Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організаційно-функціональна структура ООН
ООН має дуже розгалужену організаційну структуру, яка складається з великої кількості керуючих органів, комісій, комітетів, організацій, програм, конференцій, центрів тощо. Але провідна роль в керівництві Організацією належить головним органам: Генеральній Асамблеї, Раді Безпеки, Економічній і Соціальній Раді (ЕКОСОР), Раді з Опіки, Міжнародному Суду і Секретаріату.

Генеральній Асамблеї та ЕКОСОР організаційно підпорядковано більшість другорядних органів, а також практично всі спеціалізовані заклади ООН. Усі органи, крім Суду, знаходяться в Нью-Йорку, Міжнародний Суд має штаб-квартиру в м. Гаага (Нідерланди).

Осн. функції головних органів:

1) Генеральна Асамблея (ГА) — вищий орган ООН. Вона являє собою своєрідний світовий парламент, в якому є представники всіх членів ООН, тобто майже всіх країн світу. ГА — найдемократичніший орган ООН, оскільки кожнен представник має один голос, незважаючи на розмір країни, її ек. могутність та політичний вплив. Важливі рішення приймаються в ГА кваліфікованою більшістю в дві третини голосів, звичайні рішення — простою більшістю. В цілому резолюції ГА мають рекомендаційний характер, але практично їх сприймають до виконання всі члени ООН.

       
   
 
 
 

 

 

Найважливіші функції Генеральної Асамблеї:

1) зміцнення міжнародного миру;

2) пом'якшення міжнародної напруги;

3) скорочення озброєнь і роззброєння;

4) створення умов для дружніх відносин між державами.

До компетенції ГА відноситься обговорення будь-яких питань у межах Статуту ООН. Вона розглядає загальні принципи співробітництва в справі міжнародної безпеки, проблеми співробітництва держав в політичній, ек., екологічній, науково-технічній галузях. В ек. галузі ГА організовує дослідження і надає рекомендації з питань сприяння розвитку міжнародного співробітництва, заохочення прогресивного розвитку міжнародного права і його кодифікації. ГА остаточно затверджує всі міжнародні конвенції з ек. питань. У структурі ГА ек. питаннями займаються: Комітет з ек. і фін. питань; Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL); Комісія з міжнародного права; Комітет з інвестицій.


 
 


               
 
 
   
 
   
  1. Генеральний комітет. 2. Комітет з перевірки повноважень
 
1 1. Консультативний комітет 2 з адміністративних і бюджетних питань. 3 2. Комітет з внесків
 

 


ГА організаційно підпорядковані 2 автономні організації — Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГATE) і Світова туристська організація (СТО). ГА регулює роботу закладів сумісно з ЕКОСОР.2) Рада Безпеки несе головну відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. Вона складається з 15 членів, з яких 5 є постійними (США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція), а решта обирається ГА на 2річний строк за принципом ротації. В 1999 р. непостійним членом була обрана Україна. Постійні члени мають право «вето», і якщо хоч один з них проголосував проти — резолюція не затверджується. Головна функція Ради Безпеки — запобігання збройних конфліктів між країнами або їх приборкання. Для цього розроблено особливий механізм, систему заходів, яка складається з різного рівня дій, в залежності від стадії розвитку конфлікту. До них належить:

1) превентивна дипломатія;

2) осуд агресивних дій;

3) посередництво щодо врегулювання конфлікту;

4) направлення спостерігачів ООН в зону конфлікту;

5) введення миротворчих сил для роз'єднання сторін, що воюють, або для приборкання агресора;

6) економічні санкції.

3) Економічна і соціальна рада (ЕКОСОР) — головний координуючий орган ООН у сфері економіки, соц. відносин, екології, охорони здоров'я, культури, науки та освіти. На діяльність цього органу виділяється 70 % бюджету ООН. ЕКОСОР координує діяльність МВФ, Світового Банку, СОТ та інших галузевих міжнародних організацій. Через її посередництво узгоджують свої відносини з іншими органами та організаціями ООН регіональні ек. організації (ЄС, СНД, НАФТА, та ін.), а також неурядові міжнародні ек. організації. Ек. і соц. рада перетворилась на форум, де співставляються і узгоджуються точки зору представників країн світу з ек. та гуманітарних питань, виробляються спільні МЕВ.ЕКОСОР має розгалужену організаційну систему. До її складу входять 9 функціональних комісій, 5 регіональних комісій, 6 постійних комітетів; їй також підпорядковано 18 спеціалізованих закладів, програми, центри тощо.

Керівництво ЕКОСОР складається з 54 членів, причому щороку з них переобирається третина (18 чоловік), отже за 3 роки склад повністю оновлюється. Рішення ЕКОСОР приймаються простою більшістю.

4) Міжнародний Суд — головний юр. орган ООН. Його призначенням є врегулювання будь-яких спорів, що виникають між країнами. Він розглядає саме міждержавні спори і не займається юр. справами, що відносяться до суперечок між приватними особами з різних країн або між організацією і приватною особою.

Суд складається з 15 незалежних суддів, які обираються ГА і Радою Безпеки. Критерієм для обрання є компетентність, а не належність до конкретної країни. Кандидатами в судді є висококваліфіковані юристи, які проявили себе чи у своїй країні, чи на міжнародній арені компетентними, сумлінними і порядними фахівцями. Судді обираються на 9-річний строк і можуть бути переобрані. Процедура звертання до Міжнародного Суду є добровільною; якщо країна не хоче передавати свою справу до Суду, її не можна примусити. Але якщо дві країни погодилися на вирішення своєї супереч­ки Судом, його рішення вже є обов'язковими до виконання. Всі чле­ни ООН автоматично є учасниками Суду; до його сприяння можуть зверта-тися навіть держави — не члени ООН.

Суд займається справами, що стосуються міжнародного права. До його компетенції відносяться тлумачення договорів між державами, делімітація кордонів, порушення міжнародних зобов'язань.

Міжнародний Суд здійснює також консультативні функції. Консультативні висновки, які надає Суд іншим органам ООН, не мають обов'язкового характеру, але слугують важливою підставою для прийняття остаточного рішення відповідним органом.

5) Секретаріат ООН виконує адміністративну і оперативну роботу. Він перетворює в життя рішення, що прийняті іншими органами, здійснює організаційне і технічне забезпечення конференцій і нарад. Секретаріат виконує практичну роботу щодо миротворчих операцій і санкцій відповідно рішень Ради Безпеки. Він готує ек. огляди, організує дослідження з актуальних проблем людства. До функцій Секретаріату належить повсякчасна підготовка різноманітної документації, включаючи переклади з однієї мови на інші. Секретаріат очолюється Генеральним Секретарем, який призначається ГА за рекомендацією Ради Безпеки. Він надає ГА щорічні доповіді про роботу ООН, а також звертає увагу РБ на гострі ситуації у світі, що можуть порушити мир.

6) Рада з Опіки - для допомоги деяким колишнім колоніям, які вже вийшли з-під гніту метрополій, але були ще не в змозі здійснювати цілком самостійне врядування. Таких підопічних територій у системі ООН було 11. До середини 90-х рр. всі вони стали повністю незалежними, отже Рада з Опіки (яка складається з представників Росії, США, Великої Британії, Франції, Китаю) вичерпала свою функцію. Кофі Аннан запропонував перетворити цей орган у форум колективної опіки над світовим довкіллям..

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал