Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4
1. ТЕМА РОБОТИ

 

Побудова таблиць в MS Word. Форматування таблиць. Робота з даними, наведеними у вигляді таблиць.

2. МЕТА РОБОТИ

 

Навчитись створювати у текстовому документі таблиці, форматувати їх, перетворювати текст у таблицю, створювати колонки, сортувати табличні дані, виконувати обчислення в таблицях за формулами.

 

3. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Таблиці призначені для наочного подання інформації, а також для задання специфічного розташування текстових блоків на сторінці документа.

Елементи таблиці: клітинки (комірки, чарунки), рядки, стовпці, рамки (межі) і дані, які є в клітинках.

Таблицю створюють засобами вкладки ВставкаÞТаблиця. Є три способи створення таблиці за допомогою таких команд: Вставити таблицю, Намалювати таблицю, Перетворити у таблицю...

Вставляння таблиці. Унаслідок виконання команди Вставити таблицю отримаємо діалогове вікно, де треба задати кількість стовпців і рядків майбутньої таблиці. Після натискання на кнопку ОК порожня таблиця розташується в документі там, де був курсор. Потім в таблицю можна вводити дані.

Рисування таблиці. Після виконання команди Нарисувати таблицю курсор миші набуде вигляду олівця. Розмістивши курсор-олівець у документі, рисують структуру таблиці: спочатку зовнішній прямокутник, а потім – усі потрібні лінії. Після цього з’явиться вкладка Робота з таблицями. На цій панелі вибирають тип лінії, її товщину, колір тощо. Клацнувши двічі в клітинці, можна вводити дані. Щоб продовжити рисування, треба клацнути на кнопці із зображенням олівця, а щоб витерти нарисоване – вибрати гумку. Цей спосіб зручний для створення складних таблиць.

Перетворення тексту в таблицю. Спочатку треба ввести дані, не задумуючись над виглядом таблиці. Між даними обов’язково треба набирати розділювач – символ, якого немає в даних, наприклад, пропуск, Tab, кому, крапку чи інше. Введений текст виокремлюють і застосовують команду Перетворити у таблицю… Отримаємо діалогове вікно, де потрібно правильно зазначити, який був використаний розділювач. Наприклад, якщо розділювачем була кома, то вмикають опцію інше і вводять кому у відповідне текстове поле. Можна також виконати зворотне перетворення таблиці в текст.

Щоб увести дане в клітинку, треба спочатку клацнути у ній мишею. Для виконання дій варто користуватися контекстним меню елементів таблиці або засобами вкладки Робота з таблицямиÞМакет. Дані в клітинках (чи у всій таблиці) вирівнюють вертикально до верхньої чи нижньої межі, середини, а також, як звичайно, горизонтально: до лівого краю, правого, до центру. Дані в таблиці можна впорядковувати за алфавітом (зростанням) чи у зворотному порядку.У клітинках таблиці можна автоматично обчислити суму, добуток, середнє, максимальне чи мінімальне значення числових даних з клітинок, які є зліва, справа, нижче, вище від даної. Для цього у клітинку вводять формули, наприклад, = SUM (LEFT), командами Робота з таблицямиÞМакетÞДаніÞФормула.

Щоб змінити розміри клітинок, їх межі на лінійці перетягують за допомогою миші. Усі розміри можна задати вручну за допомогою команд контексного меню таблиці або виконати автопідбір розмірів. Таблицю переміщають у документі за допомогою хрестоподібного маркера у верхньому правому куті таблиці.

Можна вставляти чи вилучати рядки і стовпці.

Клітинки можна об’єднати, виокремивши їх і застосувавши команду Об’єднати чи натиснувши на відповідну кнопку на панелі швидкого доступу. Клітинку можна розділити на дві. Можна у клітинці провести діагональ.

Вигляд таблиці можна змінити засобами команди Межі і заливка.

За допомогою команди Робота з таблицямиÞСтилі таблиці можна швидко надати таблиці привабливого вигляду відповідно до великої кількості стандартних стилів таблиць. Можна створювати також власні стилі таблиць.

Колонки можна розглядати як різновид табличного оформлення даних. Однак головне призначення колонок – подання даних у газетному стилі. Колонки створюють так. Спочатку вводять текст. До введеного тексту застосовують команду Розмітка сторінкиÞКолонки і в діалоговому вікні задають необхідні параметри: тип і кількість колонок, ширину і проміжок між колонками, наявність вертикальної лінії-розділювача. Зворотне перетворення виконують, задавши параметр одна колонка.Розташовувати дану у вигляді колонок, як це роблять у словниках, можна за допомогою клавіші Tab, заздалегідь налаштувавши на горизонтальній лінійці інтервали і види вирівнювання даних у стовпцях.

 

4. ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 

  1. Прочитайте уважно задачі 1 і 2. Намалюйте у зошиті ескізи двох таблиць з даними для розв’язання цих задач.

.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал