Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Управління Фондом страхування від нещасного випадку, страхові експерти з охорони праці
Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Безпосереднє управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків здійснюють його правління та виконавча дирекція.

До складу правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків включаються представники трьох представницьких сторін:

ü держави;

ü застрахованих осіб;

ü роботодавців.

Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) об’єднаннями профспілок і роботодавців, які мають статус всеукраїнських. Порядок виборів (делегування) представників визначається кожним об’єднанням самостійно.

Від кожної із трьох представницьких сторін призначається і обирається (делегується) по 15 членів правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків з вирішальним голосом та по 5 їхніх дублерів, які за тимчасової відсутності членів правління за рішенням голови правління цього Фонду виконують їхні обов’язки.

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків створюється на шестирічний строк.

Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є обов’язковим для виконання всіма страхувальниками та застрахованими. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків є постійно функціонуючим виконавчим органом правління Фонду. Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду, проводить свою діяльність від імені Фонду у межах та в порядку, що визначається його статутом і Положенням про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків, організовує та забезпечує виконання рішень правління Фонду. Виконання статутних функцій та обов’язків Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці. Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою технічною або медичною освітою, які мають стаж практичної роботи на підприємстві не менше трьох років та відповідне посвідчення, яке видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

Страхові експерти з охорони праці мають право:

1) безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань;

2) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому числі у письмовій формі, про стан охорони праці;3) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;

4) вносити власникам підприємств, органам виконавчої влади, державного нагляду за охороною праці подання про порушення законодавства про охорону праці і вимагати вжиття економічних санкцій або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота яких загрожує здоров’ю або життю працівників;

5) складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

6) брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань і приймання в експлуатацію виробничих об’єктів, засобів виробництва й індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю.

Запитання для самоперевірки засвоєння матеріалу лекції:

1. Законодавча база України з охорони праці.

2. Які зміни в законодавстві України викликали необхідністьприйняти нову редакцію Закону України «Про охорону праці»?

3. Основні положення Державної політики в галузі охорони праці.

4. Хто несе відповідальність за створення на підприємстві належних, безпечних і здорових умов праці?

5. Про що повинен під розписку повідомити роботодавець працівника при прийманні на роботу?

6. В яких випадках працівник може відмовитись від дорученої роботи?

7. Які пільги і компенсації може отримувати працівник за важкі та шкідливі умови праці?

8. Яку вагу може підіймати або переставляти жінка на виробництві, якщо в неї не важкі умови праці?

9. Відшкодування працівнику у випадку стійкої втрати ним професійної працездатності.

10. Страхові виплати в разі смерті потерпілого внаслідок виробничої діяльності.

Основна л-ра: [1, 2, 3]

Додаткова л-ра: [1, 2, 3, 4]

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал