Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Lt;variant>халықаралық қызмет
Lt;question>Сот төрелiгi дегенiмiз не?

<variant>адам мен азаматтың, мемлекеттiк және мемлекеттiк емес ұйымдардың, лауазымды адамдардың аса маңызды құқықтары мен заңды мүдделерiн жүзеге асыруға тiкелей қатысы бар құқық қорғау қызметiнiң функциясы

<variant>мемлекет атынан бұзылған құқық пен бостандықты, әдiлеттiктi қалпына келтiру мақсатында прокуратура құзiретiндегi жауапты билiктiк өкiлеттiктердiң жиынтығын айтамыз

<variant>мемлекет атынан заңның үстемдiгi мен әдiлеттiлiктi қамтамасыз ету мақсатында, бұзылған құқық пен бостандықты, әдiлеттiктi қалпына келтiру, заңмен қоғалатын мүдделерге қол сұғушы адамдарға мемлекеттiк мәжбүр ету шараларын қолдану мақсатында сот iсi

<variant>мемлекет атынан заңның үстемдiгi мен әдiлеттiлiктi қамтамасыз ету мақсатындағы сот пен прокуратураның құзiретiндегi жауапты билiктiк өкiлеттiктердiң жиынтығын айтамыз

<variant>адам мен азаматтың құқықтарын қамтамасыз ету iсi

<question>“Қоғамдық қатынастардың заңдылық талаптарының нақты жүзеге асырылғанын бiлдiретiн жағдайды” қалай атаймыз?

<variant>құқықтық тәртiп

<variant>заңдылық

<variant>құқықтық ереже

<variant>заңдылық принципi

<variant>кiнәсiздiк презумпциясы

<question>Заңдылықты, құқық тәртiбiн, қоғамның, мемлекеттiң, қоғамдық және өзге де бiрлесатiктердiң, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды, адамның азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету, заңда белгiленген тәртiппен заңға қатаң сәйкестiкте заңдық ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүзеге асырылатын қылмыстар мен басқа да құқық бұзушылықтарға қарсы күрес бойынша мемлекеттiң оның арнаулы уәкiлеттi органы атынан жүзеге асырылатын қызмет қалай аталады?<variant>құқық қорғау қызметi

<variant>құқықтық тәртiп қызметi

<variant>құқық қамтамасыз ету қызметi

<variant>әдiлет органының қызметi

lt;variant>халықаралық қызмет

<question>“Өзiнiң бүкiл қызметiмен заң негiзiнде және тиiстi нысандарда демократиялық принциптер арқылы заңдылық пен құқық тәртiбiн қамтамасыз етуге, азаматтардың еңбек ұжымдарының, қоғам мен мемлекеттiң құқықтары мен мүдделерiн қорғауға, құқық бұзушылықтан сақтандыру мен оның алдын - алу және заңдылық пен құқық тәртiбiн бұзған адамдарға мемлекеттiк күштеу немесе қоғамдық ықпал ету шараларын қолдануға тиiстi мемлекеттiк органдар мен ұйымдар” қалай аталады?

<variant>прокуратура органдары

<variant>сот органдары

<variant>мемлекеттiк органдар

<variant>барлық жауап дұрыс емес

<variant>құқық қорғау органдары<question>Құқық қорғау қызметiнiң бағыттары

<variant>конституциялық бақылау

<variant>сот төрелiгi, соттарды ұйымдық қамтамасыз ету

<variant>прокурорлық қадағалау, заң көмегiн көрсету

<variant>қылмыстарды анықтау және тергеу

<variant>барлық жауап дұрыс

<question>Сот әдiлдiгi заңдылығының принциптерiн негiзге ала отырып тұжырымдалған сот iсiн жүргiзудiң, қылмыстық және азаматтық процестiң мiндетi:

<variant>заңдылық пен құқық тәртiбiн нығайту

<variant>қылмыстардың және басқа да құқық бұзушылықтардың алдын алу мен оларды жою

<variant>азаматтарды Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Республика заңдарын сақтау, ортақ тұрмыс ережелерiн құрметтеу рухында тәрбиелеу

<variant>қоғамдық мүдделердi, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау

<variant>барлық жауап дурыс

<question>Төмендегi анықтама қандай ұғымды бiлдiредi “Соттың заңды күшiне енген үкiмiнсiз және заңға сәйкес болмайынша ешкiм де қылмысты ретiнде айыпты деп танылуға, сондай-ақ қылмыстық жазаға тартылуға тиiстi емес”

<variant>әдiл сот

<variant>кiнәсiздiк презумпциясы

<variant>заңдылық принциптерi

<variant>сот әдiлдiгi

<variant>барлық жауап дұрыс емес

<question>Қазақстан Жоғарғы сот төрағасы кiм?

<variant>Қ.Тоқаев

<variant>Ю.Хитрин

<variant>Рогов

<variant>Сүлейменов

<variant>Қ.Мәми

<question>Сот арқылы қорғалу құқығы-

<variant>ешкiмдi заңның барлық талаптары мен әдiлеттiлiк сақтала отырып құдiреттi, тәуелсiз және әдiл сотта iсiнiң қаралуы құқығынан айыруға болмайды.

<variant>барлық соттарда және сот iсiн жүргiзу құқығын қорғау

<variant>заңның барлық талаптары мен әдiлеттiлiктi сақтауды қорғауға құқығы

<variant>барлық жауап дұрыс

<variant>барлық жауап дұрыс емес

<question>Қазақстан Республикасында сот әдiлдiгi қандай нысанда жүргiзiледi?

<variant>қылмыстық сот iсiн жүргiзу нысанында

<variant>басқару нысанында

<variant>Президенттiк нысанда

<variant>әкiмшiлiк сот iсiн жүргiзу нысанында

<variant>барлық жауап дұрыс

<question>Қазақстан Республикасының заңмен белгiленген сот жүйесi

<variant>Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты және қылмыстық соттар

<variant>Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты және жергiлiктi соттар

<variant>Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты және әскери соттар

<variant>Қазақсатн Республикасының Жоғарғы соты және азаматтық соттар

<variant>Облыстық соттара, аудандық соттар, әскери соттар

<question>Қазқстан Республикасының қылмыстық iстер бойынша сот әдiлдiгiн жүргiзетiн сот органдарын көрсет

<variant>Жоғарғы сот, облыстық және оларға теңестiрiлгiен соттар, аудандық және оларға теңестiрiлген соттар

<variant>Жоғарғы сот, әкiмшiлiк сот, қылмыстық сотттар

<variant>Жоғарғы сот, облыстық сот, азаматтық соттар

<variant>Жоғарғы сот әкімшілігі

<variant>Барлық жауап дұрыс

<question>«Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты) туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы қай кезде қабылданды?

<variant>1 қыркүйек 2000 жылы

<variant>3 қараша 2010 жылғы

<variant>15 желтоқсан 2000 жыл

<variant>30 қыркүйек 2000 жыл

<variant>20 қыркүйек 2001 жыл

<question>Қазақстан Республикасы Президентiнiң “Қазақстан Республикасындағы сот жүйесi мен судьялар мәртебесi туралы” Конституциялық заңның қабылдану мерзiмi?

<variant>3 қараша 2010 жылғы

<variant>25 желтоқсан 2000 жыл

<variant>1қыркүйек 2000 жылы

<variant>15 желтоқсан 2000 жыл

<variant>30 қыркүйек 2000 жыл

<question>«Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі туралы» Заңы қашан қабылданды?

<variant>25 желтоқсан 2000 жыл

<variant>3 қараша 2010 жылғы

<variant>30 қараша 2008 жыл

<variant>1 қыркүйек 2000 жылы

<variant>15 желтоқсан 2000 жыл

<question>Қазақстан Республикасы Президентiнiң “Қазақстан Республикасының сот жүйесiнiң тәуелсiздiгiн күшейту жөнiндегi шаралар туралы” Жарлығы бойынша қандай комитет құрылды?

<variant>Жоғарғы сот жанындағы Адам құқықтарын қорғау туралы комитет

<variant>Сот iсiн атқарушы комитет

<variant>Жоғарғы сот жанындағы сот әкiмшiлiгi жөнiндегi комитет

<variant>Жоғарғы сот жанындағы Жоғарғы Сот әкiмшiлiгi жөнiндегi комитет

<variant>барлық жауап дүрыс

<question>Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының, облыстардағы, астанадағы және республикалық маңызы бар қалалардағы аумақтық бөлімшелері бар (сот кеңселері бар) жергілікті және басқа да соттардың қызметін ұйымдық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік орган қалай аталады?

<variant> Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты)

<variant>Сот жюриі

<variant>Жоғарғы Сот Кеңесі

<variant>Әділет органдары

<variant>Жоғарғы сот жанындағы сот әкiмшiлiгi жөнiндегi комитет

<question>соттарды қалыптастыру, судьялардың тәуелсіздігі мен оларға ешкімнің тиіспеу кепілдіктері жөнінде Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық өкілеттіктерін қамтамасыз ету мақсатында заңды тұлға құрмастан құрылатын мекеме қалай аталады?

<variant> Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты)

<variant>Жоғарғы Сот Кеңесі

<variant>Сот жюриі

<variant>Әділет органдары

<variant>Жоғарғы Сот

<question>Судьяға қойылатын талаптар:

<variant>Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын бұлжытпай сақтауы керек

<variant>сот төрелiгiн iске асыру жөнiндегi өзiнiң конституциялық мiндетiн орындаған кезде, сондай-ақ қызметтен тыс қарым-қатнаста судья әдебi талаптарын сақтауға және судьяның беделi мен қадiр-қасиетiн түсiретiн немесе оның әдiлдiгi мен алалаушылығына күмән туғызатын барлық нәрседен аулақ болуы тиiс

<variant>сот төрелiгiн iске асыру жөнiндегi қызметке заңсыз араласудың кез-келген әрекеттерiне қарсы тұруы тиiс

<variant>судьялар кеңесiнiң қаулысын сақтауға мiндеттi

<variant>Барлық жауап дұрыс.

<question>Жоғарғы соттың органдары-

<variant> жалпы отырыс

<variant> жалпы отырыстың төралқасы

<variant> азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі қадағалаушы сот алқасы

<variant> қылмыстық істер жөніндегі қадағалаушы сот алқасы

<variant>аталғандағылардың барлағы

<question>Жоғарғы соттың құрылымы мен құрамы

<variant>Жоғарғы сот төрағадан, қадағалау судьясынан тұрады

<variant>Жоғарғы сот төрағадан, судьялардан тұрады

<variant>Жоғарғы сот төрағадан, 3 судьядан тұрады

<variant>Жоғарғы сот облыстық соттан, аудандық соттан тұрады

<variant>барлық жауап дұрыс

<question>Судьялардың тәртiптiк жауапкершiлiгiнiң негiздерi, судья-

<variant>сот iсiн қарау кезiнде заңдылықты бұзғаны үшiн жауапкершiлiкке тартылуы мүмкiн

<variant>судья әдебiне қайшы келетiн терiс қылық жасағаны үшiн жауапкершiлiкке тартылуы мүмкiн

<variant>еңбек тәртiбiн өрескел бұзғаны үшiн жауапершiлiкке тартылуы мүмкiн

<variant>Судья ешқашан жауапкершiлiкке тартылуы мүмкiн емес

<variant>барлық көрсетiлген негiздер бойынша жауапкешiлiкке тартылуы мүмкiн

<question>Судьяларға тәртiптiк жазаның қандай түрi қолданылуы мүмкiн?

<variant>ескерту

<variant> сөгiс

<variant>қызметтiк мiндеттерiн тиiсiнше атқармағаны үшiн сот төрағасы немесе сот алқасының төрағасы қызметiнен босату

<variant>“Қазақстан Республикасының сот жүйесi және судьялар мәртебесi туралы” Конституциялық заңында көрсетiлген негiздер бойынша судья қызметiнен босату

<variant>көрсетiлген жазаның барлық түрi

<question>Сот жюриінің шешiмдері

<variant> судьяның кәсіби жарамсыздығына орай атқаратын лауазымына сәйкес келмейтіні туралы шешiмдермен қоса аталған шешімдерді қабылдайды

<variant>>“Қазақстан Республикасының сот жүйесi және судьялар мәртебесi туралы” Конституциялық заңның 40-бабының 1-тармағында көзделген тәртiптiк жаза қолдану туралы шешiмдер

<variant>тәртiптiк iс жүргiзудi тоқтату туралы шешiмдер

<variant>судьяның атқаратын лауазымына сәйкестігі туралы шешiмдер

<variant>судьяның кәсіби біліктілігін арттыру бойынша қажетті шаралар қабылдау (судьяны оқуға жіберу, судьяға тәлімгерлік белгілеу, жоғары тұрған сотта тағылымдама ұйымдастыру және басқа) туралы шешiмдер

<question>Жоғарғы сот алқасының төрағасы судья болып табылады және судья мiндеттерiн атқарумен қатар заңда көрсетiлген қандай басқа да өкiлеттiктердi жүзеге асырады?

<variant> сот алқасының отырыстарында төрағалық етеді; сот алқасында сот ісін жүргізуді ұйымдастыру мәселелерін шешеді

<variant>сот практикасын зерделеу және жинақтау жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады

<variant>Жоғарғы Соттың жалпы отырысында қарау үшiн судьялардың тиiстi құжаттарды дайындауын қамтамасыз етедi

<variant>Жоғарғы Соттың жалпы отырысына сот алқасының қызметi туралы ақпарат бередi; азаматтарды жеке қабылдауды жүргізеді

<variant>аталғандармен бірге заңда көзделген басқа да өкiлеттiктердi жүзеге асырады

<question>Судьялардың өкiлеттiгiн қандай жағдайларда тоқтата тұруға болады?

<variant>судья қазақстан Республикасының Президенттiгiне, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң немесе маслихатының депутаттығына кандидат болып тiркелсе

<variant>судья заңды күшiне енген сот шешiмiмен хабарсыз кеткен деп танылса

<variant>судьяны қылмыстық жауапқа тартуға келiсiм берiлсе, заңға сай судьяның өкiлеттiктерiн тоқтату қажеттiгi туралы Сот жюриінің шешiмi болса

<variant>басқа жұмысқа ауысса

<variant>барлық көрсетiлген негiздер бойынша және судья лауазымынан өз еркі бойынша босату туралы өтініш берсе

<question>Аудандық соттың құрамы қандай?

<variant>Конституцияда және Конституциялық заңда белгiленген тәртiппен тағайындалған төрағадан және 3 судьядан тұрады

<variant>Конституцияда және Конституциялық заңда белгiленген тәртiппен тағайындалған төрағадан және судьялардан тұрады.

<variant>Конституцияда және Конституциялық заңда белгiленген тәртiппен тағайындалған төрағадан және төралқадан

<variant>Төрағадан, судьялардан және төралқа төрағаларынан

<variant>барлық жауап дұрыс

<question>Обылыстық соттың құрылымы мен құрамы

<variant>Төрағадан, алқалар төрағаларынан және судьялардан

<variant>Төрағадан, алқалар төрағаларынан және 3 судьядан

<variant>Төрағадан, алқалар төрағаларынан және аудандық соттың төрағасынан

<variant>Төрағадан және алқалар мүшелерiнен

<variant>Төрағадан, судьялардан

<question>Облыстық сот қандай органнан тұрады?

<variant>қадағалау алқасы, азаматтық iстер жөнiндегi алқа, қылмыстық iстер жөнiндегi алқа, соттардың жалпы отырысы

<variant>қадағалау алқасы, азаматтық iстер жөнiндегi алқа, шаруашылық iстер жөнiндегi алқа, қылмыстық iстер жөнiндегi алқа

<variant>азаматтық iстер жөнiндегi алқа, қылмыстық iстер жөнiндегi алқа, шаруашылық iстер жөнiндегi алқа

<variant>жалпы отырыс, жалпы отырыстың төралқасы, азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі апелляциялық сот алқасы, қылмыстық істер жөніндегі апелляциялық сот алқасы, кассациялық сот алқасы

<variant>қадағалау алқасы, азматтық iстер жөнiндегi алқа, шаруашылық iстер жөнiндегi алқа, соттардың жалпы отырысы

<variant>қадағалау алқасы мен азаматтық және қылмыстық iстер жөнiндегi алқа, әкiмшiлiк алқа

<question>Облыстық соттың қандай өкiлеттiгi бар?

<variant>өзiнiң қарауына жатқызылған сот iстерiн және материалдарын қарайды

<variant>сот тәжiрибесiн зерделейдi

<variant>сот тәжiрибесiн жинақтаудың қорытындылары бойынша облыс соттарының сот төрелiгiн iске асыруы кезiндегi заңдылықтың сақталу мәселелерiн қарайды

<variant>облыс соттары әкiмшiсi қызметiн бақылауды жүзеге асырады

<variant>көрсетілгендердің барлығы және заңда көзделген басқа да өкiлеттiктердi жүзеге асырады

<question>Судья лауазымына кандидаттардың моральдық-адамгершілік қасиеттерін бағалау үшін облыстық сот жанынан қандай консультативтік-кеңесші орган құрылады?

<variant>Жоғарғы Кеңес

<variant>Қоғамдық кеңес

<variant>Жоғарғы Сот Кеңесі

<variant>Алқалы Кеңес

<variant>Жалпы отырыс

<question>Мына қағидалардың қайсысы сот төрелiгi қағидаларына жатады?

<variant>Төмендегi буындардың жоғарғыларға бағынуы

<variant>Тұрғындарға заңдылықтың жағдайы туралы мәлiмдеме беру

<variant>Сот отырысының жариялығы

<variant>Президентке есеп беру

<variant>Барлығы дұрыс

<question>Жергілікті және басқа соттардың қызметін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді, құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға құқықтық статистикалық құжатталған ақпаратты ұсынуды кім жүзеге асырады?

<variant>Сот жюриі

<variant>Қазақстан Республикасының Президентi құратын уәкiлеттi орган

<variant>Жоғарғы Сот төрағасы

<variant>Жоғарғы Сот кеңесi

<variant>Әдiлет Министрi

<question> Жоғарғы Соттың қызметін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді, құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға құқықтық статистикалық құжатталған ақпаратты ұсынуды кім жүзеге асырады?

<variant>Сот жюриі

<variant>Жоғарғы Сот төрағасы

<variant>Қазақстан Республикасының Президентi құратын уәкiлеттi орган

<variant>Жоғарғы Сот кеңесi

<variant>Әдiлет Министрi

<question>Қазақстанда билiктiң үш тармаққа бөлiнуi қай жылғы Конституцияда жарияланған?

<variant>1937ж.

<variant>1995ж.

<variant>1993ж.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.023 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал