Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зертханалық жұмыстар


Тақырыбы: Компьютерлік графика. Corel Draw графикалық бағдарламасы

 

Компьютерлік графика - əртүрлі кескіндерді (суреттерді, сызбаларды, мультипликацияларды) компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы.

Компьютерлік графика - бағдарламалық есептеу кешенінің көмегімен суреттерді өңдеу, салу тəсілдері мен əдістерін оқытатын информатиканың арнайы саласы болып табылады.

Компьютерлік графиканың түрлері: Компьютерлік графикамен жұмыс істеуге арналған бағдарламалық қамтамасыздандыру кластарының көптігіне қарамастан, компьютерлік графика бар болғаны үш-ақ түрге бөлінеді: растрлік графика, векторлық графика, фракталдық графика. Бұлар бір-бірінен монитор экранында бейнелеу кезінде немесе қағазға басу кезінде кескіндерді жүзеге асыру принциптеріне қарай ажыратылады.

Растрлік графика электрондық (мультимедиялық) және полиграфиялық басылымды жасау кезінде пайдаланылады. Растрлік графикамен дайындалған иллюстрацияларды компьютер бағдарламасы арқылы қолдан сирек жасайды. Осы мақсатпен суретшінің қағазға салған суретін, немесе фотографияны көбінесе сканерлейді. Соңғы уақыттарда комьпютерге растрлік кескінді енгізу үшін цифрлық бейнекамералар кеңінен қолданылуда. Осыған орай, растрлік иллюстрациямен жұмыс жасауға арналған графикалық редакторлардың көбі олардың бейнені соншалықты жасауына емес, олардағы қанша өңделуіне лайықталып бағдарланған. Интернетте әзірше тек қана растрлік иллюстрация пайдаланылып жүр. Растрлік кескіннің ең басты элементі - нүкте. Егер кескін экранда болса, онда бұл нүкте пиксель деп аталады. Компьютердің операциялық жүйесі экранның қай графикалық мүмкіндігіне қойылғанына байланысты, экранда 640х480, 800х600, 1024х768 және одан да көп пиксельдері бар кескіндер орналасуы мүмкін. Мұндай типті кескіндер Adobe Photoshop, Corel Photo, Photofinish секілді қуатты графикалық редакторларда өңделеді

Векторлық графикамен жұмыс істеуге лайықталған бағдарламалық құралдар, керісінше ең бірінші кезекте иллюстрация жасауға және оларды аз дәрежеде өңдеуге арналған. Мұндай құралдарды жарнамалық агенттіктерде, дизайнерлік бюроларда, редакция мен баспаханаларда қолданады. Қаріптік және қарапайым геометриялық элементтерді пайдалануға негізделген безендіру жұмыстары векторлық графика құралдарымен өте оңай шешіледі. Векторлық графика құралдарымен жасалған жоғары сападағы көркем туындылар баршылық. Бірақ бұл өте сирек құбылыс. Өйткені векторлық графика құралдарымен көркемдеп иллюстрация жасау аса күрделі және қиын. Растрлік графикда кескіннің басты элементі нүкте болса, векторлық графикада кескіннің негізгі элементі сызық (оның түзу сызық немесе қисық сызық болуы маңызды емес) болып табылады. Векторлық кескіндер СorelDRAW, Adobe illustrator, Micrografx Draw секілді векторлық графикалық редакторларда жасалады.Фракталдық графикамен жұмыс істеуге лайықталған бағдарламалық құралдар математикалық есептеу жолымен кескінді автоматты генерациялауға арналады. Фракталды көркем композиция жасау сурет салу немесе безендіруден құрылмайды, ол прграммалаудан туындайды. Фракталдық графиканы баспа немесе электрондық іс-құжаттар жасауда сирек қолданады, ал көпшілікті қызықтыратын бағдарламалар үшін жиі пайдаланады. Векторлық графика тәрізді фракталдық графикада есептеуші қызмет атқарады. Бірақ одан айырмашылығы сол - компьютер жадында ешқандай объект сақталмайды. Кескін теңдікке құрылады, сондықтан формуладан басқа ештеңе сақталмайды. Теңдіктегі коэффициенттерді өзгерту арқылы тіпті басқа суретке тірелеміз.Суретке қойылатын негізгі талап оның формасының өте дəл болуы екендігі белгілі. Осындай суретті дəл салуға мүмкіндік беретін векторлық графикамен жұмыс істеуге арналған арнайы графикалық редакторлар бар, олар компанияның логотиптерін жасауда, мəтінді керкемдеп өндеуде (мысалы, журналдағы такырыптар немесе жарнамалык хабарландырулар), сонымен қатар сурет, сызба, схема немесе диаграмма жасағанда колданылады. Кең тараған редакторлардың бірі Corel Draw.

Оның жетістігі - ыңғайлы интерфейспен жəне жоғары сапалы кескіндерді алумен, графикалық бейнелерді редакциялаумен жəне құрумен түсіндіріледі. Corel Draw - түс тереңдігін ауыстыру жэне бейнелерді бір түстік модельден келесі түске аударуға мүмкіндік беретін бағдарлама.

Corel Draw редакторында нысан негізгі түсінік болады. Нысан - элемент кескіні: түзу, айналым, тікбұрышты үшбұрыш, қисық, тұйыкталған қисық, көпбұрышты үшбұрыш жəне т.б.

Күрделі кескінді құру үшін көптеген түрлі нысандар колданылады. Corel Draw-дағы барлық жұмыстар осы нысандар арқылы жасалады. Corel Draw-дың басты нысаны қисық болып табылады. Бұл қисықтар Безье қисығы деп аталады. Математик Пьер Безье - ерікті кисыкқа, қисықтың басындағы жəне соңындағы екі вектордың көмегімен беруге болады деп атап өтті. Corel Draw-да растрлық кескіндерді графикалық құжатқа қоюға болады. Сонымен қатар, əрбір жеке нысан болып саналады жəне оның басқа нысанмен байланыстырмай-ақ өндеуге болады.

Corel Draw жұмысының негізгі принциптері: Əрбір редакторда құрылған сурет, бір немесе бірнеше нысаннан тұрады.

• Қарапайым геометриялық фигуралар немесе ерікті қисық құру. Мəтінді форматтау немесе кірістіру.

• Кез - келген нысанды өңдеу, контурдың түсін, бояуын жəне объектінің форматын өзгерту.

• Дайын болған суретті жəне алдын-ала құрылған иллюстрацияны құжатқа кірістіру.

• Əртүрлі көркемсурет құбылыстарын қолдану.

Corel Draw бағдарламасының мəтіндік нысанның екі түрлі көрсетілімі: фигуралармен (Artistic) жэне қарапайым (Paragraph) мəтінмен жұмыс істеу мүмкіндігі бар.

Мысалы, төртбұрыш құрып жəне оған 1-10 секунд аралық уақыт берсеңіз, сіз төртбұрыштың пайда болуын жəне осы уақыт біткенде, жоғалып кетуін көресіз.

1 тапсырма: Графикалық сызбаларды құру.

1. CorelDRAW-ты жүктеу;

2. тікбұрыштарды салу тәсілдері;

3. эллипстерді салу және модификациялау;

4. көпбұрыштарды салу және модификациялау;

5. орама мен кесте салу.

Жұмыстың нәтижесі төмендегідей болу керек:

 

2 тапсырма: Объктілердің формаларын түрлендіру.

1. Қисықтарды ажырату және түйіндерді біріктіру:

2. Ерекшелгенген түйіндердің созылуын және айналуын түрлендіру:

3. Объектілерді қию:

 

4. Объектілерді басқару: жылжыту, көшіру, созу, қысу, және бұру:

 

3 тапсырма: CorelDRAW бағдарламасының интерфейсімен танысып, келесі саймандарды: Pick (Белгілеуді), Shape (Форманы), Bezier (Безье қисығын), Basic Shapes (Негізгі фигураларды), Freehand (Қисықты), Ellipse (Эллипсті), Rectangle (Тікбұрышты), сонымен бірге əр түрлі бояу құю саймандарын: Fountain Fill (Градиенттік бояу құюды), Texture Fill (Мəтінурамен бояу құюды), Interactive Fill Tool (Интерактивті бояу құюды), Interactive Mesh Fill Tool (Тор түрінде интерактивті бояу құюды) пайдаланып, С.Сейфуллин ат. Қазақ агротехникалық университетінің эмблемасын жасаңыз:

 

4 тапсырма: Text (Мəтін) құралын пайдалана отырып, "Ақпарат. Ақпараттың классификациясы" схемасын құрыңыз, жұмыс кезінде мəтіндік объектінің əр түрін қолдану қажет:

5 тапсырма : Қарапайым фигуралар арқылы әр түрлі элементтерді салыңыз: мысалы Өрмекшіні салу:

 

 

6 тапсырма: Траектория бойынша орналасқан мәтіні бар иллюстрацияларды жасаңыз: тұйық және тұйық емес қисық бойымен мәтiн орналастырңыз:

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.02 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал