Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У даній роботі була зроблена спроба дослідження мало вивченою проблеми постановки життєвих завдань особистості в юнацькому віці, так як дана проблема є недостатньо розробленою і існує безліч відкритих питань.

У ході вивчення теоретичних уявлень про проблему життєвих завдань особистості, ми встановили, що знання з цієї проблеми багато в чому не узгоджені. Існують різноманітні типології життєвих завдань, однак не можна визначити наскільки то чи інше завдання сформоване або потребує подальшого процесі формування. Різні автори розглядають окремі елементи завдань, проте не вироблений єдиний погляд на структуру життєвих завдань. Таким чином, ми уточнили знання про елементи життєвого завдання і запропонували визначення життєвих завдань як способу свідомого планування і конструювання особистістю власного життя шляхом поетапного формування її майбутнього за допомогою ціннісних орієнтацій. У даному визначенні підкреслюється свідомість, процес планування і конструювання майбутнього. Ми визначили структуру життєвих завдань, яка розкривається у змісті майбутнього життєвого шляху через його відображення у виборі життєвої позиції, постановці життєвої мети, структуруванні життєвої мети на проміжні цілі (події життєвого шляху); з іншого боку, в організаційних характеристиках життєвих завдань особистості (протяжність тимчасової перспективи, напрямок тимчасової перспективи, структурованість планованого життєвого шляху).

Перших два розділи даної роботи є теоретико - методологічними. У них розглядалися теорії юнацького віку, визначалося місце перехідного віку в структурі життєвого шляху, процеси і стадії соціального самовизначення юнаків, як формується їх життєва перспектива та завдання, світогляд, цінності. Описано види цінностей і методи їх дослідження. У третьому розділі описано дослідження в системі ціннісних орієнтації і життєві завдання в юнацькому віці.

У ході дослідження було проведено формуючий експеримент, спрямований на перевірку положення про можливість формування та розвитку постановки життєвих завдань та цінностей в процесі цілеспрямованого психологічного впливу.

Зміна системи ціннісних орієнтації та постановка життєвих завдань з найбільшим ефектом може бути досягнуто в процесі тренінгової форми навчання. Виходячи з цього, в якості основи формуючого експерименту був обраний навчальний груповий психологічний тренінг, спрямований на формування в юнаків системи цінностей, життєвих завдань, перспектив.

Тренінгова група, створювала умови інтенсивного переживання тих чи інших подій і відтворюючи в стислі терміни досвід реального життя, являє собою досить адекватну модель особистісного та професійного розвитку. Моделювання у тренінгу ситуацій, пов'язаних з практичною діяльністю, мало вплив на співвіднесення учнями своїх принципів і установок з цінностями, значущими для його професійної діяльності, і розвиток на основі їх усвідомлення і подальшого прийняття або відкидання власної ціннісної системи. Одним з найбільш важливих універсальних механізмів такого розвитку в процесі групового впливу є можливість отримання зворотного зв'язку і підтримки від людей, що мають спільні цілі, проблеми чи переживання.Тренінг дав не тільки теоретично і практично знання, але й допоміг краще пізнати самого себе, і створить умови для більш ефективної роботи в колективі і в звичайному житті.

Кожній людині важливо зрозуміти свої власні потреби та цінності і співвіднести їх із суспільством. Усвідомивши це, намітити конкретні цілі і, визначити, що змінити у своїй поведінці, як домогтися поставленої мети.

Неможливо забезпечити професійний і діловий успіх, не розвиваючи свою особистість, не формуючи активну життєву позицію. Той, хто хоче змінити в собі щось або вплинути на себе, повинен цього дійсно хотіти, а отже, для цього треба докласти певний працю і необхідні зусилля. Той, кому це вдається, може впливати на розвиток своєї особистості і розкриття своїх здібностей. Кожна людина прийшла у цей світ для чогось. Зрозуміти себе, свої цілі та потенційні можливості вельми важливо для кожної людини.

Становлення професійно та особистісно зрілого індивіда, здатного досягати вершин розвитку, є сьогодні одним із найважливіших завдань сучасної освіти. Професійна компетентність у відриві від психологічної сьогодні немислима. При цьому найбільший парадокс полягає саме в тому, що професійні знання і досить широкі і різноманітні пізнання людей часом не відповідають зннііям про себе, розуміння себе і своїх відносин. Протиріччя між рівнем розвитку особистості і рівнем її професійної готовності, між рівнем домагань і можливостями або здібностями конкретної людини, між його намірами і реальними вчинками часом занадто великі.Особистісні цінності виступають в якості джерел і носіїв, значущих для людини смислів у постановці життєвих завдань. У дослідженні розширення й ускладнення системи особистісних цінностей та постановки життєвих завдань, дозволили вийти за рамки зафіксували шаблонів і більш адекватно оцінити себе і навколишню дійсність, що закономірно пов'язане з усвідомленням і розширенням смислових меж суб'єктивної реальності. В ході проведеного тренінгу відбулося підвищення різних показників свідомості життя. Це свідчить про підвищення рівня саморозуміння учасників тренінгу, усвідомленні і інтенсивному переживанні ними осмисленості свого життя, своїх життєвих і професійних цілей, формуванні образу «Я» як сильної особистості, що володіє достатньою свободою вибору, щоб побудувати життя у відповідності зі своїми цілями і уявленнями про її сенсі.

Отже, нам вдалося виділити у сучасної молоді особливості постановки життєвих завдань за критеріями ціннісних орієнтацій, протяжності і спрямованості тимчасової перспективи і показниками свідомості життя. Дане виділення особливостей підтверджено статистично.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал