Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


для студентів напрямів підготовки
Тестові завдання

для підсумкової державної атестації (тестовий іспит)

з навчальної дисципліни “ «Теорія механізмів і машин » ″

для студентів напрямів підготовки

6.100102 «Процеси, машини та обладнання АПВ»,

6.050503 «Машинобудування», 6.070106»Автомобільний транспорт»

 

 1. Як називають цей механізм?

а) храповий;

б) цівковий;

в) зубчастий;

г) кулачковий;

д) важільний.

 

 1. Як називають цей механізм?

а) храповий;

б) цівковий;

в) зубчатий;

г) кулачковий;

д) важільний;

 

 1. Які передачі тут зображено?

а) гвинтові;

б) цівкові;

в) зубчасті;

г) клинові;

д) фрикційні.

 

 1. Як називають машину, яка перетворює механічну енергію у будь-який інший вид енергії?

а) двигуном;

б) генератором;

в) машиною;

г) робочою машиною;

д) всі.

 

 1. Яке з положень вихідної ланки є крайнім?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

 1. Яке з положень вихідної ланки є крайнім?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

 1. Який варіатор швидкості зображений на рисунку?

а) торовий;

б) лобовий;

в) конічний;

г) клинопасовий;

 

 1. Який механізм зображено?

а) храповий;

б) фіксаторів;

в) цівково-рейковий;

 1. Чим не можна визначити порядок груп Ассура?

а) числом ланок групи;

б) числом повідків;

в) числом кінематичних пар, якими вони приеднуються до основного механізму.

 

 1. Чим визначаеться клас механізму (за Артоболевським І. І.)?

а) числом ланок групи;

б) числом кінематичних пар, які утворюють ланки механізму;

в) контуром найвищого класу;

г) найвищим класом сруктурної групи, що входить у склад механізму.

 

 1. Що практично визначає в механізмі ступінь вільності?

а) кількість вихідних ланок;

б) кількість рухомих ланок;

в) кількість початкових ланок;

г) кількість проміжних ланок.

 

 

 1. Як називають сили, що виникають при взаємодії ланок у місцях їх стикання?

а) сили корисного опору;

б) рушійні сили;

в) сили інерції;

г) сили реакції

 

 1. Які сили залишаються сталими в усіх положеннях механізму?

а) сили інерції;

б) сили пружин;

в) сили тяжіння;

г) рушійні сили;

 

 1. На якому принципі теоретичної механіки грунтується кінетостатичний розрахунок механізму.

а) принцип можливих переміщень;

б) принцип Даламбера;

в) принцип збереження кінетичної енергії.

 

 1. Яку силу визначають найчастіше за допомогою важеля М. Є. Жуковського?

а) рушійну;

б) корисного опору;

в) інерції;г) зрівноважувальну.

 

 1. Який із способів нарізування зубів коліс найпродуктивніший?

а) червячною фрезою;

б) дисковою фрезею;

в) пальцьовою фрезою.

 

 1. Хто розробив аналітичний спосіб дослідження диференціальних механізмів і довів формулу:

?

а) Кутцбах;

б) Вілліс;

в) Грасгоф.

 

 1. Як у математичній формі переважно відображають додаткові умови синтезу?

а) у вигляді рівнянь;

б) у вигляді нерівностей;

в) у вигляді відношень.

 

 1. Що не входить у задачу кінематичного синтезу ?

а) вибір типу механізму та його системи ;

б) визначення розмірів ланок механізма заданими параметрами ;

в) відтворення заданого закону руху ланки за заданим законом руху вхідної ланки;

г) визначення закону руху вихідної ланки за заданим законом руху вхідної.

 1. Задачею зрівноваження рухомих мас механізмі є»

а) зрівноваження сил корисного опору;

б) сил тертя в кінематичних парах;

в) сил інерції;

г) сил тяжіння.

 1. Яка з ланок зрівноважена?

а) кривошип;

б) коромисло;

в) циліндричне зубчасте колесо;

 1. Що не входить у задачу кінематичного дослідження?

а) визначення положень ланок і траєкторії точок;

б) визначення лінійних швидкостей та прискорень точок;

в) визначення кутових швидкостей та прискорень ланок;

г) визначення розмірів ланок механізму.

 1. Який метод дозволяє швидко проводити багатоваріантні дослідження механізмів?

а) графічний;

б) аналітичний;

в) графоаналітичний;

г) експериментальний.

 1. За якою формулою можна підрахувати ступінь рухомості плоского механізму?

а) W=6n-5p5-4p4-3p3-2p2-p1;б) W=5n-4p5-3p4-2p3-p2;

в) W=4n-3p5-2p4-p3;

г) W=3n-2p5-p4;

 

 1. За якою формулою обчислюється масштаб прискорення?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

 1. Вибрати формулу для визначення радіуса кола западин колеса з внутрішніми зубами.

а) **

б)

в)

г)

 1. Яка формула містить помилку?

а)

б)

в)

г) **

 1. За якою формулою визначають діаметр кола западин колеса(Х=0)?

а)

б)

в) ***

г)

 1. За якою формулою визначають передаточне відношення косозубої передачі?

а)

б)

в)

г)

 1. За якою формулою визначають швидкість точки А?

а) v=ω

б) v=ω2

в) v=ε

г) v=ω/

 

 1. За якою формулою визначають прискорення точки А, ω=const?

а) v=ω

б) v=ω2

в) v=ε

г) v=ω/

 1. Що означає величина µ в наведеній формулі :

а) масштаб довжини;

б) масштаб швидкості;

в) масштаб прискорення.

 1. Яке векторне рівняння неправильне?

а) = + + ;

б) = + + ;

в) = + ;

г) = + .

 1. Яке векторне рівняння неправильне?

а) = + ;

б) = + ;

в) = + ;

г) = + ;

 1. Який вираз швидкості помилковий?

а) = ;

б) = ;

в) = ;

г) =0.

 

 

 1. Який з виразів неправильний?

а) = + ;

б) = + ;

в) = ;

г) = +

 1. За яким рівняння можна визначити реакцію R23?

а) ΣМв=0 для ланки 2;

б) ΣМв=0 для ланки 3;

в) ΣF=0 для ланок 2 та 3;

г) ΣF=0 для ланок 2.

 

 

 1. Який вектор на плані сил зображує реакцію R23?

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

 1. За яким рівнянням визначають тангенціальну складову повної реакції першої ланки на другу?

а) + =0;

б) **

в)

г)

 1. Який вектор зображує на плані сил реакцію

а) ;

б)

в)

г)

 1. Яке рівняння треба розв’язати, щоб визначити ?

а) + + + + + + =0;

б) +

в) + +

г)

 1. За якою формулою визначають силу ?

а) ;

б) =Мзвω= ;

в) x3;

г) x4

 1. За якою формулою визначають потужність, яку розвиває зведений момент?

а) cosβі+ = … ;

б) cosβі + = … ;

в) cosβі + = …

 

 1. Який вираз моменту інерції обода маховика?

а) **

б)

в)

г)

 

 1. За яких умов матимемо рідинне тертя?

а) коли між тертьовими поверхнями зовсім немає мастила;

б) коли менше половини тертьової поверхні покрито мастилом;

в) якщо більше половини тертьової поверхні покрито мастилом;

г) якщо тертьові поверхні повністю розділені шаром мастила.

 

 1. Від якого параметра залежить сила тяги під час перекочування вантажу на котках?

а) вага вантажу, що пересувається;

б) коефіцієнт тертя кочення;

в) число котків;

г) діаметр котків.

 

 1. Що не є недоліком кулачкових механізмів?

а) імовірність швидкого спрацювання профілю кулачка в наслідок великих питомих тисків;

б) можливість неточного відтворення потрібного закону руху в наслідок спрацювання;

в) Трудомісткість виготовлення кулачка складного профілю;

г) все є недоліком.

 

 1. Яка задача кінематичного аналізу кулачкового механізму?

а) побудова профілю кулачка за даними законом руху штовхача;

б) відтворення заданого закону руху вихідної ланки;

в) визначення закону руху штовхача за заданими розмірами кулачкового механізму.

 

 1. Яка задача кінематичного синтезу кулачкового механізму?

а) побудова графіка функції s=s(t);

б) побудова графіка функції v=v(t);

в) побудова графіка функції ω=ω(t);

г) побудова профілю кулачка за заданими законом руху штовхача та іншими вихідними даними.

 

 1. Який рух здійснює ролик?

а) плоский складний;

б) поступальний;

в) обертовий.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.02 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал