Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ
Змістовий модуль 1.

Тема 1. Фінанси Київської Русі та Галицько-Волинської держави

 

Господарство Київської Русі. Розвиток та значення торгівлі. Початкові форми фінансів до заснування Київської Русі. Фінансова система Київської Русі. Доходи казни київського князя. Данина населення. Судові збори та штрафи. Мита та їх види. Прибутки від княжих маєтностей. Воєнна здобич та дарунки князям. Особливості оподаткування у зв'язку з поділом суспільства на групи. Виникнення кредитних відносин. Монетна система Київської Русі. Господарство Галицько-Волинської держави. Зовнішня торгівля та її фінансове регулювання. Доходи княжої скарбниці. Грошова одиниця Галицько-Волинської держави.

 

Лекція №1

Тема1. Фінанси Київської Русі та Галицько-Волинської держави

План

1. Фінанси як історична категорія. Історичні передумови виникнення фінансів.

2. Фінанси Київської Русі.

3. Кредитні відносини та монетна система Київської Русі.

4. Фінанси Галицько-Волинської держави.

Семінарське заняття 1.

План

1. Початкові форми фінансів до заснування Київської Русі.

2. Доходи казни Київської Русі.

3. Особливості оподаткування в залежності від поділу суспільства на групи.

4. Кредитні відносини та монетна система Київської Русі.

5. Фінанси Галицько-Волинської держави.

Завдання для самостійної роботи

1. Політичний та економічний устрій Київської Русі.

2. Економіка та торгівля у Галицько-Волинській державі.

3. Монетна система Київської Русі.

Література: [21, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 52, 75]

Тема 2. Фінанси України в польсько-литовський період

 

Господарське життя загарбаних українських земель у XV - на початку XVI століття. Вплив Польської держави та Великого князівства Литовського на соціально-економічні процеси в Україні. Податкова система Великого князівства Литовського у XV - на початку XVI століття. Особливості оподаткування селянства. Державні податки. Поголовщина. Серебщина. Воловщина. Стація. Видатки великокняжої скарбниці. Податкова система Польської держави в XV -на початку XVI століття. Митна політика Польської держави та Великого князівства Литовського. Грошова система України в польсько-литовський період.

Лекція №2

Тема 2. Фінанси України в польсько-литовський період

План

1. Податкова політика Великого князівства Литовського.

2. Особливості оподаткування Польської держави.

3. Митна політика.

Семінарське заняття 2

Тема 2. Фінанси України в польсько-литовський період

План

1. Господарський розвиток українських земель у складі Польського королівства і Великого князівства Литовського.2. Податкова система Великого князівства Литовського:

а) особливості оподаткування селянства;

б) види державних податків;

в) оподаткування різних верств населення та видів діяльності.

3. Податкова система Польської держави. Митна політика.

 

Завдання для індивідуальної роботи

1. Соціальний та економічний розвиток України в польсько- литовський період.

2. Внутрішня та зовнішня торгівля України в польсько-литовський період.

Література: [37, 52, 75, 79, 81]

Тема 3. Фінанси Запорізької Січі (Війська запорізького низового)

 

Господарство Запорізької Січі. Запоріжжя як військово-торговельна і трудова козацька асоціація. Два сектори запорізької економіки. Відносини власності і володіння, право займанщини. Торгівля і комерція на Запоріжжі. Фіск і скарб Запорізької Січі. Звичаєве право і Литовський Статут як джерела фінансового права. Фінансові установи і скарбова старшина. Січовий військовий скарб. Статті доходів: кошові регалії та домени, військова здобич, зовнішня допомога, податки, їх характеристика. Особливості оподаткування в Січі. Козацькі імунітети. Спроба кількісної оцінки запорізького скарбу. Розвиток кредитних відносин.

 .

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал