Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИСНОВКИ. В даній дипломні роботі було розглянуто питання обліку і аудиту власного капіталу ТОВ «Стіл ЛТД»
В даній дипломні роботі було розглянуто питання обліку і аудиту власного капіталу ТОВ «Стіл ЛТД». За результати дослідження можна зробити такі висновки:

1. Власний капітал є основним джерелом утворення господарських засо­бів та підґрунтям процесу створення й подальшої діяльності підприємства.

Такий капітал забезпечує фінансування господарської діяльності товариства та виступає гарантією прав, з одного боку, власників, а з іншого –кредиторів у частині погашення заборгованості перед ними.

2. Відповідно до вимог НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» власний капітал – це частина в активах підприємства/установи, що залишається після вирахування зобов'язань. З наведеного визначення випливає, що з позиції бухгалтерського обліку власний капітал є чистими активами,вираженими у грошовій оцінці тобто сукупністю майнових засобів, призначених для забезпечення господарської діяльності підприємства.

3. Підприємство може контролювати правильність ведення своєї господарської діяльності, за допомогою даних законодавчих та нормативних положень. Виділено рівні нормативного регулювання питань обліку операцій з власним капіталом в Україні: міжнародний (визначає та надає загальні принципи, засади та рекомендації щодо облікового відображення власного капіталу відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності); національний рівень (кодекси та Закони України, П(С)БО, інструкції, положення та рішення, а також листи ДФСУ); рівень підприємства (положення облікової політики та установчих документів, де встановлено альтернативи, самостійно обрані підприємством з метою задоволення власних інтересів щодо бухгалтерського обліку власного капіталу).

4. Станом на 31 грудня 2014 зареєстрований капітал ТОВ «Стіл ЛТД» складав 4 000 000 грн. За 2014 рік підприємство отримало прибуток у розмірі 1,9 тис. грн.

5. Облік власного капіталу, як і облік взагалі, починається з первинного документування фактів господарського життя. Організація первинної облікової документації починається з виявлення складу господарських операцій і об’єктів, що повинні знайти відображення в системі обліку на підприємстві. Для облікового відображення операцій з власним капіталом служать дві групи документів, виділених нами залежно від їх впливу на складові частини активів та пасивів підприємства.

6 Для розкриття інформації про події та операції, які вплинули на кінцеві залишки складових власного капіталу призначений Звіт про власний капітал (форма 4).

7. В загальному здійснивши перевірку по суті не було виявлено порушень, тобто ведення обліку, оцінка, наведення та розкриття, право на власний капітал здійснюється в товаристві на досить високому рівні..

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал