Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


РЕФЕРАТ. «Організація державного обліку »
з дисципліни

«Організація державного обліку »

Тема: Нормативні акти щодо організації реєстрації

транспортних засобів

 

 

Виконав студент групи АТ-IV-2:

Любинецький Я.І

Перевірив викладач:

Подпіснов В.С

 

 

Київ 2015

1.Нормативнi акти, якi регламентують реєстрацію транспортних засобів.

 • Закон України "Про мiлiцiю"
 • Закон України "Про дорожнiй рух"
 • Закон України "Про автомобiльний транспорт"
 • "Конвенцiя про дорожнiй рух"
 • Закон України "Про перевезення небезпечних вантажiв"
 • Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів" вiд 06.12.2006 № 427-V
 • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" вiд 24.09.2008 № 586-VI
 • Наказ МВС України № 613 вiд 20.07.2006 "Про внесення змін та доповнень до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів"
 • Постанова КМ України № 341 вiд 14.04.1997 р. Про Положення про Державну автомобiльну iнспекцiю Мiнiстерства внутрiшнiх справ
 • Постанова КМ України № 1388 вiд 07.09.1998 р. Про затвердження Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок
 • Постанова КМ України № 340 вiд 08.05.1993 р."Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами"
 • Наказ МВС України вiд 03.09.1993 № 394 "Про затвердження Інструкції про порядок приймання екзаменів, оформлення видачі (обміну) посвідчень водія, обліку та зберігання документів, які стосуються екзаменаційної роботи"
 • Наказ МВС України вiд 10.04.2002 № 335 "Про затвердження Інструкції про проведення державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них та здійснення перевірок реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС України".
 • Наказ МВС України вiд 5.08.2010 № 361 "Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб´єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери"
 • Постанова КМ України № 1276 вiд 18.08.2000 р. Про внесення змiн i доповнень до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 та вiд 31 грудня 1993 р. N 1094
 • Наказ № 369/1105/336 від 5.10.2007 "Про затвердження Розмiрiв плати за надання послуг органами і пiдроздiлами Міністерства внутрішніх справ та Порядку їх справляння".
 • Постанова КМ України № 1457 вiд 26.09.2002 р. Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
 • Постанова КМ України № 1306 вiд 10.10.2001 р. Про правила дорожнього руху.
 • Постанова КМ України № 30 від 18.01.2001 "Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами"
 • Наказ МВС України № 335 вiд 10.04.2002 р. Про затвердження Iнструкцiї про проведення державної реєстрацiї, перереєстрацiї та облiку транспортних засобiв, оформлення i видачi реєстрацiйних документiв, номерних знакiв на них та здiйснення перевiрок реєстрацiйно-екзаменацiйних пiдроздiлiв Державтоiнспекцiї МВС України.
 • Спільний наказ МВС України та МОЗ України № 400/666 від 09.092009 "Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп´яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції"
 • Кодекс України, Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення (статтi 1 - 212-2)
 • Кодекс України, Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення (статтi 213 - 330)
 • Наказ МВС України № 77 вiд 26.02.2009 р. "Про затвердження Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху"
 • Спільний Наказ Державного казначейства України та МВС України від 28.12.2009 № 546/471 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та органами Міністерства внутрішніх справ України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за надходженнями від сплати адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху"
 • Державна програма забезпечення безпеки руху на автомобiльних дорогах, вулицях мiст, iнших населених пунктiв i залiзничних переїздах на 2003 - 2007 роки
 • Наказ від 28.12.2005 № 1242 "Про затвердження картки облiку дорожньо-транспортних пригод та Iнструкцiї щодо її заповнення"
 • Наказ від 27.03.2009 № 111 "Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС"
 • Наказ МВС України від 29.10.2007 № 432 "Про встановлення вартості номерних знаків легкових автомобілів, виготовлених відповідно до вимог державних стандартів, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр і в межах від 0001 до 0009, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів"
 • Наказ МВС України від 30.11.2007 № 466 "Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників"
 • Наказ МВС України від 13.10.2008 № 534 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації"
 • Наказ МВС України від 30.12.2008 № 697 "Про внесення змін до Наказу МВС від 13.10.2008 № 534"
 • Наказ МВС України від 25.09.2010 № 461 "Про затвердження Розміру плати за проведення державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів"
 • Указ Президента України від 20.11.2007 № 1121/2007 "Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху.

2. Реєстрація транспортних засобів


1. Правила державної реєстрації та обліку автомобілів,
автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів,
мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та
мотоколясок (надалі - транспортні засоби) встановлюють єдиний на
території України порядок реєстрації та обліку транспортних
засобів, видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

2. Ці Правила є обов'язкові для всіх міністерств, відомств,
підприємств, об'єднань, установ та організацій незалежно від форм
власності (надалі-підприємства), а також громадян, які є
власниками транспортних засобів або діяльність яких пов'язана з їх
виробництвом та експлуатацією. Законні представники власників
транспортних засобів виконують їх обов'язки у межах наданих їм
повноважень.

3. Державна реєстрація транспортних засобів здійснюється
органами Державтоінспекції МВС України з метою контролю за
відповідністю конструкції та технічного стану транспортних
засобів діючим в Україні стандартам, правилам і нормативам,
дотримання законодавства про виконання військово-транспортних
зобов'язань, сплату податків, платежів, забезпечення обліку та
попередження протиправних дій окремих осіб щодо транспортних
засобів.

4. Органи Державтоінспекції при здійсненні реєстрації
транспортних засобів ведуть облік підприємств, що реалізують ці
засоби.

5. Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством.

 

6. Транспортні засоби реєструються за підприємствами та
громадянами. Транспортні засоби, що належать декільком громадянам,
реєструються за одним з них, на якого оформлено документи, що
стверджують правомірність придбання засобу. За їх згодою у розділі
"Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта)
може бути зроблено запис: "___________________________________ має
(прізвище, ім'я, по батькові)

право керувати", який скріплюється печаткою
реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції (надалі
- підрозділ ДАІ).

7. Власники транспортних засобів або уповноважені ними
органи, громадяни (надалі - власники) зобов'язані зареєструвати
належні їм транспортні засоби протягом 10 діб після їх придбання
або виникнення обставин, що послужили підставою для внесення змін
до реєстраційних документів. Експлуатація транспортних засобів,
не зареєстрованих в органах Державтоінспекції, а також без
номерних знаків "Транзит" забороняється.

8. Реєстрація транспортних засобів здійснюється на підставі
заяви власника і документів, що засвідчують його особу,
правомірність придбання чи одержання транспортного засобу,
відповідність конструкції транспортного засобу встановленим
вимогам безпеки, а також вимогам, які є підставою для внесення
змін до реєстраційних документів. Реєстрація транспортних засобів
провадиться за умови сплати передбачених податків, зборів та інших
видів платежів.

Правомірність придбання транспортних засобів, номерних
агрегатів стверджується документами, скріпленими печаткою,
виданими торговельними організаціями, митними органами та судами,
нотаріусами, органами соціального захисту населення,
підприємствами-виготовлювачами транспортних засобів, військовими
частинами, відділами матеріальних фондів оперативних командувань,
підприємствами, підрозділами ДАІ тощо.

Такими документами можуть бути:

довідка-рахунок за формою, передбаченою додатком N 1, видана
торговельною організацією, на аукціоні, підприємством, що реалізує
транспортний засіб;

договір дарування, купівлі-продажу, міни та інші договори,
укладені у встановленому порядку, свідоцтво про право власності на
частку в спільному майні подружжя тощо, посвідчені або видані
нотаріусами, якщо це передбачено чинним законодавством;

копія рішення суду і виконавчого листа про належність
транспортного засобу;

довідка органу соціального захисту населення, який виділив
автомобіль з ручним керуванням або мотоколяску;

приймально-здавальний акт з указанням конкретного одержувача
або наряд на одержання транспортних засобів з їх реквізитами,
довідка, видана підприємствами-виготовлювачами транспортних
засобів або підприємствами, які встановили на транспортний засіб
спеціальний пристрій;

наряд і сплачений рахунок, виданий відділами матеріальних
фондів оперативних командувань Міноборони України;

акт технічного огляду транспортного засобу, оціночний акт і
квитанція до прибуткового касового ордера про оплату за
транспортний засіб, видані військовими частинами та авторемонтними
підприємствами Міноборони України;

угода, зареєстрована на біржі;

договір купівлі-продажу або міни, виданий підрозділами ДАІ;

посвідчення про реєстрацію транспортних засобів у
підрозділах ДАІ, вантажна митна декларація, постанова митних
органів про конфіскацію транспортного засобу. При реєстрації
транспортних засобів, що були в експлуатації і зареєстровані в
підрозділах ДАІ, крім названих документів додається свідоцтво про
реєстрацію (технічний паспорт) з відміткою підрозділу ДАІ про
зняття транспортного засобу з обліку. ( Абзац тринадцятий пункту 8
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 341 ( 341-94-п )
від 31.05.94 Відчуження (реалізація) придбаних транспортних засобів, не
зареєстрованих в підрозділах ДАІ, не проводиться.

9. Транспортні засоби, придбані підприємствами для реалізації
своїм працівникам, реєструються на підставі квитанції до
прибуткового касового ордера і одного із документів, що стверджує
облікові дані цих засобів (приймально-здавальний акт
підприємства-виготовлювача, сертифікат якості, вантажна митна
декларація, довідка-рахунок торговельної організації,
приймально-передавальний акт підприємства).

10. Реєстрація транспортних засобів, конфіскованих митними
органами, проводиться на підставі постанови цих органів про
конфіскацію транспортного засобу, де вказуються номери кузова,
двигуна і реєстраційних документів (свідоцтва про реєстрацію,
технічного паспорта) з відміткою підрозділу ДАІ про зняття його з
обліку.

11. За дипломатичними і торговельними представництвами,
консульськими установами іноземних держав та їх персоналом
транспортні засоби реєструються (перереєструються) і знімаються з
обліку підрозділами ДАІ за клопотанням Генеральної дирекції
Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню
іноземних представництв.

За акредитованими в Україні представництвами преси, радіо і
телебачення, банками, фірмами, авіакомпаніями іноземних держав і
їх співробітниками, які виконують роботи на території України за
контрактами, іноземними громадянами, які прибули в Україну для
здійснення науково-технічного, економічного, культурного
співробітництва або навчання на строк не менше 6 місяців, чи
перебувають в Україні у службових, торговельних справах і одержали
право на завезення службового або власного автомототранспорту,
його реєстрація (перереєстрація) і зняття з обліку проводяться за
листами підприємств, які їх приймають.

Реєстрація транспортних засобів за іноземними громадянами і
особами без громадянства, які постійно проживають на території
України, проводиться на загальних підставах.

Документом, що стверджує правомірність придбання транспортних
засобів іноземними юридичними і фізичними особами, є:

вантажна митна декларація або посвідчення про реєстрацію
транспортних засобів, ввезених з-за кордону (додаток N 2);( Абзац
п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 341 ( 341-94-п ) від 31.05.94 )

довідка-рахунок, видана торговельною організацією на
території України іноземному громадянину, підприємству;

приймально-здавальний акт про передачу транспортного засобу
іноземному власнику, виданий Генеральною дирекцією Київської
міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних
представництв (додаток N 3);

заява про перереєстрацію транспортного засобу в межах одного
й того ж іноземного представництва (додатки N 4 і 5); договори дарування, купівлі-продажу, міни, свідоцтво про
право власності на частку в спільному майні подружжя та інші
документи, посвідчені або видані нотаріусами, якщо це передбачено
чинним законодавством; рішення суду про належність транспортного засобу, винесене на території України.

12. Транспортні засоби виробництва підприємств колишнього
СРСР, крім транспорту Міноборони України, які експлуатувались за
кордоном і повернуті в Україну без реєстраційних документів,
реєструються на підставі клопотань МЗС України і
приймально-здавальних актів або накладних на відпуск матеріальних
цінностей та відповідних митних документів.

13. Самостійно виготовлені транспортні засоби реєструються за
власниками на підставі документів, що стверджують правомірність
придбання номерних агрегатів і вузлів, а також висновку на
автомобіль, мотоцикл, причіп власного виготовлення, затвердженого
особою, яка контролює діяльність експертно-консультаційної групи
(ЕКГ) організації або контрольно-технічної комісії (КТК) Спілки
автомобілістів. Замковий пристрій для зчіплювання причепа й
автомобіля має відповідати вимогам державного стандарту.

14. Реєстрація, перереєстрація транспортних засобів
підприємств проводяться за погодженням з військовими
комісаріатами.

15. Під час реєстрації (крім реєстрації за державними
підприємствами), перереєстрації, зняття з обліку транспортні
засоби підлягають огляду з метою перевірки відповідності номерних
агрегатів обліковим даним. Огляд проводиться працівниками органів
ДАІ міськрайвідділів за місцем проживання власників транспортних
засобів, про що в документах робиться відмітка або видається акт
технічного огляду, завірений печаткою.

Підприємства, на балансі яких знаходяться транспортні засоби,
можуть вносити до талонів про проходження технічного огляду або
технічних паспортів номери встановлених агрегатів і завіряти
записи печаткою.

16. На зареєстровані транспортні засоби видаються свідоцтва
про реєстрацію (технічні паспорти, реєстраційні талони), а також
державні номерні знаки, що відповідають державному стандарту
України: по два - на автотранспорт, по одному - на мототранспорт і
причіп.

Технічні паспорти і технічні талони старого зразка діють до
їх заміни на реєстраційні документи нового зразка.

17. На транспортні засоби, які належать іноземним юридичним і
фізичним особам, вказаним у пункті 11 цих Правил, видаються
свідоцтва про реєстрацію (реєстраційні талони) і номерні знаки:

- серії "CDP" -на автомобілі глав дипломатичних
представництв;

- серії "DP" -на автомобілі дипломатичних представництв,
консульств і їх персоналу, міжнародних банків та інших міжнародних
організацій і їх персоналу, які користуються дипломатичними
привілеями у повному обсязі. Підставою для присвоєння зазначених
номерних знаків є дипломатична картка власника, видана МЗС;

- серії "S" - на автомобілі співробітників
адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу
дипломатичних представництв або консульств, міжнародних банків та
інших міжнародних організацій. Підставою для присвоєння зазначених
номерних знаків є посвідчення особи власника або службова картка,
видана МЗС України;

- серії "F" - на автомобілі постійно акредитованих в Україні
іноземних фірм, авіакомпаній, спільних підприємств, закордонних
органів преси, радіо, телебачення та їх співробітників. Підставою
для присвоєння зазначених номерних знаків є лист фірми, компанії,
спільного підприємства тощо, посвідчення особи співробітника або
службова картка, видана МЗС України, чи акредитаційна
кореспондентська картка;

- серії "C" - на автомобілі іноземних спеціалістів, які
прибули в Україну для налагодження науково-технічного,
економічного й культурного співробітництва або навчання не менш як
на 6 місяців, іноземних громадян, які перебувають в Україні
відповідно до міжурядових угод у службових, торговельних і
громадських справах й одержали право завезення службового або
власного транспорту, а також на автомототранспортні засоби,
придбані іноземними громадянами або видані їм напрокат;

- серії "B" - на автомобілі, власники яких виїжджають для
постійного проживання за кордон.

На причепи до автомобілів і мототранспортні засоби, що
належать закордонним представництвам, іноземним громадянам і
особам без громадянства, видаються номерні знаки останньої сотні з
останньої серії, закріпленої за Республікою Крим, областю, містом.

18. При реєстрації експериментальних зразків транспортних
засобів, що проходять випробування, в реєстраційних документах
ставиться штамп "Випробування" і видаються номерні знаки.
Підставою для їх реєстрації є технічне завдання виробника на їх
розробку, узгоджене з Головним управлінням ДАІ МВС України, а для
ремонтних підприємств - технічні вимоги на їх ремонт.

19. На зареєстровані технічно справні транспортні засоби
видаються талони про проходження державного технічного огляду.
Порядок видачі талонів визначається Правилами проведення
державного технічного огляду автомобілів, автобусів,
мототранспорту та причепів.

20. Відомості про зареєстровані (перереєстровані) транспортні
засоби та їх власників заносяться до облікової бази даних органів
ДАІ.

Порядок надання інформації про транспортні засоби та їх
власників встановлюється МВС України.

21. Свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти) транспортних
засобів і номерні знаки на них замість втрачених або непридатних
для користування видаються на підставі заяв власників транспортних
засобів, де зазначаються обставини їх втрати. Дублікати свідоцтв
про реєстрацію (технічних паспортів) транспортних засобів, знятих
з обліку, видаються після одержання відповідного підтвердження від
реєстраційно-екзаменаційного підрозділу ДАІ за місцем їх
попередньої реєстрації.

22. У разі виникнення сумнівів щодо справжності свідоцтв про
реєстрацію (технічних паспортів), номерів агрегатів транспортних
засобів або коли номери агрегатів не відповідають пред'явленим
документам, за місцем попередньої реєстрації транспортних засобів
надсилаються запити, відповідь на які повинна надійти протягом 10
днів. Не приймаються до реєстрації, перереєстрації
автомототранспортні засоби, ідентифікаційні номери вузлів і
агрегатів яких знищені або підроблені. ( Пункт 22 доповнено
абзацом другим згідно з Постановою КМ N 14 ( 14-95-п ) від
13.01.95 )

23. На час, необхідний для одержання підтвердження,
власникові на термін до 3-х місяців видаються тимчасовий
реєстраційний талон і номерні знаки. Знайдені втрачені свідоцтва
про реєстрацію (технічні паспорти) і номерні знаки вважаються
недійсними і підлягають здачі до реєстраційно-екзаменаційних
підрозділів ДАІ.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал