓалдылыѓы.

(?) Жарыќтандыру.

...

...

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал