Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні відомості.
Щоб змінити який‑ або об'єкт (групу об'єктів), ми повинні вказати їх, тобто виділити примітиви, які мають потребу в редагуванні. Виділення примітивів у більшості випадків інтуїтивно зрозуміло й не викликає утруднень. Існує два підходи до редагування об'єктів:

• запуск команди редагування й наступне виділення об'єктів, які ви хочете змінити (метод verb/noun (дієслово/іменник));

• вибір об'єктів для зміни й наступний запуск команди редагування (метод noun/verb (іменник/дієслово)).

Термінологія noun/verb (іменник/дієслово) може спочатку здатися злегка незрозумілою, але якщо ви будете вважати, що іменники представляють об'єкти (лінії, кола, текст і т.д.), а дієслова – дії (перемістити, копіювати, обертати й т.п.), те вона набутить наступного сенсу:

• noun – накреслений об'єкт;

• verb – команда редагування.

Вибором режиму noun/verb (іменник/дієслово) і іншими властивостями виділення об'єктів можна управляти на вкладці Selection (Виділення) діалогового вікна Options (Настроювання). У режимі виділення програма AutoCAD заміняє перехрестя покажчика маленьким прямокутником, що називається відбірною рамкою (Pickbox ). Відбірна рамка, розмір якої регулюється в настроюваннях, допомагає вибрати об'єкт клацанням кнопки миші, не прибігаючи до точних маніпуляцій. При виборі одного або більше об'єктів програма звичайно виділяє їхніми пунктирними лініями. Група об'єктів, обрана для роботи, називається обраною безліччю, або набором виділення.

Операції виділення можна розділити на індивідуальні (виділення одного об'єкта) і групові, або множинні (виділення відразу цілої сукупності об'єктів). Для індивідуального виділення досить простого клацання кнопки миші на об'єкті.

При виділенні окремих об'єктів існує можливість так змінити режим виділення, щоб використовувати клавішу Shift для додавання об'єктів в існуючий набір виділення. Ви можете виділяти об'єкти, які перебувають друг поверх друга, утримуючи натиснутої клавішу Ctrl на клавіатурі перед вибором об'єкта. Після вибору одного об'єкта варто відпустити клавішу Ctrl і почати роботу в циклічному режимі, що дозволяє швидко вибирати те саме місце, що прокручує різні об'єкти, які перекривають один одного, і виділяючи кожний об'єкт окремо.

Редагування об'єктів є неминучою частиною роботи в системі AutoCAD. На практиці редагування малюнків застосовується не тільки у зв'язку з необхідністю змін, уточнень або виправлення помилок, але й безпосередньо в процесі первісного створення малюнків. Часто буває так, що потрібно створити якісь симетричні або однотипні елементи, подібні частини креслення й т.д., і при пошуку оптимального шляху їхні побудови використовуються прийоми редагування.Команда MOVE переміщає об'єкти на відстань і кут, запропоновані користувачем. Щоб викликати команду MOVE , клацніть на кнопці Move (Перемістити) на вкладці Home (Основна) у групі Modify (Редагування) стрічки. Можна також виконати команду меню ModifyMove (Редагування → Перемістити). При запуску команди MOVE в області командного рядка AutoCAD з'являється запрошення вибрати об'єкти для переміщення. Зробивши це, натисніть клавішу Enter для прийняття набору виділення. Команда COPY переміщає об'єкти на відстань і кут, запропоновані користувачем. Її вживання подібно з використанням команди MOVE за винятком того, що команда COPY зберігає виділені об'єкти в первісному місці.

Щоб викликати команду COPY , потрібно клацнути на кнопці Copy (Копіювати) на вкладці Home (Основна) у групі Modify (Редагування) стрічки. Після вибору крапки призначення виділені об'єкти будуть скопійовані в нове місце. Як і при роботі з командою MOVE , ви можете використовувати уведення спрямованої відстані для розташування другої крапки. При цьому варто просто вказати за допомогою миші напрямок, у якому ви хочете скопіювати виділені об'єкти, і ввести із клавіатури значення відстані, на яке їх потрібно скопіювати.

Програма AutoCAD надає безліч інструментальних засобів, які дозволяють вам анотувати малюнки в манері, що відповідає промисловим креслярським стандартам з мінімумом зусиль. Ви можете додати безліч рядків тексту, просто визначаючи граничну область, що він повинен заповнити. Тому, коли ви вводите текст, програма AutoCAD автоматично форматує його відповідним чином. В AutoCAD можна створювати текст двох видів:• команди DTEXT і TEXT дозволяють сформувати однорядковий текст;

• за допомогою команди MTEXT створюється багатостроковий текст, що представляє собою текстовий блок, що складається з довільної кількості рядків і абзаців. Фактично дана команда дозволяє працювати майже так само, як у текстовому редакторі.

Масивом називають безліч однорідних предметів, що утворять єдине ціле. Масиви програми AutoCAD – це сукупність копій одного об'єкта, розташованих на рівній відстані друг від друга. Тому що масиви зв'язані зі зсувом координат, вони можуть бути прямокутними й полярними. У прямокутних масивах об'єкти зміщаються по осях координат, і такі масиви являють собою прямокутні структури. У полярних масивах копіювання відбувається навколо однієї крапки, у результаті чого такі сукупності мають форму окружності.

Для створення масиву використовується команда ARRAY . Її можна викликати, нажавши однойменну кнопку на вкладці Home (Основна) у групі Modify (Редагування) стрічки або на панелі інструментів Modify (Редагування). Можна також скористатися командою меню ModifyArray (Редагування → Масив) або ввести ARRAY у командний рядок.

Для повороту об'єктів використовують команду ROTATE . З її допомогою можна повертати об'єкти під певним кутом і навколо зазначеної крапки. Для запуску команди ROTATE варто нажати кнопку Rotate (Поворот) на вкладці Home (Основна) у групі Modify (Редагування) стрічки або на панелі інструментів Modify (Редагування). Можна також виконати команду меню ModifyRotate (Редагування → Поворот) або ввести ROTATE у командний рядок.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал