Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок.
1. Умовне вивільнення чисельності працівників розраховують за формулою

,

2. Можливе зростання продуктивності праці при постійній чисельності працюючих (П, %) розраховують за формулою

,

3. Економію фонду заробітної плати(Езп , грн.) визначають за формулою

,

де – середньорічна заробітна плата одного працівника, грн. (2000 грн.);

- відсоток відрахувань на соціальне страхування (3,6%).

 

Контрольні питання:

1. В чому полягає економічне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання?

2. Як визначається показник ефективності витрат на проведення заходів з поліпшення умов праці?

3. Назвіть показники ефективності заходів з поліпшення умов та охорони праці на підприємстві.

4. Охарактеризуйте механізм витрат, пов’язаних з поліпшеннямумов праці.

5. Визначте вплив заходів з поліпшення умов та охорони праці на соціальні та економічні результати виробництва.

6. Які є методи економічної оцінки соціальної і соціально-економічної ефективності поліпшення умов праці?

7. Назвіть основні принципи економічного стимулювання.

8. За якими показниками здійснюється оцінка соціальної ефективності заходів з удосконалення умов та поліпшення охорони праці?

9. Назвіть складові структури річної економії підприємства від підвищення безпеки праці.

10. Які вам відомі джерела фінансування заходів з поліпшення умов праці?

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал