Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Звіт про прибуток при калькулюванні собівартості
з повним розподілом витрат (тис.грн.)

Показники   Квартали  
1. Запас на початок періоду.        
2. Виробничі витрати.        
3. Запас на кінець періоду.        
4. Собівартість реалізованої продукції.        
5. Корегування на недолік (надлишок) відшкодування накладних витрат 2)        
6. Сукупні витрати.        
7. Реалізована продукція        
8. Валовий прибуток мінус невиробничі витрати.        
9. Чистий прибуток        

 

де

Всук.од. - сукупні витрати на одиницю продукції, грн.;

Впер.од. – Змінні витрати на одиницю продукції, грн.;

Впост.виробнич. - постійні виробничі витрати на весь обсяг продукції, грн.;

В - випуск продукції за цей період.

 

2) Недолік чи надлишок відшкодування постійних накладних витрат з'являється тоді, коли фактичний випуск продукції відрізняється від випуску при нормальному рівні продуктивності. Наприклад, у 2 кварталі виробництва на 200 одиниць більше, ніж нормальна продуктивність (1600-1400)х3,8грн. надлишок, що віднімається із собівартості реалізованої продукції.

 

 


Визначити перемінну собівартість, використовуючи облік у розрізі носіїв витрат по системі «Директ - Костінг». Вихідна інформація представлена в табл.5.

Таблиця 5

  Види виробів     Кількість виробів, од. Ціна одиниці, грн. Матеріальні витрати, грн. Виробнича зарплата, грн.
ПМ1   ПМ2   ПМЗ  
А 7,8 2,3
  Б 3,1 6,2 1,9
  С 4,3 9,2 3,3
А
  Б
  С
А 4,4 7,3 3.2
  Б 5,0 8,6 3,6
  С 5,2 9.1 3,8
А 5,2 9,4 3,6
  Б 5,5 10,8 3,6
  С 5,8 12,1 4,2
А 4,1 7,7 2,8
  Б 4,2 7,2 3,1
  С 3,8 6,8 2,9
                 

 Змінні накладні витрати по матеріальних витратах склали 4%, по заробітній платі:

ВМ1 (ВМ - виробниче місце) – 42%,

ВМ2-56%, ВМ№ -54%, витрати по управлінню і збуту – 4,2%.

Результати розрахунків представити в табл.б.

Таблиця 6

Види витрат   Вироби
А Б С
1. Матеріальні витрати Змінні матеріальні накладні витрати 2. Виробничі витрати: Заробітна плата ВМ1 Змінні накладні витрати ВМ1 Заробітна плата ВМ2 Змінні накладні витрати ВМ2 Заробітна плата ВМЗ Змінні накладні витрати ВМЗ      
Разом змінні матеріальні і виробничі витрати      
3. Накладні витрати по управлінню і збуту      
Перемінна собівартість      

 
 


Проаналізувати зміни прибутку за рахунок недовикористання виробничої потужності і невиконання плану по обсягу виробництва. Вихідні дані для розрахунку представлені в табл.7.

Таблиця 7

Показники Один. виміру Варіанти
1. Нормальна потужність цеху штук
2. Запланований обсяг виробництва штук
3. Фактично випущено продукції штук
4. Ціна реалізації виробу грн.
5. Змінні витрати на виріб грн.
6. Постійні витрати грн.

Результати розрахунку представити у формі таблиці 8. Розрахунок впливу обсягу виробництва чи виробничої потужності на прибуток по маржинальному доходу.Таблиця 8

    Показники На нормальну потужність На запланований обсяг виробництва ……….шт. На фактичний обсяг виробництва ………шт.     Відхилення, тис.грн.
На одиницю, грн. Всього тис.грн. На одиницю, грн. Всього тис.грн. На одиницю, грн. Всього тис.грн. Фактична від нормальної потужності В т.ч.
Планової від нормальної Фактичної від планової
1. Виторг від реалізації                  
2. Змінні витрати                  
3. Маржинальний дохід                                    
4. Постійні витрати                  
5. Прибуток                  

 

Вр - виторг від реалізації продукції, грн.

Цвир, - ціна продажу одиниці продукції, грн.

В - випуск продукції за визначений період часу, відповідно: нормальна потужність, запланований обсяг, фактично випущений.

Розрахунок відхилень ведеться по стовпчиках «Усього».

 

 


 

 
 

 


Визначити маржинальний доход і операційний прибуток, побудувати графік взаємозалежності між обсягом виробництва, витратами і прибутком.

Вихідні дані представлені в табл. 9.

Таблиця 9

  Показники     Одиниці виміру Варіанти  
 
         
Виторг від реалізації продукції тис. грн.  
Змінні витрати тис. грн.  
Постійні витрати тис. грн.  
Випуск продукції за цей період тис. од. 5,4 7,4 6,6  

 

Визначити точку критичного випуску і прибуток (збиток) якщо виторг від реалізації знизиться на 30%.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал