Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика матеріальних ресурсів інноваційного підприємства
№ з/п Матеріальні ресурси Норма витрат на один виріб, тонни (Нв)* Ціна за тонну, грн. (Цо) Примітка
Основні матеріали     без ПДВ
1.1. А   1400,00 без ПДВ
1.2. В   2500,00 без ПДВ
1.3. С   5500,00 без ПДВ
Комплектуючі вироби     без ПДВ
2.1. Ел. двигуни   5200,00 без ПДВ
2.2. Ел. апаратура   4600,00 без ПДВ
2.3. Підшипники   8000,00 без ПДВ

*Примітка: значення норми витрат на один виріб для тридцяти варіантів наведені у додатку Б

 

Завдання видав ________________

 

Завдання одержав ________________

 

Дата ________________


РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

Складання калькуляції та кошторису витрат на виробництво і реалізацію продукції

1. Визначаємо витрати на матеріали та комплектуючі вироби (без ПДВ).

МРз = Нв * Цо * N * (1 + % Тзв) (3.1)

Результати розрахунків (на річний обсяг продукції) зводимо в табл. 3.1

Таблиця 3.1

Розрахунок витрат на матеріальні ресурси

Вид матеріальних ресурсів Од. виміру Ціна за одиницю, грн. Потреба, тонн Втрати на річну програму, грн. Транспортно-заготівельні витрати (Тзв). 10% від ст.6, грн. Загальні витрати, грн. ст.6+ст.7
На один виріб На програму випуску (N)
1. Основні матеріали:              
А              
B              
C              
2. Комплектуючі вироби              
D              
E              
P              
Всього:              

 

2. Визначаємо витрати на паливо і енергію для технологічних (виробничих) потреб (умовно приймається 30% від вартості матеріалів і комплектуючих, без ПДВ).

ПЕв = МРз * 30% (3.2)

3. Визначаємо необхідну сумарну величину капіталовкладень для будівництва приміщень і організації виробництва.Згідно із завданням (варіантом) використовується питома величина капіталовкладень на одну тонну маси річного обсягу продукції (2.4), а саме:

3.1. Визначаємо величину капіталовкладень на один виріб, грн.:

Кв = К * М (3.3)

3.2. Визначаємо сумарну величину капіталовкладень (основного капіталу) для будівництва і організації підприємства за заданим обсягом річної програми, грн.

Кп = Кв * N (3.4)

3.3. Визначаємо балансову вартість основних фондів (основного капіталу) за групами, застосовуючи структуру, передбачену завданням.

БВгр.ІІІ = Кп * % гр.ІІІ (3.5)

БВгр.ІV = Кп * % гр. ІV (3.6)

БВгр.V = Кп * % гр.V (3.7)

БВгр.н.а. = Кп * % гр.н.а. (3.8)

4. Визначаємо амортизаційні відрахування податковим методом.

4.1.Визначаємо величину амортизаційних відрахувань на рік за кожною групою основних фондів, грн.

А. = БВ / n , (3.9)

де А – сума нарахованої амортизації, грн / рік,

БВ – балансова вартість основних засобів або нематеріальних активів, грн,

n – мінімально допустимий строк корисного використання,роки

Результати зводимо в таблицю 3.2.

Таблиця 3.2


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал