Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача 2. Приведено дані про результати діяльності підприємства за минулий рік (тис
Приведено дані про результати діяльності підприємства за минулий рік (тис. грн.). Побудуйте звіт про прибутки і збитки в номенклатурі статей, передбаченої чинним законодавством.

Найменування показника За звітний період
Інші операційні доходи
Управлінські витрати
Відсотки до одержання
Собівартість реалізації товарів
Податок на прибуток 19%
Доходи від участі в інших організаціях
Інші позареалізаційні доходи
Комерційні витрати
Інші позареалізаційні витрати
Виторг від реалізації

 

Задача 3

Статутний капітал акціонерного товариства складається з 10 тис акцій номіналом 100 грн. У нижченаведеній таблиці приведені дані про стан активів і зобов'язань суспільства на кінець року (тис. грн.) у номенклатурі статей, достатньої для побудови балансу.

 

Стаття На01.01.20**г.
Резервний капітал
Кошти
Дебіторська заборгованість (нетто)
Довгострокові позикові засоби
Виробничі запаси
Нерозподілений прибуток минулих років
Короткострокова кредиторська заборгованість
Основні засоби (нетто)
Прибуток звітного періоду

 

Потрібно: а) розрахувати прибуток звітного періоду; б) зробити розподіл прибутку, з огляду на мінімальні вимоги законодавства у відношенні формування резервних фондів; в) побудувати баланс; г) розрахувати максимальну суму, що може бути витрачена на виплату дивідендів із прибутку звітного року; д) розрахувати величину дивіденду на одну акцію в цьому випадку.

Задача 4

Приведено наступні дані про стан активів і зобов'язань підприємства на кінець року (грн.):

 

Стаття На01.01.20**р.
Статутний капітал ?
Кошти ?
Дебіторська заборгованість 2 1 00
Резерв по сумнівних боргах 102
Довгострокові позикові засоби 400
Виробничі запаси 20 580
Нерозподілений прибуток 2000
Власні оборотні кошти 13 461
Основні засоби
Первісна вартість 95 325
Знос 17386
Короткострокова кредиторська заборгованість 11017

 

Побудувавши баланс, розрахуйте валюту балансу і величину статутного капіталу.

Задача 5.

На основі наведених даних необхідно скласти платіжний календар (оперативний фінансовий план) підприємства на декаду: витрати на невідкладні потреби –2,0; виручка від реалізації - 128,0; сплата % за кредит – 12,0; сплата рахунків постачальників – 32,0; прострочена дебіторська забор-ть – 9,0; сплата податків – 22,0; виплата ЗП – 85,0; надходження короткострокового кредиту –75,0; реалізація основних фондів – 25,0; залишки Г коштів –18,0; інші витрати – 20,0; прострочена кредиторська забор-ть –23,0; погашення короткострокового кредиту –75,0 ; інші надходження –16,0.
.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал