Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Конституція України
Цивільний кодекс України

Згідно з Цивільним кодексом України людина «набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я складається із прізвища, власного імені та по батькові» (ст.28). Право на «ім'я» (ст.294), на використання імені «у всіх сферах своєї діяльності» (ст.296); «повагу до гідності та честі» (ст.297); – є немайновими правами, які належать кожній людині від народження, і від яких людина «не може відмовитися, а також не може бути позбавлена цих прав», і якими людина «володіє довічно» (ст.269).

EIC-код є ім’ям людини в комп’ютерній Системі, тоді як призвище, ім’я та по-батькові – вторинні. Крім того, EIC-код є міжнародним кодом, який записується у вигляді штрих-коду і містить ключову послідовність 666, тому є «ім’ям звіра» та одночасно «числом імені звіра» згідно Откровенню Св. Апостола Іоанна Богослова (13:16-18; 14:11).

У Зверненні братії Почаївської Лаври до Патріарха Кирила від 16.10.2012 р. говориться:

"З духовної точки зору - добровільне прийняття і використання людиною цифрового імені замість імені християнського, а також електронних документів - носіїв його, є діянням гріховним, рівнозначним зреченню Христа».

2. Закон України «Про свободу совісті і релігійні організації»

Символіка EIC-кодуображає мої релігійні почуття як християнина(ки). Обмеження прав громадян, які не приймають символіку, не сумісну з їх віросповіданням, заборонено ст. 4 Закону України «Про свободу совісті і релігійні організації»: «Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг громадян залежно від їх ставлення до релігії, так само як і розпалювання пов'язаних з цим ворожнечі й ненависті чи ображання почуттів громадян, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом».

3.Закон України «Про захист персональних даних»

У заяві-приєднанні вказано, що «своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам». Але відповідно до статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» термін «згода» означає «добровільне волевиявлення», тобто право людини на свободу – конституційне немайнове довічне право.

В п. 5 ч.2 ст. 8 говориться:

«Суб'єкт персональних даних має право пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;»

Стаття 32 Конституції України гарантує: «Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди».

4. Закон України «Про захист прав споживачів»Відповідно до цього Закону, якщо положення договору визнано несправедливим, таке положення може бути змінено або визнано недійсним» (ст.18 п.5); «Агресивною вважається підприємницька практика, яка фактично містить елементи примусу, докучання або неналежного впливу та істотно впливає чи може вплинути на свободу вибору або поведінку споживача стосовно придбання продукції» (ст.19 п.4); «права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо: при реалізації продукції будь-яким чином порушується свобода волевиявлення споживача та/або висловлене ним волевиявлення» (ст.21 ч,2).

5. Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

У відповідності до ст.11 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» про будь-яке очікуване реформування у сфері житлово-комунальних послуг органи місцевого самоврядування повинні завчасно інформувати громадян України через засоби ЗМІ, залучати громадян до участі в обговоренні планів, проектів реформування. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування. «Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін» (Р.VI, ст.26 ч.5). Ні завчасного інформування, ні обговорення, ні громадських слухань, ні можливості з боку громадян внесення пропозицій в проект договору не було, що є прямим порушенням даного Закону. І головне: EIC-код не є істотною умовою договору у сфері житлово-комунальних послуг. Договір може містити інші умови за згодою сторін (ст.26).

Конституція України

Положення Типового договору (до речі, затвердженого підзаконним актом – Постановою НКРЕКП № 2500 від 30.09.2015 р.) з погрозами відключити газ споживачам «у разі незгоди укласти договір з постачальником» на примусово нав'язуваних протизаконних умовах, брутально порушують Конституцію України, відповідно до якої: «Україна є незалежна, соціальна, правова держава» (ст.1);«правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» (ст.19).Приєднння до Типового договору в його поточній редакції для мене неможливо у зв’язку з грубими порушеннями моїх немайнових прав, гарантованих Конституцією та відповідними Законами України. Право не надавати згоду на обробку моїх персональних даних гарантовано Конституцією України (ст. 32) та Законом «Про захист персональних даних» (п.5 ч.2 ст. 8).

При цьому я не відмовляюсь від газопостачання і буду справно сплачувати за газ та газопостачання. Підкреслюю: факт сплати мною рахунку за природний газ і факт споживання газу не є згодою на приєднання до умов договору (акцептування заяви-приєднання) за будь-яких умов. ЕІС-код не може бути мені присвоєний, і дані щодо мене не можуть збиратися і оброблятися без моєї на те згоди. Такої згоди я не надаю взагалі ні в теперішньому, ні в майбутньому часі.

Повертаю перекреслений власноруч Рахунок за газ та послуги з газопостачання за _________2016 року від ТОВ «_________ газ збут» з EIC-кодом як незаконний (додається).

ЗАБОРОНЯЮ:

• присвоювати мені ЕІС-код, будь-які інші цифрові (буквено-цифрові, штрих-кодові, QR-кодові, біометричні тощо) ідентифікатори, збирати і обробляти інформацію щодо мене, розміщувати ці дані в базах даних, реєстрах, в інтернеті, зокрема на веб-сайті Постачальника, створювати «особистий кабінет» — особисту веб-сторінку споживача, передавати дані щодо мене третім особам;


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал