Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


У практиці фізичного виховання загальноосвітніх навчальних закладів всі види занять поділяються на урочну та позаурочну форму занять.
Уроки фізичної культури забезпечують фізкультурну освіту, загальну фізичну підготовленість до будь-якої діяльності й вирізняються найбільшою змістовністю. Вони відіграють суттєву роль у створенні передумов для організації та успішного розгортання спортивної підготовки учнів.

Головною функцією позаурочних форм занять є створення найсприятливіших умов для виховання звички до систематичних занять, і як наслідок сприяння запровадженню фізичної культури в повсякденне життя учнівської молоді. Позаурочні форми занять включають заняття в режимі шкільного дня, позакласні та позашкільні заняття. Для того, щоб будь-яка форма роботи дала бажаний ефект, треба, щоби вона була внутрішньо прийнята вчителем фізичної культури, педколективом школи, дітьми та їхніми батьками.

Заняття у режимі шкільного дня включають : гімнастику до занять, фізкультхвилинки і паузи, організовані перерви, заняття фізкультурними вправами у групах подовженого дня.

Гімнастика перед заняттями. Досвід багатьох шкіл свідчить, при дотриманні необхідних умов, ця форма роботи є досить ефективною. Необхідно дотримуватись наступних вимог: чітке і реальне визначення завдань гімнастики та глибоке розуміння її значення педагогами; особиста зацікавленість кожного учня, розуміння ними різниці між ранковою гімнастикою і гімнастикою перед заняттями; погодження з батьками раннього приходу до школи; уміння всіх педагогів школи викоувати гімнастику, а також керувати її виконанням.Підготовка учнівського активу і місць занять на повітрі та у приміщенні, скласти кілька комплексів вправ, розучити їх на уроках, підготувати музичний супровід.

Гімнастика має на меті: організацію учнів на початку занять, попередження викривлення постави, підвищення працездатності учнів, загартування організму. Загальне керівництво гімнастикою до занять здійснює черговий вчитель.

Фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи.

Завдання : зняти м’язове і розумове напруження; повернути втомленій дитині працездатність і увагу; попередити порушення постави.

Недооцінка цієї роботи є причиною збільшення учнів з різними захворюваннями. Виняткове значення фізкультхвилинки мають у роботі з молодшими школярами, котрі швидко втомлюються внаслідок одноманітної роботи.

Методичні поради: тривалість 2-3 хвилини, включення 3-4 вправи з 6-8 разовим повтореннями кожної вправи. Комплекс передбачає вправи для мязів рук, спини, ніг, які здатні зняти статичне напруження, активізувати дихання посилити кровообіг. Якшо є змога для музичного супроводу – це є додатковим фактором відпочинку дітей

Години здоровя.

Організація годин здоровя покладається на класних керівників і вчителів початкових класів, яким допомагає учнівський актив,який готують вчителі фізичного виховання. Загальне керівництво проведенням годин здоровя покладається на директора школи та його заступників. До занять допускаються учні і вчителі.Використовують всі наявні спортивні споруди і інвентар. Вчитель фізичного виховання розробляє тижневий графік проведення годин здоровя. Обов’язково повинен бути медичний супровід. Під час прведення годин здоровя рекомендують проводити змагання між класами з тих видів спорту, які найбільш популярні в конкретній школі, а також як етап підготовки до участі у районній спартакіаді школярів.Критерієм оцінки ефективності цієї форми роботи є її вплив на успішність з фізичного виховання та інші предмети.

Спортивна година у групах подовженого дня

Організовуючи спортивні години, вчитель прагне до тісної взаємодії з вихователями груп, з якими розробляються і розучуються конкретні вправи й ігри, знайомлять з прийомами дозування навантаження і попередження травм . Вчитель фізкультури розробляє графік прведення спортивних годин для різних груп. Бажано щоб графік спортивних годин співпадав з графіком роботи секцій звидів спорту і спеціальної медичної групи. Це дасть змогу залучити до занять всіх учнів. За найменшої можливості заняття слід проводити на свіжому повітрі. Заняття слід проводити у вільній невимушеній обстановці і мають ігровий характер. Проте заняття слід організовувати відповідно до методики, тривалістю 60 хвилин, зміст занять- розділи програми з фізичного виховання. Для молодших школярів проводити ігри, естафети, метання м’ячика, стрибки у довжину і т.д.2. Позакласні заняття включають:секції з видів спорту, секції ЗФП, масові фізкультурні заходи, туристичні походи, фізкультурні свята і вечори, Дні здоровя, некласифікаційні змагання.

Систематичні заняття проводяться у секціях з видів спорту, загальної фізичної підготовки з урахуванням інтересів учнів, рівня фізичної підготовки, розвиток рухових якостей.

Важко переоцінити значення змагань, як головного спортивного атрибуту у фізичному вихованні школярів. Використання елементів змагань у навчальній діяльності відкриває широкі можливості для підвищення емоційного тонусу й активності учнів. Використання змагальних форм занять підпорядковане логіці педагогічного процесу, розв’язання освітніх і виховних завдань. Обов’язковими умовами змагального процесу є яскраве оформлення місць проведення змагань, фотографій гравців і тренерів, виставок спортивної атрибутики.

Некласифікаційні змагання – участь в них не дає права на присвоєння розрядів, оскільки: вони не передбачені спортивною класифікацією;їхня програма може певним чином відхилятись від класифікації;під час їх проведення допускаються передбачені програмою порушення правил змагань.

Це міні-ігри на майданчиках зменшених розмірів, зі скороченням часу, зменшена кількість гравців, спрощенням правил.

3. Змагання за шкільною програмою, конкурси, змагання з листка «Веселі старти».

Фізкультурно-художні свята-це комплексний захід, який включає в себе не тільки спортивні , але й художні, мистецькі фрагменти.

Спортивно-художні свята можуть присвячуватися різним подіям у житі осередку фізичної культури. Завдання вечора- заохочення фізкультурників і спортсменів осередку, пропаганда їхніх досягнень і здорового способу життя та залучення до систематичних занять фізичною культурою і спортом школярів.

Дні здоровя.

Це комплексні заходи, які потребують координації зусиль всього педагогічного колективу, батьків і громадських організацій. Вони проводяться у природних умовах складом усієї школи і насичені елементами романтики. У цих заходах об’єднуються майже всі форми фізичного виховання( туризм, ранкова гімнастика, спортивні змагання тощо). Даний захід вноситься у план роботи школи. Створюється організаційний комітет. Розробляється зміст,програма і заходи з проведення, які затверджуються директором школи. До його проведення залучаються завгосп, медичний працівник, голова батьківського комітету. Штаб очолює директор школи.

Вирішується питання харчування. Нічліг влаштовується в наметах. Вихід до місця проведення дня здоровя відбувається згідно наказу по школі, організовано відповідно до розроблених маршрутів.Після розташування захід проводиться відповідно до розробленого графіка. Проводяться змагання, естафети. Ігри. В останній день підводяться підсумки, визначаються кращі учні.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал