Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сурет. Суда тальктің таралуының интегралдық қисығы.
 

Бөлшектердің таралуының дифференциалдық қисығы массалық функцияның бөлшектердің радиусына


тәуелділігін көрсетеді.

F%=f( r) функциясының графигін жасау үшін ∆ri фракциялар легі үшін ∆Qi өсуін анықтап, интегралды қисықты пайдалануға болады. Алынған А мәнін фракцияның орташа радиусына жатқызады.

Дифференциалдық қисықты ∆Qo,i –ді көрші жанамалардың ординатасымен қилысу кесінділер ретінде анықтап, седиментациялық қисықтан тікелей салуға болады.

∆ri=r2-r1 анықтау үшін t1 және t2 уақытында тұнған бөлшектердің радиустарын анықтау қажет.

1.2-кестесін пайдаланамыз. 5 бағанадағы ∆Qo,i – белгілі уақыт ішіндегі толық тұнған фракциялардың массаларының айырмашылығы.

6 баған – осы фракциялардың ең кіші бөлшектерінің радиустарының айырмашылығы.

7 баған – функцияның мәні.

8 баған – берілген фракцияның орташа радиусы.

Мысалы, ∆Q0,2=14,5-9,0=5,5; ∆r2=(2,38-2,00)∙10-5=0,83∙10-5

∆Q0,3=19,5-14,5=5.0

∆r3=(2,00-1,41)∙10-5=0,59 *10-5

rорт,3=(2,00+1,41) *10-5/2=1,71*10-5 және т.б.

 

1.7-сурет. Судағы тальктің таралуының дифференциалдық қисығы.

 

Қисық сызығының астындағы аудан жүйедегі барлық бөлшектердің массасына (100%) тең. Қисықтың максимумына сәйкес келетін радиус берілген жүйеде радиустары осындай бөлшектердің көбірек таралғанын көрсетеді. Неғұрлым максимум қисықта айқын берілсе, соғұрлым бөлшектер өлшемдері бойынша біркелкі емес таралады. Берілген радиустары бойынша бөлшектердің фракцияларының пайыздық мөлшерін анықтау үшін, қисықпен қиысқанға дейін тік (вертикаль) сызық жүргізу керек. Қисықтың астындағы осы тік сызықтардың арасындағы аудан сәйкесті фракцияның пайыздық мөлшерін көрсетеді.

Берілген жүйені седиментациялық талдау нәтижесінде біз төмендегілерді анықтадық:1. бөлшектердің минималдық радиусы 0,47·10-5 м құрайды;

2. максималдық радиусы 4,47·10-5 м тең;

3. радиустары төмендегідей бөлшектердің жеке фракциялардың пайыздық мөлшері:

Ø 0,47·10-5 м-ден 1,0·10-5 м дейінгі 72,5% құрайды;

Ø 1,0·10-5 м-ден 1,5·10-5 м дейінгі 10% құрайды;

Ø 1,5·10-5 м-ден 2,0·10-5 м дейінгі 4% құрайды;

Ø 2,0·10-5 м-ден 2,5·10-5 м дейінгі 3% құрайды;

Ø 2,5·10-5 м-ден жоғары 10,5% құрайды.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал