Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Радянська Україна в умовах нової економічної політики (1921-1929 рр.).


Після закінчення громадянської війни (1917-1920) велика частина українських земель (за винятком Західної України) увійшла до складу Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР), яка до кінця 1922 р. зберігала деякі ознаки суверенності - мала свою територію, свій уряд (Раднарком України), законодавчі й судові органи, виявляла дипломатичну активність на міжнародній арені. У той же час уся внутрішня і зовнішня політика республіки координувалася і контролювалася Москвою. Коли ж 30 грудня 1922 р. I з'їзд Рад СРСР затвердив декларацію про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік і союзний договір, від квазі-незалежності УСРР практично нічого не залишилося. Усю подальшу історію, аж до розвалу Радянського Союзу у серпні 1991 р., слід розглядати лише у контексті історії СРСР.

Економічна криза супроводжувалася політичною нестабільністю. Було зрозуміло, що політика «воєнного комунізму» збанкрутіла. На зміну йому і було впроваджено Нову економічну політику.
НЕП – система заходів, здійснюваних більшовиками в 1921-1928 рр. з метою відродження економіки Росії.

НЕП

Ця політика заснована на ринкових відносинах різних форм власності та економічних методах керування народним господарством.

Реформи:

1. С/Г:

· продрозкладка замінювалась на продподаток (вдвічі менший за продрозкладку і заздалегідь відомий селянину, що посилювало його зацікавленість продуктивності свого господарства)

· селяни здобули можливість продавати надлишки продукції (через кооперативи та на ринках)

· ліквідовано трудову повинність

2. Промисловість:

· децентралізація

· скасування загальної трудової повинності

· формування ринку робочої сили

· перехід від зрівнялівки в оплаті до зарплати відповідно до рівня

· переведення підприємств на госпрозрахунок

3. Торгівля і фінанси:

· відмова від прямого товарообміну, повернення приватної торгівлі

· поява багатьох видів торгівлі (приватна, кооперативна)

· запровадження різвих видів податків, як джерела поповнення держ. скарбниці

· утвердження комунальної платні та іншіих видів послуг

· випуск 1922р конвертованої валюти червіня=10 золотих карбованців і на 1/3 забезпечений золотом

Висновки НЕПу: це дозволило швидко відновити промисловість та наситити ринок продуктами, відновити с/г, зріс рівень життя населення, АЛЕ НЕП не міг бути тривалим, оскільки базувався на двох протилежностях: в економіці панували ринкові відносини, а в політиці – адміністративно-командна система, що прагла підкорити економіку своїм політичним цілям. Реформи в економіці не були підтримані реформами в політиці.

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал