Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мистецтво Стародавньої Індії
Культура Індії - одна з найдавніших культур людства, безупинно розвивається протягом декількох тисячоліть. Протягом цього часу численні народи, що населяють територію Індії, створили високохудожні твори літератури і мистецтва. Багато з цих творів відносяться до давнього періоду історії Індії, який охоплює проміжок часу з ІІІ тисячоліття до н.е. по V ст. н.е. У географічному відношенні Індія ділиться на південну Індію - Індостанській півострів - і північну, що займає басейн річок Інду і Гангу і прилеглої до них області. У північній частині Індії, в родючих долинах великих річок головним чином і розвивалася культура Стародавньої Індії.

Мистецтво Стародавньої Індії в своєму розвитку було пов'язане з іншими художніми культурами Стародавнього світу: від Шумера і до Китаю. У образотворчих мистецтвах і архітектурі Індії (особливо в перші століття н.е.) проявилися риси пов'язані з мистецтвом Стародавньої Греції, а також з мистецтвом країн Середньої Азії; останні в свою чергу сприйняли багато досягнень індійської культури.

Індіявплинула на орнаментальну творчість народів Сходу й сама перебувала під впливом Персії. Геометричний орнамент не займає в Індії такого місця, як в інших країнах Сходу.

В епоху Гуптів розвивається декоративний стиль, що одержав згодом широке поширення. Основні декоративні мотиви цієї епохи: геометричні, де ромби й кола чергуються рядами й обрамлені листям; рослинні - лотос, гірлянди, гілкоподібний орнамент, ірис, мотиви водяних чудовиськ - макара або напівлюдей - напівптахів - киннаров, що переплітаються із квітковими елементами. Всі орнаментальні мотиви різноманітні, з перевагою округлих звивистих ліній, які сплітаються.

Особливістю індуського орнаменту вважається любов до майже натуралістичних композицій і перевантаженість деталями. Зображення тварин, птахів, квітів дуже близькі до природи й виявляють гарне знання їхніх форм. Індуський орнамент носить яскраво виражений килимовий характер. У ньому все поле орнаментальної площі тісно заповнено різними орнаментальними мотивами.

Декоративним монументальним розписам Індії властива тяга до барвистості. Серед сюжетів зустрічаються зображення урочистих ходів і церемоній, побутові сцени. Орнамент стель містить переважно натуралістичні мотиви птахів і квітів. Головний об'єкт декору -людина, предмети й рослини відіграють другорядну роль.

Індійській кераміці властиві геометричний або анімалістичний (риби, зебу) орнамент, мотиви якого розташовуються фризами на посудині.

Серед декоративних мотивів (у меблях, на тронах епохи Гуптів) зустрічаються слони, крокодили, барани, олені й інші тварини, що символізують землю, воду й повітря.Говорячи про мистецтво Індії зазвичай ми представляємо величезні скульптурні храми або ж мініатюрний живопис. Але ДПМ Індії також вражає ювелірною майстерністю, вражає своєю розкішністю, прагненням заповнити весь простір орнаментом, життєвістю, одухотвореністю. Дивує постійними протиставленнями, стилізацією, динамізмом, барвистістю і певною національною самобутністю.

В давнину в Індії, так само як і в інших країнах, декоративно-прикладне мистецтво не виділялося в самостійну галузь мистецтва. Створення скульптурних творів і художніх виробів, живопис і архітектура - все вважалося ремеслом. Твори були, як правило, анонімні.

Головним, самим масовим видом декоративно-прикладного мистецтва слід вважати мистецтво художньо оформленої речі, тобто художні вироби - предмети повсякденного побуту і знаряддя праці, засоби священного ритуалу і зброю. Це мистецтво існувало з найдавніших часів.

Форма простих знарядь праці була, як правило, гармонійна і мистецька, а зображення на них мали сюжетно-тематичний або чисто орнаментальний характер. Декорація завжди враховувала побутове призначення і форму предмета.

Декоративно-прикладне мистецтво широко використовувалося для прикраси деталей архітектури, де особливо часто застосовувалася різьблення. Матеріали, з яких виготовлялися художні вироби, вкрай різноманітні, використовувалося майже все, що дає природа: дерево, листя і трави, рослинне волокно, горіхова шкаралупа; камінь простий, напівкоштовний та коштовний; глина, метали, включаючи дорогоцінні; кістка, ріг, черепаха, раковина і т. д. З них найважливішими є: дерево, камінь, метал, слонова кістка і волокно.Художні вироби Індії в різних частинах країни, не тотожні і відрізняються специфікою і місцевою своєрідністю. Цікаво, що, наприклад, на Шрі Ланка навіть більше, ніж в самій Індії, збереглися традиції індійського мистецтва стародавніх часів - періоду поширення та розквіту буддизму. До XI ст. буддизм майже зник в Індії, але зберігся на Шрі Ланка, зберігаючи в пам'ятках мистецтва стародавню індо-сингальску традицію. Ця традиція сприяла в середньовіччі відмінності сингальського ремесла від тамільського, пов'язаного вже не з буддизмом, а з індуїзмом. Але і крім цього художні навички і смаки сингалів, їх естетичне сприйняття вносили своєрідність в місцеве художнє виробництво, монументальний живопис і скульптуру.

Основна маса збережених до нас художніх виробів відноситься до часу не раніше XVIII ст. Художні ремесла Шрі Ланки були тісно пов'язані з південноіндійськими. Протягом багатьох століть на Шрі Ланка ввозилися вправні ремісники-таміли з Південної Індії, і навіть у XVIII ст. вони конкурували з сингальскими ремісниками. Приїжджі ткачі з великих міст півдня Індії, члени місцевих ремісничих організацій (шрени), вони іменувалися по сингальски "салагамайо", ткали золотими нитками з тонким муслінами для шат сингальської знаті. Тамільські царі Шрі Ланка особливо заохочували рідні їм моди одягу і ювелірних прикрас. Протягом багатьох століть, аж до англійської окупації Канді в 1815 р., форма і декорація ремісничих виробів залишалися без помітних змін у порівнянні з попередніми сторіччями. Колоніальна епоха в Індії була згубна для декоративно-прикладного мистецтва. Державна організація ремісників була зруйнована англійськими колонізаторами, традиційні художні виробництва прийшли в занепад. Розвиток капіталістичних відносин і ввезення іноземних фабричних товарів, які остаточно підірвали народні художні промисли. Падіння національного декоративно-прикладного мистецтва фактично означало зникнення з повсякденного побуту народу єдиної доступної йому форми мистецтва взагалі. Однак деякі види художніх виробництв збереглися в Індії до часу досягнення нею незалежності, коли розпочався новий період у розвитку національного мистецтва.

Перші відомі нам твори індійського мистецтва відносяться до періоду неоліту. Археологічні знахідки, зроблені в долині Інду, відкрили найдавніші культури, висхідні до 2500 - 1500 рр.. до н.е.; найважливіша з них виявлена ​​в поселеннях Мохенджо-Даро (в Сінді) і Хараппа (в Пенджабі) і відноситься до бронзового віку. Суспільство цього часу перебувало на рівні ранньокласових відносин. Знайдені пам'ятки свідчать про розвиток ремісничого виробництва, наявності писемності, а також і про торговельні відносини з іншими країнами.

Розкопками, розпочатими в 1921 р., відкриті міста зі строгим плануванням вулиць, які тяглися паралельно зі сходу на захід і з півночі на південь. Міста обносилися стінами, будівлі будувалися заввишки в 2 - 3 поверхи, з обпаленої цегли, штукатурилися глиною і гіпсом. Збереглися руїни палаців, громадських будівель і басейни для релігійних обмивань; система водостоків цих міст була найдосконалішою в Стародавньому світі.

Великою майстерністю виконання відрізняються предмети бронзового литва, ювелірного і прикладного мистецтва, знайдені в Мохенджо-Даро і Хараппи. Численні печатки з Мохенджо-Даро з майстерною різьбою вказують на подібність культури долини Інду з культурою Месопотамії часу Шумера і Аккада, з якими, очевидно, Стародавня Індія була пов'язана торговими відносинами. Зображення, вирізані на печатках, надзвичайно нагадують шумерийского міфологічного героя Гільгамеша, що бореться зі звірами.

З іншого боку, в них вже намітилися багато іконографічних рис, розвинуті в подальшому в мистецтві Індії. Так, на одній з печаток зображено трьохлике божество, голова якого увінчана круто загнутими догори рогами. Навколо нього зображені олень, носоріг, буйвол, слон і інші тварини, що вважалися священними. Це багатолике божество є прообразом брахманського Шиви в одному з його проявів покровителя звірів. Передбачається, що знайдені в розкопках жіночі фігури представляли богиню родючості, образ якої згодом був пов'язаний з брахманськими «якшини» - духами родючості.

Зображення тварин на печатках виконані дуже тонко і з великою спостережливістю: гірський козел, круто повернувши голову з довгими рогами, важко ступає слон, велично стоїть священний бик та ін.. На відміну від тварин зображення людей на печатках умовні.

Великою різноманітністю відрізняються знайдені в Мохенджо-Даро керамічні вироби. Блискучі лощені судини покривалися орнаментом, в якому поєднувалися тваринні і рослинні мотиви: умовно виконані зображення птахів, риб, змій, кіз і антилоп серед рослин. Зазвичай розпис наносився чорною фарбою по червоному фону. Багатобарвна кераміка зустрічалася рідше.
Культура Мохенджо-Даро і Хараппі загинула в середині ІІ тисячоліття до н.е. в результаті вторгнення в долину Інду племен аріїв, які стояли на нижчому щабелі розвитку і змішалися з корінним населенням країни. Подальший період відомий нам переважно по прадавнім літературним пам'яткам Індії - Ведам, створення яких відноситься до 2 тисячоліття до н.е.

На початку І тисячоліття до н.е. зростання продуктивних сил у зв'язку із застосуванням залізних знарядь прискорив розвиток рабовласницьких відносин у Стародавній Індії. Виникли держави у формі характерних для Стародавнього Сходу рабовласницьких деспотій, в яких верховна влада була зосереджена в руках правителя, а земля вважалася державною власністю. Основою сільського господарства були патріархальні дрібні громади, побудовані на поєднанні ремесла і землеробства; в 1 тисячолітті до н.е. рабська праця використовувалася і в цих громадах. Однак в Індії рабство не досягло розвинених форм, властивих античним державам, внаслідок стійкості первіснообщинного укладу. Останнє, безсумнівно, сприяло стабільності і наступності традицій як в релігії, так і в мистецтві.

У північній Індії найбільшим було держава Магадха, що володіла майже усією долиною Гангу. У цей час затверджується і стає панівною ідеологія брахманізму, що відрізнялася від ведичної більш чітко вираженим класовим характером. Брахманська релігія, що виникла на початку І тисячоліття до н.е., освячувала поділ суспільства на варни - групи, що відрізнялися за їх положенню в суспільстві, і стверджувала привілеї жерців і військової знаті.

Брахмани використовували і доповнили основне коло божеств, яке існувало у стародавніх віруваннях. Ці божества: Брама - творець, Вішну - охоронець і Шива - руйнівник, бог Індра - покровитель царської влади з сонмом інших богів, духів і геніїв, - стали постійними образами в наступному мистецтві Індії.

Літературні джерела, що відноситься до І тисячоліття до н.е. описують будівництво міст, розділених на чотири частини відповідно діленню населення на варни. Будівлі в містах були головним чином дерев'яними, камінь застосовувався мало. Про розвиненість архітектури цього часу може дати уявлення наступний опис в Махабхараті: «Він [стадіон для ігор і змагань] був з усіх боків оточений заміськими палацами, майстерно вибудованими, високими, подібно вершині гори Кайлас. Палаци були забезпечені перловими сітками [замість вікон] і прикрашені підлогами з дорогоцінних каменів, які з'єднувалися зі сходами, легкими для сходження, і були заставлені сидіннями і вкриті килимами ... У них були сотні просторих дверей. Вони сяяли ложами і сидіннями. Оброблені у багатьох своїх частинах металом, вони нагадували собою вершини Хімалая ».

Найважливішими пам'ятниками художньої культури Індії І тисячоліття до н.е. є епічні твори «Махабхарата» і «Рамаяна», найбільш повно і яскраво втілили староіндійську міфологію, яка стала основою мистецтва Індії впродовж багатьох століть.

В епосі «Махабхарата» і «Рамаяна» реалістичні описи природи та побуту давніх індійців тісно переплітаються з неймовірними фантастичними пригодами і дивовижними подвигами незліченних міфологічних героїв. Боги, духи, демони, наділені надзвичайною силою і могутністю, населяють багату, повну казкового достатку тропічну природу, уособлюють її сили. У горах, лісах і морях живуть отруйні Нага - напівзмії-напівлюди, гігантські слони і черепахи, малесенькі карлики, що володіють нелюдською силою, фантастичні божества-чудовиська на зразок Гаруди - гігантського птаха, народженого жінкою. І Гаруда, і Нага, і численні герої давньоіндійського епосу, такі, наприклад, як п'ять братів Пандавів, народжених дружинами царя Панду від богів, з їх гіперболічною силою і нерідко фантастичною зовнішністю знайшли своє різноманітне віддзеркалення в мистецтві Індії.

Бик. Печатка.

 

Твори образотворчого мистецтва від кінця ІІ до середини І тисячоліття до н.е. не збереглися. Зате досить повне уявлення про мистецтво Стародавньої Індії дають пам'ятники починаючи з періоду династії Мауро (322 - 185 рр.. До н.е.). В Індії, що відбила греко-македонське завоювання, склалася потужна рабовласницька держава, що займала велику частину країни (за винятком самої південної частини Декана), від Кабула і Непалу на півночі до Тамільських держав на півдні.

Для цього періоду характерно будівництво міст і доріг. За описами літературних джерел, дерев'яні будівлі правителів відрізнялися великою пишнотою. Палац царя Ашоки, наймогутнішого з правителів династії Мауро являв собою дерев'яну будівлю в декілька поверхів, що стояла на кам'яному фундаменті і мала 80 колон із піщанику. Палац був багато прикрашений скульптурою і різьбленням. Уявлення про його фасади можна отримати по рельєфу, зробленому близько І ст. н.е. У трьох поверхах один над іншим розміщувалися величезні зали, щедро декоровані живописом, дорогоцінним камінням, золотими і срібними зображеннями рослин і тварин і т. п. По фасаду тягнувся довгий ряд кілевідних арок, які чергувалися з балконами на стовпах. Від палацу до Гангу терасами спускалися сади з фонтанами і басейнами.

У період правління Ашоки держава досягла значного економічного та культурного процвітання. Великий розвиток отримала зовнішня і внутрішня торгівля, зав'язалися стосунки з країнами південної Індії, Єгиптом і Сирією. Цей час характеризується значним посиленням рабовласницьких відносин. Кількість рабів збільшилося, росла работоргівля. Величезні багатства зосередилися в руках правлячої верхівки.

Протест проти гніту деспотичної держави знайшов відображення у появі різних філософських і релігійних вчень, які виступали проти брахманізму. Одним з таких навчань був буддизм, що виник, за переказами, в VІ ст. до н.е. і отримав широке розповсюдження в ІІІ ст. до н.е.

Поява буддизму сприяла виникненню кам'яних культових споруд, що служили пропаганді його ідей. При Ашоке будувалися численні храми і монастирі, висікалися буддійські моральні розпорядження й проповіді. У цих культових спорудах широко використовувалися вже сформовані традиції архітектури. У скульптурі, яка прикрашала храми, відбилися найдавніші легенди, міфи і релігійні уявлення; буддизм увібрав в себе

майже весь пантеон брахманських божеств.

Північні ворота ступи в Санчі. 1 ст. до н. е.

Одним з головних видів буддійських культових споруд були ступи. Стародавні ступи представляли собою складені із цегли і каменю напівсферичні споруди, позбавлені внутрішнього простору, по вигляду висхідні до найдавніших похоронних горбів. Ступа споруджувалася на круглій підставі, по верху якої був зроблений круговий обхід. На вершині ступи ставився кубічний «божий дім», релікварій з дорогоцінного металу (золота та ін.) Над релікварієм височів стрижень, увінчаний убуваючими догори парасольками - символами знатного походження Будди. Ступа символізувала нірвану. Призначенням ступи було зберігання священних реліквій. Ступи будувалися в місцях, пов'язаних, за легендами, з діяльністю Будди і буддійських святих. Найбільш раннім і цінним пам'ятником є ​​ступа в Санчі, вибудувана при Ашоке в ІІІ ст.до н.е., але в І ст. до н.е. розширена і обнесена кам'яною огорожею з 4 воротами. Загальна висота ступи в Санчі 16,5 м, а до кінця стрижня 23,6 м, діаметр основи - 32,3 м.

Пам'ятник, так само як і священні книги, повинен був якомога повніше висвітлювати той культ, якому він служив. Сцени, що прикрашають ворота ступи в Санчі, присвячені джатак - легендам з життя Будди, перероблені міфи Стародавньої Індії. На кожному рельєфі з подробицями і ретельністю зображені всі діючі особи. Живі образи, виконані в скульптурі, є не тільки релігійними символами, але втілюють у собі багатогранність і багатство індійської народної фантазії, зразки якої у літературі нам зберегла «Махабхарата». Окремі рельєфи на воротах - це жанрові сцени, що оповідають про життя народу. Поряд з буддійськими сюжетами зображуються також древні божества Індії. На північних воротах у верхній смузі зображено сцену поклоніння слонів священному дереву. З двох сторін повільно наближаються до священного дерева важкі фігури слонів. Їх хоботи немов гойдаються, скручуються і протягуються до дерева, створюючи плавний ритмічний рух. Цілісність і майстерність композиційного задуму, а також живе почуття природи характерні для цього рельєфу. На стовпах вирізьблені пишні великі квіти і повзучі рослини. Легендарні чудовиська (Гаруда і ін) поміщені поруч із зображеннями реальних звірів, міфологічними сценами і буддійськими символами. Фігури даються то в плоскому рельєфі, то у високому, то ледве помітними, то об'ємними, що створює багату гру світла і тіні. Масивні фігури слонів, які стоять по чотири з кожної сторони, подібно атлантам, несуть на собі важку масу воріт.

Надзвичайно поетичні скульптурні фігури дівчат, що гойдаються на гілках - «якшини», духи родючості, - поміщені в бічних частинах воріт. Весь їх вигляд, їх грубуваті і великі руки і ноги, прикрашені численними масивними браслетами, міцні, круглі, дуже високі груди, сильно розвинені стегна підкреслюють фізичну силу цих нібито напоєних соками природи дівчат. Гілки, за які хапаються руками молоді богині, згинаються під вагою їх тіл. Рухи фігур красиві і гармонійні.

 

Якшини. Скульптура південних воріт ступи в Санчі. І ст. до н. е..

Ці жіночі образи, наділені життєвими, народними рисами, постійно зустрічаються в міфах Стародавньої Індії та порівнюються з гнучким деревом чи молодим, буйним пагоном, оскільки вони втілюють могутні творчі сили обожненої природи. Відчуття стихійної сили властиво всім образам природи в скульптурі Мауро.

Другим видом монументальних культових споруд були стамбха - монолітні кам'яні стовпи, зазвичай завершені капітеллю, увінчаною скульптурою. На стовпі висікалися едикти і буддійські релігійні і моральні приписи. Вершина стовпа прикрашалася лотосовідною капітеллю, яка несла скульптури символічних священних тварин. Такі стовпи більш ранніх періодів відомі по древнім зображенням на печатках. Стовпи, зведені при Ашоки, прикрашені буддійськими символами і за своїм призначенням повинні прославляти державу та пропагувати ідей буддизму. Так, чотири лева, з'єднані спинами, на сарнатхському стовпі підтримують буддійське колесо. Сарнатхська капітель зроблена з полірованого піщанику; всі зображення, виконані на ній, відтворюють традиційні індійські мотиви. На абаці поміщені рельєфні фігури слона, коня, бика і лева, які символізують країни світу. Тварини на рельєфі передані жваво, їх пози динамічні і вільні. Фігури левів нагорі капітелі більш умовні і декоративні. Будучи офіційним символом могутності й царственої величі, вони значно відрізняються від рельєфів в Санчі.

Левова капітель з Сарнатха. Пісковик.

Висота 2,13 м. ІІІ ст. до н. е.. Сарнатх. Музей.

 


Чайтья в Карлі. Розріз.

У період правління Ашоки починається будівництво буддійських печерних храмів. Буддійські храми і монастирі висікалися прямо в масивах скель. Суворі, величні приміщення храмів, розділені зазвичай двома рядами колон на три нави, прикрашалися круглою скульптурою, різьбленням по каменю і живописом. Усередині храму містилася ступа, розташована в глибині чайтьї, проти входу.

Спочатку чайтья запозичила окремі елементи дерев'яного зодчества, що позначилося не тільки в повторенні архітектурних форм, а й у вставлених дерев'яних деталях. Разом з тим характер вирубаного в скелях приміщення, своєрідний зв'язок ліплення і зодчества викликали до життя зовсім новий рід архітектури, який проіснував в Індії близько тисячі років.

Найбільш значна в художньому відношенні чайтья в Карлі І ст. до н.е. . Величний інтер'єр чайтьї оформлений двома рядами колон. Восьмигранні монолітні колони з пухкими гранованими капітелями завершені символічними скульптурними групами уклінних слонів з сидячими на них чоловічими і жіночими фігурами. Світло, що проникає через кілевідне вікно, висвітлює Чайтен. Перше світло розсіювалося рядами дерев'яних орнаментованих решіток, що ще більше посилювало атмосферу таємничості. Але й тепер, виступаючи в напівтемряві, колони як би насуваються на глядача. Коридори настільки вузькі, що за колонами майже не залишається простору Стіни вестибюля перед входом у внутрішнє приміщення чайтьї прикрашені скульптурою. Біля підніжжя стін стоять масивні фігури священних слонів, виконані у дуже високому рельєфі. Пройшовши цю частину храму, паломники як би посвячувались в історію життя Будди і настроювались на певний молитовний настрій, потрапляючи в таємничий, напівтемний простір святилища з блискучими, відполірованими, як скло, стінами та підлогою, в яких відбивалися відблиски світла.

 

Чайтья в Карлі. Внутрішній вигляд. І ст. до н. е..

Чайтья в Карлі - одна з найкращих архітектурних споруд Індії цього періоду. У ній яскраво проявилася самобутність древнього мистецтва і характерні риси культової індійської архітектури. Скульптура печерних храмів зазвичай служить гармонійним доповненням архітектурних деталей фасаду, капітелей і т.п.

Наступний період в історії мистецтва Індії охоплює І - ІІІ ст. н.е. і пов'язаний з розквітом Індо-Скіфської держави Кушан, що займала північну частину центральної Індії, Середню Азію і територію Китайського Туркестану. У цей період Індія вела широку торгівлю і зав'язала тісні культурні зносини із західним світом. Літературні джерела дають опис великої кількості різних товарів і предметів розкоші, якими обмінювалися між собою ці країни. Своєрідними рисами відрізняється мистецтво Гандхари (нинішня територія Пенджабу і Афганістану), найтісніше пов'язане з культурою античного світу.

Буддійські сюжети гандхарських скульптур і скульптурних рельєфів, які прикрашали стіни монастирів і храмів, відрізняються великою різноманітністю і в індійському мистецтві займають особливе місце. У Гандхари склалися іконографічні риси, композиційні прийоми і образи, що отримали надалі широке поширення в країнах Далекого Сходу і Середньої Азії.

Новим стало зображення Будди в образі людини, що не зустрічалося раніше в мистецтві Індії. Разом з тим в образі Будди та інших буддійських божеств знайшло втілення уявлення про ідеальну особистість, в образі якої гармонійно поєднується фізична краса і піднесений духовний стан спокою і ясного споглядання. У скульптурі Гандхари органічно злилися деякі риси мистецтва Стародавньої Греції з насиченими повнокровними образами і традиціями найдавнішої Індії. Прикладом може служити рельєф Калькутського музею, що зображає відвідування Індрою Будди в печері Бодхгайя. Центральне місце в Калькутському рельєфі займає повна спокою і величі постать Будди, який сидить у ніші, з головою, оточеною німбом. Складки його одягу не приховують тіла і нагадують одяг грецьких богів. Навколо ніші зображені різні тварини, що символізують відокремленість місця відлюдництва. Значущість образу Будди підкреслена нерухомістю пози, строгістю пропорцій, відсутністю зв'язку фігури з навколишнім світом.


Статуя Будди в Таксіле. ІІ ст. н. е. Статуя Будди з Гандхари. ІІ-ІІІ ст. н. е.

В інших зображеннях гандхарські художники трактували образ людини-божества ще більш вільно і життєво. Така, наприклад, статуя Будди з Берлінського музею, зроблена з голубуватого шиферу. Фігура Будди закутана в одяг, що нагадує грецький гіматій. Обличчя Будди з правильними рисами, тонким ротом і прямим носом висловлює спокій. В його обличчі і позі немає нічого, що вказувало б на культовий характер статуї.


Геній з квітами. Стукову скульптура з Геді. ІІІ-ІVст. н. е..

Статуя Авалокітешвари з Гандхари ІІ-ІІІ ст. н. е.. Берлін.

Ще менше пов'язана з релігійною традиційною формою стукова статуя з Геді (Афганістан), що зображає генія з квітами. Геній тонкої рукою притримує край одягу, наповнений ніжними пелюстками квітів. М'які складки тканини наділяють його тіло, залишаючи оголеними груди, прикрашені намистом. Важкі великі завитки волосся обрамляють округле обличчя з тонкими бровами, виразним, глибоким і одухотвореним поглядом. Вся фігура генія сповнена гармонії, проникнута легким і вільним рухом.

Статуя «Зміїного царя» з Матхура. Фрагмент розпису печерного

Кінець V ст. н. е.. 2 ст. н. е.. храму № 17 в Аджанте.

 

Серед пам'ятників Кушанського періоду особливе місце належить портретним статуям, зокрема скульптурам правителів. Статуї правителів часто поміщалися поза архітектурних споруд, як окремі пам'ятники. У цих статуях відтворені їх характерні риси і всі деталі одягу.

Герої давньоіндійського епосу, так само як і колись, продовжують займати в мистецтві цього періоду значне місце. Але, як правило, вони наділяються іншими рисами. Їхні образи більш піднесені; їх фігури відрізняються гармонією і ясністю пропорцій.

Широкий зв'язок індійської культури з культурами інших країн проявляється не тільки в мистецтві Гандхари. Цими ж рисами характеризуються і пам'ятники матхурської школи, яка співіснувала з гандхарським мистецтвом. Як приклад подібних пам'ятників можна привести скульптуру ІІ ст. н.е., що зображає зміїного царя Нага. Його оголене тіло надзвичайно пластично, сильні груди расправлені, весь торс перебуває у сильному, але плавному русі. М'яка пов'язка навколо стегон, спадаючи широкою петлею, утворює ряд глибоких складок, яки розлітаються від сильного руху. Могутня постать зміїного царя з'єднує в собі гармонію грецької скульптури з традиційно індійською акцентованою соковитістю, пластичностю форм і передачею плавної ритміки безперервного за своїм характером руху.

В архітектурі Індії, що належить до часу І - ІІІ ст. н.е., відбуваються зміни в бік більшої декоративності форм. Будівельним матеріалом стає цегла. Ступа набуває більш витягнутої форми, втрачаючи свою колишню монументальність. Платформа і ступа, а також навколишня огорожа покриваються декоративною різьбою і численними барельєфними зображеннями на теми, взяті переважно з джатак - легенд про Будду. Одним з видатних зразків архітектури цього періоду була знаменита ступа в Амаравати (ІІ ст.). Ступа не збереглася, але про неї можна судити по ряду рельєфів огорожі, що зображують ступу. Рельєфи на буддійські сюжети відрізняються сміливою динамікою композиційних прийомів, реалізмом окремих постатей. Промовистим прикладом є збережені фрагменти рельєфу на огорожі ступи.

Останнє велике об'єднання Індії рабовласницького періоду відбулося в ІV ст. н.е. у зв'язку з виникенням потужної держави династії Гупта (320 р. - середина 5 в. н.е.). З об'єднанням країни в Індії настав новий підйом культури. У період Гупта почали зароджуватися феодальні відносини; намітився перехід від варн до більш жорсткої кастової системи, що отримала остаточне розвиток в епоху феодалізму. Значні зміни відбулися і в релігійній ідеології Індії. Буддизм прийняв брахманське вчення про природжену приналежності людей до різних варн і каст. Нова релігія служила найсильнішим засобом зміцнення новонароджуваного феодального ладу, сприяла закабаленню і поневоленню народу. Держава Гуптів в період своєї могутності займало величезну територію: в його володіння входили Мальва, Гуджарат, Пенджаб, Непал та ін У прямій залежності були і сусідні країни. Великі кошти від податків і торговельних зносин з іншими країнами, витрачалися на будівництво палаців і храмів, на заохочення науки. Це був останній етап розвитку літератури і мистецтва рабовласницького суспільства, в якому в той же час відбилося додавання нових естетичних поглядів.

До цього ж часу відноситься і створення одного з найвидатніших пам'яток художньої культури Стародавньої Індії - розписів храмів Аджанти.

Храм Махабодхі в Бодхгайя. Близько V cт. н. е.. Реставрований.

 

На півночі Індії з'являється також особливий вид цегельного баштоподібного храму. Прикладом такого роду будівель може служити храм Махабодхі в Бодхгайя або храм «Великого просвітління» (побудований близько V ст. та надалі сильно перебудований), присвячений Будді і представляє собою своєрідну переробку форми ступи. Храм до перебудов мав вигляд високої усіченої піраміди, розділеної зовні на дев'ять декоративних ярусів. На вершині знаходився релікварій, увінчаний шпилем з убуваючими догори символічними парасолями. Основою вежі служила висока платформа зі сходами. Яруси храму були прикрашені нішами, пілястрами і скульптурою, що зображувала буддійські символи. Внутрішній простір храму майже не розвинений. Зате зовні кожен ярус розчленований на ряд декоративних ніш, збереглися відомості і про яскраво розфарбовані окремі деталі. В цілому в архітектурі кінця V - VІ ст. відбувається посилення декоративності, спостерігається певна перевантаженість зовнішніх стін скульптурним декором і дрібною різьбою. Однак при цьому зберігається ще ясність архітектоніки, яка по більшій частині втрачається в архітектурі феодальної Індії.

Прагнення до рясної розкоші і витонченості, передбачаючи майбутнє феодальне мистецтво Індії, з'являється і в образотворчому мистецтві. Офіційні релігійні вимоги і суворі канони вже наклали на нього печатку відверненої ідеалізації і умовності, особливо в скульптурних зображеннях Будди.

Одним з кращих художніх ансамблів, які створювалися в період з ІІІ ст. до н.е. і до VІІ ст. н.е. були буддійські храми Аджанти, що знаходяться в центральній Індії (нинішня провінція Бомбей). Найвидатніші з них створені в період Гупта. Аджанта була своєрідним монастирем-університетом, де жили і навчалися ченці, і служила місцем паломництва не тільки індійців, але і буддистів багатьох країн, в тому числі і китайців. Храми Аджанти (всього 29 печер) вирубані в майже стрімких скелях річки Вагхора.

 

Статуя Будди з Сарнатха. Пісковик. Висота 1,60 м. V ст. н. е..

Вхід в Чайтен № 19 в Аджанте. VІ ст. н. е..

 


«Зміїний цар» біля входу в Чайтен № 19 в Аджанте. VІ ст. н. е..

Схилена дівчина. Фрагмент розпису печерного храму № 2 в Аджанте. VІ ст. н. е..

Фасади печерних храмів, що відносяться до періоду Гупта, пишно декоровані скульптурою. Незліченна кількість статуй Будди, виконаних у високому рельєфі, заповнюють ніші стін. Простір між великими скульптурами покрито різьбленим орнаментом і зображеннями учнів і супутників Будди. Крім буддійських сюжетів в храмах Аджанти зустрічаються скульптури на традиційні сюжети. До них відноситься зображення зміїного царя Нагараджа, поміщене в ніші одного з внутрішніх приміщень храму № 19 (VІст.). Цар представлений сидячим поруч зі своєю дружиною. Его важка і масивна постать займає центральне місце в композиції. Голову в дорогоцінній короні оточує традиційний ореол, що складається з семи кобр. Тіло вкрите коштовностями. Він сидить у живій, вільній позі, задумливо дивлячись у простір. Поруч поміщена фігура цариці, зображеної в порівнянні з ним маленькою і менш величною, ця скульптура, як і інші монументальні пам'ятники Аджанти, виконана з великим пластичною майстерністю. Вміщені в ніші або просто біля стін великі фігури божеств і духів, богинь з круто вигнутими стегнами і величезними грудьми, виступаючи з мороку храму, сприймалися глядачем як могутні сили таємничої і казкової природи. У скульптурних пам'ятниках Аджанти видно розвиток традицій минулого як у змісті, так і в трактуванні образів, але тут ці образи постають вже набагато більш зрілими за майстерністю, більш вільними і досконалими за формою.

Внутрішні приміщення храмів Аджанти покриті майже цілком монументальними розписами. У цих розписах майстри, що працювали над ними, висловили з великою силою багатство, казковість і поетичну красу своєї художньої фантазії, що зуміла втілити живі людські почуття і різноманітні явища реального життя Індії. Розписи покривають суцільно і стелю і стіни. Сюжетами їх є легенди з життя Будди, сплетені з древніми індійськими міфологічними сценами. Зображення людей, квіти і птахи, звірі та рослини написані з великою майстерністю. Від грубуватих і могутніх образів періоду Ашоки мистецтво еволюціонувало до одухотвореності, м'якості і емоційності. Образ Будди, даний багаторазово у своїх перевтіленнях, оточений безліччю жанрових сцен, які мають по суті світський характер.

Характерними рисами для всього древнього періоду індійського мистецтва є сила і стійкість народних традицій, що завжди пробиваються крізь численні релігійні нашарування як у виборі сюжетів, так і в змісті багатьох художніх образів. В архітектурі довгий час міцно зберігаються основні елементи дерев'яного народного зодчества, що йдуть від найдавніших часів. У скульптурі і живопису на основі народної фантазии створюються повні чарівності, гармонії та краси олюднені образи богів і героїв, які стали традиційними.

У древньому мистецтві Індії вже можна простежити поділ мистецтва на більш офіційний напрям, підлеглий канонічним правилам, що набуває з часом риси сухості і застиглості, і реалістичний, жанровий, який відрізняється людяністю і життєвістю. Цей другий напрямок отримав своє найбільш яскраве вираження в розписах Аджанти.

 

 

Прикладне мистецтво в Індії здавна користувалося любов'ю народу. Знаряддя праці, предмети домашнього вжитку, військового спорядження і релігійного культу багато і винахідливо прикрашалися. Їх виробниками були численні касти ремісників.

Художнє оформлення рукописних книг стало особливо майстерним в XVI - XVII століттях. Воно вимагало тонкої майстерності каліграфів, художників-мініатюристів, позолотників і декораторів - палітурників. Кожен рукопис це підсумок творчості десятків умільців. Такі книги збиралися в палацових бібліотеках, доступ до яких мало лише обмежене коло осіб. Для виготовлення художніх виробів використовувалися:

· дерево і горіхова шкаралупа

· глина

· метали

· камінь виробний (наприклад, мармур)

· перли, корали, раковини

· кістка (особливо, слонова), ріг, черепаховий щит

· хлопок, вовна, козий пух

· рослинне волокно, шовк

· шкіра і т.д.

Іншими словами, можна сказати, що знаходило собі застосування практично все, що могла дати багата індійська природа. Барвники тканин (зокрема, індиго) славилися довговічністю і красою відтінків на весь світ, а знаменита індійська булатна сталь не мала собі рівних. У колоніальну епоху деякі види художніх ремесел зникли і були відроджені лише після здобуття країною незалежності в 1947 році.


Косторізне мистецтво Індії.

Слонова кістка, пахощі і муслін - самі легендарні індійські товари у давнину. Здавна Індія торгувала з Європою кісткою та виробами з неї. Обробка слонової кістки була поширена практично на всій території Індії, в кожному районі спостерігалися свої стильові та тематичні особливості. Слонова кістка - прекрасний матеріал для тонкої різьби завдяки міцності і дрібнозернистій однорідній фактурі; вона особливо приємна на вигляд своєю дрібною витонченою шаруватістю і ніжним відтінком.

В Індії з слонових бивнів виготовлялися статуетки, панелі, одвірки з різьбленням, скриньки, книжкові палітурки, жіночі прикраси, гребені, ручки ножів і т. п. Традиції мистецтва різьблення по слоновій кістці були стійкі. Про це ясно свідчать збережені зразки роботи XVIII - початку XIX ст.

Для різьблення Делі і Бенгалії характерні моделі процесій слонів, шкатулки, обкладинки книг. У Керале і Карнатака традиційні зображення богинь, мініатюрні різьблені святилища. Раджастан відомий виготовленням облицювання для меблів. Індійські мініатюри на кістяних пластинках, якими прикрашали меблі, шкатулки, нагадують мереживо найтоншої роботи.

Про високу майстерність стародавніх сингальських майстрів - різьбярів по слоновій кістці повідомляють місцеві хроніки. Збереглося цікаве свідчення у "Чулавамсе" [5.100] про те, що цар Джеттхатисса (IV ст.) славився своїми різьбленими роботами зі слонової кістки і навіть навчав інших своєму чудовому мистецтву. Стародавні хроністи повідомляли, що цар зробив зі слонової кістки фігуру бодхісаттви і окремі частини свого царського трону.

Дуже витончені і красиві були гребені - панава, двох-і односторонні. На одному з них, наприклад, що зберігається в музеї в Канді, в середній частині ажурною різьбою створений багатий за формами рельєф. В центрі на троні сидить богиня, тримаючи в руках гілки дерева. По обидва боки від неї - дві танцівниці. Проста рамка з геометричним візерунком відтіняє складне зображення. У іншого двостороннього гребеня простір, укладений у витонченій ажурній рамці, розділений на три вертикальні частини: в середині - фігурка матері, яка сидить з грудним немовлям на руках, праворуч - фігура жінки з дитиною, у лівій частині - пара закоханих. Одяг розфарбований чорними і червоними смужками (Музей Коломбо). Порівняння обох гребенів показує, з яким художнім чуттям майстер змінює форму рамки залежно від центрального різьблення: у першого гребеня складний малюнок всередині, з багатьма дрібними деталями, зажадав спрощення рамки; у другого гребеня фігури без докладних деталей допускали складну рамку, яка своїм візерунком не конкурує з внутрішніми зображеннями. Декоративний смак і досвід, засновані на тривалій традиції, виявляються бездоганними.
Велику художню цінність представляє майстерно і тонко виконана фігура божества-охоронця на пластинці з одвірка храму (зібрання А.-К. Кумарасвами). В невисокому рельєфі фронтально вирізана богиня тримає в зігнутих руках пагін рослини і квітку. Надзвичайно витончено виконані пальці, тонкі складки одягу, що щільно облягає фігуру. Вчені датували цю платівку XVIII ст., але можна думати, що з часом вона значно давніша.

Цікаві скриньки і коробочки з тонким суцільно рельєфним різьбленням. Досить ефектні різьблені ручки ножів різної форми - у вигляді "лія пата" (рослинних мотивів), то у формі голови чудовиська з розкритою пащею - інші вироби з кістки.

Різьблення із слонової кістки, використаний у дверях Бурштинового палацу в Джайпурі, витончена інкрустація дверей Палацу Майсура і Золотий храм в Амрітсарі говорять про значної ролі кістки також і в архітектурному художньому оформленні. Незважаючи на порівняно невелику кількість археологічних знахідок, у древній індійській літературі є безліч згадувань про це мистецтві. Ведичні тексти називають різьблення по кості одним з найблагородніших ремесел. На жаль, в даний час заборона на видобуток слонової кістки призводить до зменшення в Індії кількості різьбярів.

Стіни Тадж Махала викладені білим полірованим мармуром, сяючим як золото під променями полуденного сонця. Прекрасний своїми досконалими формами, Тадж Махал вражає своїми деталями - витонченою різьбою, ажурними гратами і кольоровими камінчиками. Склепінчасті переходи прикрашені арабською в'яззю, що зафіксував на камені деякі з сур Корану.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал