Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 4. Виконайте модульну контрольну роботу
1. Відчуття – це …

а) пізнавальний психічний процес чуттєвого пізнання, відображення об'єкта в цілому;

б) пізнавальний психічний процес, вплив подразника на органи чуття;

в) елементарний психічний процес чуттєвого пізнання, відображення окремих властивостей об'єктів при безпосередньому впливі подразника на аналізатор.

2. Особливості відчуттів, як психічного явища – це …

а) мономодальність, локалізаваність, інтенсивність, тривалість, емоційний тон;

б) полімодальність, предметність, виникають почуття;

в) інтенсивність, предметність, тривалість, локалізаваність, емоційний тон.

3. Фізіологічна основа відчуттів – це …

а) діяльність першої і другої сигнальних систем;

б) аналітико-синтетична діяльність кори великих півкуль;

в) аналітико-синтетична діяльність аналізатора на базі обмеженої кількості безумовних рефлексів.

4. Виберіть із перерахованих нижче психічних явищ закономірності відчуттів і загальні властивості сприймання:

а) контраст; б) адаптація; в) абсолютна чутливість; г) предметність; д) сенсибілізація і компенсація; е) цілісність і структурність; ж) синестезія; з) константність; і) вибірковість; к) апперцепція.

1. відчуття: ________________________________________;

2. сприймання: _____________________________________.

5. Виберіть із перерахованих нижче явищ види відчуттів і види сприймань:

а) екстерацептивні; б) просторові; в) інтероцептивні; г) часу і руху; д) людини людиною; е) старі і нові; з) мимовільне і довільне; ж) спостережливість.

1. відчуття: ________________________________________;

2. сприймання: ____________________________________.

6. Сприймання – це …

а) пізнавальний психічний процес чуттєвого пізнання, вплив на аналізатор;

б) складний психічний процес чуттєвого пізнання, відображення об’єкту в цілому при безпосередньому впливі на органи чуття;

в) пізнавальний психічний процес, відображення дійсності в цілому.

7. Виберіть основні особливості сприймання, як образу дійсності:

1) мономодальність;

2) полімодальність;

3) емоційний тон;

4) тривалість;

5) предметність;

6) локалізаваність;

7) виникають почуття.

8. Підставте термін до визначення властивостей сприймання:

а) віднесення знань до сприйманого світу; б) сприймання того, на що звертається увага; в) постійне сприймання об'єктів не залежно від зміни положення ракурсу; г) сприймання тих властивостей, які у даний час не діють на ограни чуття; д) залежність сприймання від психічного складу особистості. 1. вибірковість   2. константність   3. предметність   4. апперцепція   5. усвідомленість і узагальненість.

9. Фізіологічна основа сприймання – це …

а) утворення внутрішньоаналізаторних і міжаналізаторних систем тимчасових нервових зв'язків;

б) складна аналітико-синтетична діяльність аналізатора;

в) складна аналітико-синтетична діяльність аналізаторів, в процесі якої утворюються внутрішньоаналізаторні і міжаналізаторні системи тимчасових нервових зв'язків.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал