Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика та методика використання вербальних методів навчання на уроках історії у допоміжній школі
1. Навести визначення методу навчання та його структуру.

2. Які методичні вимоги ставляться до розповіді вчителя на уроці історії в спеціальній школі?

3. У яких випадках на уроці історії в спеціальній школі слід застосовувати розгорнуту розповідь? Скільки має тривати усний виклад матеріалу вчителем історії (за ПетровоюЛ.В.) ?

4. Навести визначення опису як методу навчання.

5. Чим відрізняється опис від розповіді як методу навчання?

6. Навести приклади використання опису в процесі навчання історії.

7. Які різновиди опису історичних фактів, явищ визнає методика навчання історії?

8. Наведіть приклади використання характеристики на уроках історії.

9. Навести вимоги до побудови запитань під час проведення бесіди з історії.

10. Які види бесіди на уроках історії може застосовувати вчитель?

11. Навести загальну класифікацію словесних методів, які використовує учитель на уроці історії (на емпіричному, образному рівні засвоєння історичної інформації).

12. Навести загальну класифікацію словесних методів, які використовує учитель на уроці історії (на теоретичному рівні засвоєння історичної інформації).

13. Перелічити прийоми творчої реконструкції образу історичного факту (тобто такі, що створюють „ефект присутності” в конкретному історичному часі).

14. Назвати прийоми вивчення історичного матеріалу на теоретичному рівні.

15. Чи повинен учитель історії викладати тільки те, що є в підручнику, чи повинен застосовувати він додатковий матеріал? Відповідь обгрунтуйте.

 

Метод навчання історії-це впорядкований спосіб взаємодії учасників навчального процесу, спрямований на досягнення цілей і завдань шкільної історичної освіти. Відповідно критерієм для класифікації методів навчання історії може бути характер цієї взаємодії, насамперед між учителем і учнями. Виходячи з цього критерію і враховуючи класифікацію Є. Голанта, можна розподілити методи навчання історії на пасивні(умовно-пасивні), активніта інтерактивні.

При використанні пасивних методів учні виступають в ролі «об'єкта» навчання. Вони засвоюють та відтворюють матеріал, що передається педагогом. Як правило, це відбувається шляхом застосування лекції-монологу, читання, демонстрації, опитування учнів щодо вивченого змісту.

Якщо мова йде про активні методи, учні стають «суб'єктами» навчання, виконують творчі завдання, викладач виступає як своєрідний полюс, навколо якого концентрується вся комунікація учасників процесу навчання.

Сутність інтерактивних методів у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх тих, хто навчається і навчає.

Інтерактивні методи орієнтовані на реалізацію пізнавальних інтересів і потреб особистості, тому особлива увага приділяється організації процесу ефективної комунікації, в якій учасники процесу взаємодії більш мобільні, більш відкриті і активні.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал