Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття та підстави морського протесту.
Закон не розкриває поняття події, з якою може бути заявлений морський протест. З практики випливає, що це насамперед події, які мають характер непереборної сили або такі, що виникли внаслідок небезпеки і непередбачених випадків на морі, тобто такі події, що можуть стати причиною пошкодження судна й вантажу та завдати значних збитків.

Для вчинення морського протесту достатньо мати припущення про виникнення збитків від певної події. На момент заяви морського протесту капітану не обов’язково знати, що виникли збитки.

Заява про морський протест подається нотаріусу в порту України незалежно від того, де звернувся до нього капітан судна — у кінцевому пункті рейсу або у проміжному порту. Морський протест може бути заявлений, якщо подія сталася під час плавання або під час стоянки в порту. Заяву про морський протест капітан судна подає особисто, діючи водночас і як посадова особа, службовець, і як представник судновласника.

Нотаріуси з метою забезпечення доказів для охорони прав і законних інтересів судновласника приймають заяву капітана судна про подію, що сталася під час плавання або стоянки судна і яка може стати підставою для пред’явлення майнових вимог до судновласника.

Заява про морський протест повинна містити опис подій, що сталися, і заходів, ужитих капітаном щодо забезпечення охорони довіреного йому майна.

На підтвердження обставин, викладених у заяві про морський протест, нотаріусу в межах строків, встановлених чинним законодавством, повинно бути подано для огляду судновий журнал і засвідчену капітаном виписку із суднового журналу.

Заява про морський протест має бути подана нотаріусу в порту України у строки, встановлені чинним законодавством України.

Якщо подати заяву про морський протест у встановлені строки неможливо, то про причини цього повинно бути зазначено в заяві про морський протест.

Нотаріус на підставі заяви капітана, даних суднового журналу, а також опитування капітана і щонайменше чотирьох свідків з числа членів суднової команди, у тому числі двох, які належать до осіб командного складу, складає акт про морський протест і засвідчує його власним підписом і печаткою.

Примірник акта видається капітану або уповноваженій ним особі, а другий примірник із заявою капітана та випискою із суднового журналу залишається у справах державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса.

На прохання капітана може бути видано кілька ідентичних примірників акта морських протестів. У такому разі державне мито стягується додатково за кожний примірник акта, і кожний з них реєструється під окремим номером.

Акт про морський протест за заявою капітана іноземного судна складається за участю перекладача. При цьому в акті про морський протест додатково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові перекладача і його місце проживання, а також підписана ним заява про зроблений переказ з однієї мови на іншу свідчень капітана і свідків, а також акта про морський протест.


 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал