Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості промислового перевороту у провідних країнах світу.
Промисловий переворот (ПП) був процесом світового масштабу, який характеризувався нац. специфікою у країнах світу. Англія стала першою країною, де відбувся промисловий переворот в останній третині 18 – 1-й половині 19 ст.

Пром. п. в Англії. Передумови: політична – завершення формування націй, остаточний злам абсолютизму; економічна – становлення єдиного нац. ринку, перехід землі у приватну власність, ліквідація обмежень держави у виробництві та торгівлі; соціальна - перехід дворянства до підприємницької діяльності, наявність вільної робочої сили; науково-технічна – поступове впровадження механізмів у промисловість.

Наслідки: урбанізація, швидкий промисловий розвиток (машинобудування, залізничне будівництво, фабричне виробництво), зміна в економічній географії країни (виникли нові промислові райони, збільшились обсяги виробництва), зміна в економ. політиці (Англія перетворилась на економ лідера, провідну торговельну країну), загострення соц. протиріч (зниження заробітної платні, класова структура суспільства, пролетаріат, буржуазія).

Пром.п. у Франції. розпочався пізніше, ніж в Англії, мав триваліший характер. Головна специфіка – орієнтація ремісників на предмети розкоші.

Наслідки: Фр. залишалась аграрною країною, с/г страждало через припинення імпорту, істотна роль належала ручному виробництву, зберігались невеликі мануфактури.

Пром.п. у Німеччині.

Німеччина вийшла на шлях капіталістичного розвитку пізніше, ніж Англія та Франція. Найважливішою причиною такого відставання була наявність феодальних середньовічних порядків в сільському господарстві, збереження цехів у промисловості та політична роздрібненість країни.

Особливості: використання іноземних винаходів прискорило початок промислового перевороту. Революція 1848р: зберігалась феод. монархія, політична влада великих землевласників (юнкерів), формування військово-промислового комплексу, вигідге гп, захист нац. виробника.

Пром.п. у США. Розпочався у кінці 18 ст і тривав до сер. 19 ст. Його особливість полягає у відсутності тих цехових порядків, які мали місце у країнах Західної Європи. Здійсненню промислового перевороту сприяло вигідне територіально-географічне розташування країни. Важливу роль у здійсненні промислового перевороту відіграє демографічний фактор. Жодна країна світу не знала таких темпів росту населення.

Наслідки: США залишалися в основному аграрною країною, промисловий переворот завершився лише на Півночі.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал