Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Озғалтқыштың жылулық моделі. Стандартты режимдер


 

Жылулық жағынан электрлік машина – күрделі объект: ол материал бойынша біркелкі емес, интенсивтілігі режимге тәуелді ішкі таратылған жылу көздеріне ие, жылубергіштігі жылдамдыққа тәуелді және т.б. Осындай күрделігі үшін практикада машина – біркелкі дене, жылусыйымдылығы тұрақты С, Дж/°С; барлық нүктелерінде температурасы бірдей J, жылубергіш коэффициентіне А, Дж/с×°С, және машина температурасы J мен қоршаған орта температурасының Jос айырымына t , яғни t = J - Jос, °С, тәуелді Аt сыртқы ортаға жылу бергіштігі бар деген болжаммен құрылған қарапайым моделі қолданылады.

Онда белгілі бір dt уақыт интервалы үшін жылулық баланс теңдеуі

. (11.1)

Екі бөлігін де А dt - ға бөліп, алатынымыз:

, (11.2)

мұнда Tт = C/A – жылулық уақыт тұрақтысы;

tкон = DР/А – темпратураның жоғарлауының соңғы (тұрақталған) мәні.

Алдындағы тарауда байқағанымыздай, бір энергия жинақтаушы (бұл жағдайда жылулық) болғанда оның қорын сипаттайтын айнымалы экспонента бойынша өзгереді:

. (11.3)

(11.2) теңдеу қозғалтқыштың динамикалық жылулық моделін беріліс функциясы ретінде келтіруге мүмкіндік береді:

. (11.4)

Уақыт тұрақтысы Тт шындығында - тұрақты емес: қызудың бірінші бөлігінде тек активті бөліктер, негізінен орама мысы қызған кезде және жылу машинаның толық денесі бойынша таралуға үлгермеген кезде процесс бойынша процесске қарағанда жылдамырақ жүреді, яғни Тт¢ < Тт – 11.5-суреттегі пунктир.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал