Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Глава 15. кулі, що перебуває під суверенітетом певної держави, входить суша з її надрами та води, а також повітряний простір над сушею і водами.
кулі, що перебуває під суверенітетом певної держави, входить суша з її надрами та води, а також повітряний простір над сушею і водами.

Таке саме тлумачення складу державної території міститься у Законі України "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 р. За його статтею 1, територію України складають суша, води, надра, повітряний простір, визначені державним кордоном.

Отже, сухопутною територією є вся суша у межах кордонів держави.

Водну територію держави становлять: внутрішні (національні) і територіальні (територіальне море) води. Відповідно до ст. 6 цього закону до внутрішніх вод України належать:

• морські води, розташовані в напрямі берега від прямих

висхідних ліній, прийнятих для відліку ширини територіального моря України;

• води портів України;

• води заток, бухт, губ і лиманів, гаваней і рейдів, береги

яких цілком належать Україні;

• води заток, бухт, губ і лиманів, морів і проток, що істо-

рично належать Україні;

• води рік, озер та інших водойм до лінії державного кор-

дону, береги яких належать Україні.

Територіальне море України, згідно зі ст. 5 зазначеного закону, утворюють прибережні морські води шириною 12 морських миль, що відраховуються від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні. У деяких випадках інша ширина територіального моря України може встановлюватися міжнародними договорами України, а за відсутності договорів — відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, насамперед норм, що містяться у Конвенції про територіальне море і прилеглу зону від 29 квітня 1958 р.

Надрами держави, за міжнародним правом, є простори, розташовані під поверхнею сухопутної і водної державної території в межах кордонів держави. Вважається, що ці простори геометричне звужуються до центра Землі.

Відповідно повітряний простір держави становить простір над сухопутною і водною територією держави, заповне-


ТЕРИТОРІЯ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО_____________________________ 303

ний повітрям. Висотна межа повітряної території практично не встановлюється, хоч прийнято вважати, що розмежування повітряного і космічного простору проходить на висоті 100—110 км.

Розглядаючи склад державної території, Г. І. Тункін умовно відносить до державної території (так звана умовна територія) морські, повітряні, космічні кораблі, що плавають або літають під законно присвоєним їм розпізнавальним знаком або прапором даної держави і перебувають у межах міжнародної території. До державної території також умовно відносять трубопроводи і будь-які інші споруди або устаткування, що належать державі і розташовані у межах міжнародної території [4].У наведених висловлюваннях Ф. Ф. Мартенса, Я. Броун-лі, А. Фердросса про юридичну, а точніше про міжнародно-правову природу державної території містяться ті чи інші елементи, характерні для такої природи. По-іншому визначають поняття державної території представники вітчизняної науки міжнародного права другої половини XX ст. Так, А. М. Ладиженський вважає, що "територія є просторовою межею влади і об'єктом володарювання, оскільки держава не тільки здійснює владу над людьми, а й керує безпосередньо промисловістю і сільським господарством, а в міжнародних відносинах виявляє себе як власниця території" [5]. У цьому та багатьох інших міркуваннях сучасних учених спільним є те, що вони містять два основні елементи визначення міжнародно-правової природи державної території. Такими основними елементами є:

• просторова межа здійснення влади держави;

• об'єкт публічних правомочностей держави або об'єкт

володіння від імені народу.

У доктрині міжнародного права загальноприйнятим є те, що кожна держава на свій розсуд визначає правовий статус своєї території.

Так, у ст. 2 Конституції України визначено, що суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. У ст. 13 підкреслюється, що земля, її надра, атмосферне повітря, води й інші природні ресурси, що знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, ви-mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал