Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Та щільності ґрунту в сухому стані
 

Мета роботи – навчитися визначати вагову вологість ґрунту методом висушування до постійної маси та щільність сухого ґрунту.

Тривалість виконання – 2 год.

Вологість ґрунту визначають як відношення маси води, вилученої із ґрунту висушуванням до постійної маси, до маси висушеного ґрунту:

 

Необхідне обладнання.

 

Шафа сушильна; термометр зі шкалою від 0 °С до 200 °С, з ціною поділки 2 °С; стаканчики скляні або алюмінієві з кришками; шпателі металеві; ніж із прямим лезом; щипці тигельні; ваги лабораторні з гирями.

Методика випробування.

1. Зразок ґрунту для визначення вологості відбирають масою від 15 г до 50 г, поміщають у заздалегідь висушений, зважений і пронумерований стаканчик і щільно закривають кришкою.

2. Зразок ґрунту в закритому стаканчику зважують.

3. Стаканчик відкривають і разом із кришкою поміщають у нагріту сушильну шафу. Ґрунт висушують до постійної маси за температури (105 ± 2) °С.

4. Піщані ґрунти висушують протягом 3 год, а інші - протягом 5 год. Наступні висушування піщаних ґрунтів виконують протягом 1 год, інших - протягом 2 год.

5. Висушування виконують до одержання різниці мас ґрунту зі стаканчиком при двох наступних зважуваннях не більше ніж 0,02 г.

6. Дані досліджень заносять до таблиці 3.

Таблиця 3

Номер зразка Номер стаканчика Маса стаканчика з кришкою т0, г Маса вологого ґрунту зі стаканчиком та кришкою т1, г Маса висушеного ґрунту зі стаканчиком та кришкою m2, г Вологість w, ч.о.
перше зважування друге зважування окремої проби середня
             
           

 

Обробка результатів випробування

 

Вологість ґрунту w у часткових одиницях обчислюють за формулою:

де т0 –маса порожнього стаканчика з кришкою, г;

т1–маса вологого ґрунту зі стаканчиком і кришкою, г;

m2 – маса висушеного ґрунту зі стаканчиком і кришкою, г.

Вологість ґрунту w у відсотках обчислюють за формулою:

Значення вологості вираховують як середнє арифметичне за результатами двох паралельних визначень. Різниця між паралельними визначеннями не повинна перевищувати 0,002 або 0,2 % при визначенні вологості у відсотках.

Після визначення середнього значення вагової вологості ґрунту необхідно визначити щільність і питому вагу сухого ґрунту за формулами:

де – середня щільність ґрунту в природному стані (г/м3), що приймається з таблиці 1;

– середнє значення вологості ґрунту (ч.о), що приймається з таблиці 3.Після проведення випробувань і розрахунків роблять висновки.

Розрахунки і висновки:

 


Контрольні питання:

1. Дайте визначення вологості ґрунту.

2. В яких одиницях вимірюють вологість ґрунту?

3. У чому полягає метод визначення вагової вологості?

4. При якій температурі і на протязі якого часу необхідно висушувати ґрунт?

5. Дайте визначення щільності сухого ґрунту.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал