Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Білет 1
1.Об’єкт. Біогеографія – наука про закономірності розселення та розміщення живих організмів і їхніх угруповань на суходолі й у водному середовищі. Біогеографія виникла внаслідок об’єднання географії рослин –фітогеографії і географії тварин – зоогеографії. Останнім часом до біогеографії приєднують географію грибів і географію мікроорганізмів. Однак ці гілки біогеографічних досліджень поки що перебувають у зародковому стані.Об’єктомдослідж., біогеогр., є, з одного боку, різні таксоном., категорії росл., тварин, грибів і мікроорг.,, а з іншого, – всі живі організми, які займ., в геогр.., просторі певне місцеполож.,. Предметом пізнання біогеогр., є закони й закономірності поширення й розміщення живих організмів та їх угруповань у просторі й часі залежно від їхніх адаптивних можливостей та впливу на них екол., чинників.Напрямки: 1)Флор.,-фаун., - місцеполож.,окремих росл.,і твар.,та інших таксоном.,категорій. 2)Регіон., - виділ.,флор.,фаун.,і біогеогр.,ориг.,рег.,різних масш.,рівнів.3)Еколог.,- відносини між живими орг.,і прир.,довкіл- лям.4)Паленобіогеогр.,- пош.,живих орг.,в минулих геол..,епохах.5)Антропічний – взаємозв.,людини і орг.,світу.5)Конструкт- тивний - виник.,коли дослідж., впливу біот., і антроп., чинників на живі орг., дають змогу не тільки з’ясувати причини змін у сучасному пош., й розміщ., біоти, а й запроп., практикам дійові заходи для виправл., негативної ситуації з метою досягнення оптимальних результатів. Це основні напрямки напрямків біогеогр.,дослідж.,але існує ще багато інших.

2.Тип хордовіХордовими називають тварин, для яких характерна хорда або так звана спинна струна, що є опорою тіла, внутрішнім осьовим скелетом. Над хордою міститься центральнанервова система, під хордою – центральний орган кровообігу (серце). У більшості хордових у дорослому стані хорда більшою чи меншоюмірою змінюється хребтом. Центральна нервова система представ-лена трубкою, передній відділ якої у більшості видів розростається іперетворюється в мозок. Під основним скелетом розміщений травнийтракт. Хордових відомо понад 52 тис. видів. Кількість описаних видівзбільшується завдяки дослідженню Світового океану і важкодоступ-них регіонів суходолу, про видовий склад поки що немає повної ін-формації. Це стосується насамперед водних видів хордових. Тип хор-дових поділяють на три підтипи: покривники, безчерепні та хребетні. Покривники –морські тварини, невеликої довжини.. Живляться пасивно – фільтруючи велику кількість води. Безчерепні– примітивні тварини без черепа і головногомозку, тіло сегментовано. Хребетні – найвище організовані тварини. Тіло хребетних двобічносиметричне, осьовий скелет – хрящовий.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал