Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток Е
Лінійна організаційна структура управління складається із взаємопідпорядкованих органів у вигляді ієрархічних східців, де кожен управлінець підпорядковується лише одному менеджеру і усі зв’язки із вищими рівнями управління відбуваються через нього (рис.3).

 

 

 
 

 

 


Рис.3. Лінійна організаційна структура управління

 


Додаток Е

 

Аналіз якісного складу персоналу на підприємстві є необхідною умовою для визначення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства. Основні показники для оцінки кількісного і якісного складу персоналу підприємства наведено в табл.1.

Таблиця 1.

Основні показники для оцінки кількісного і якісного складу персоналу

Показник Сутність Формула для розрахунку
Кваліфікаційний склад спеціалістів   Відношення чисельності спеціалістів із вищою і середньою спеціальною освітою до їх загальної потреби за штатним розкладом   V2 К = -----------------, де V1 К – кваліфікаційний склад спеціалістів, V2 – спеціалісти із вищою і середньою спеціальною освітою, V1 – загальна потреба у спеціалістах за штатним розкладом
Продуктивність праці Співвідношення кількості виробленого ВВП у вартісному вираженні до середньо- спискової кількості працівників Д Пп = ---------------, де ССЧ Пп – продуктивність праці, ВП – дохід, ССЧ – середньоспискова чисельність працівників

 

ЗМІСТ

 

1. Загальні положення……………………………………..... 3

2. Мета і завдання курсової роботи………………………... 4

3. Порядок виконання та захисту роботи........................ 4

4. Структура і зміст курсової роботи …………….....…….. 5

5. Основні вимоги до оформлення роботи………………... 7

6. Система оцінювання знань студентів ………………….. 10

7. Рекомендована тематика курсових робіт………………. 11

8. Рекомендована література………………………………. 16

9. Додатки…………………………………………………… 23

 

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал