Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Трудомісткість ТО за обладнання нафтогосподарств
Борщівський агротехнічний коледж

 

 

ЛЕКЦІЯ

на тему:

Обслуговування обладнання для нафтогосподарств

 

 

Викладач:______Ковцун А.Я

 


План

 

Види і періодичність ТО для обладнання нафтогосподарств і нафтоскладів.

Операції ТО для обладнання нафтогосподарств та їх виконавці

Трудомісткість ТО за обладнання нафтогосподарств

 

Технічне обслуговування обладнання нафтоскладів здійснюють на основі планово-запобіжної системи. Вона передбачає комплекс робіт по контролю та відновленню обладнання, арматури, трубопроводів та інших пристроїв до такого стану, який забезпечив би їх функціонування згідно з технічними вимогами. Система, зокрема, передбачає ЩТО, ТО-1 та ТО-2 (табл.1).

 

Таблиця 1 Періодичність ТО обладнання нафтогосподарства.

ОБЛАДНАННЯ ЩТО ТО–1 ТО–2
Паливо роздавальні колонки На початку і вкінці робочого дня (зміни) та підчас роботи обладнання Після видачі 200000 л, але не рідше 1 разу в 3 місяці Після видачі 400000 л, але не рідше 1 разу в 6 місяців
КЭР-40-0,5, КЭР-40-1,0,
КЭР-50-0,5, КЭР-40-0,5,
КЭД-40-0,5, КЭД-50-0,5
Приймально-роздавальні агрегати Те ж Те ж Те ж
ОЗ-9721 (ОЗ-2462)
Маслороздавальні колонки Раз на добу Раз в 3 місяці Раз в 6 місяців
367М, 367МЗ,03-23816
Агрегати ТО Те ж Те ж Те ж
АТО-4826, АТО-1768, АТО-АМ, АТО-150Г, АТО-9935 та ін.
Мотопомпи Те ж Те ж Раз в 6 місяців
МПГ-10, та МПГ10Э
Механізовані заправні агрегати Раз на добу (перед початком роботи) Те ж Два рази на рік (весною та восени)
Резервуари для нафтопродуктів з арматурою та трубопроводів для :  
дизельного палива На початку і вкінці робочого дня (зміни) Раз в 6 місяців Раз на рік
бензину Те ж Те ж Раз в 2 роки
масел Те ж Те ж Раз на рік

 

 

Щозмінне технічне обслуговування включає зовнішній огляд обладнання та перевірку технічного стану заправних засобів (герметичність з'єднань заправного обладнання, резервуарів, трубопроводів). При цьому слід звернути увагу на кріплення агрегатів і контрольно-вимірювальних приладів, на наявність та справність заземлення, фланцевих з'єднань, запірних засувок, заглушок, клапанів, водобрудоспускних пробок та стан швів резервуарів. Виявлені підтікання слід негайно усунути. Під час роботи колонок та приймально-роздавальних стояків обліковець-заправник повинен перевірити їх справність і роботу та показання разового і сумарного лічильників.При ТО-1 перевіряють, очищають від механічних домішок та замінюють фільтрувальні елементи паливо та маслороздавальних стояків, колонок, мотопомп;

¾ перевіряють продуктивність та тиск, що розвивають насоси колонок і стояків;

¾ очищають та змащують підшипники електродвигуна, перевіряють роботу клапанів, герметичність гідравлічної системи;

¾ перевіряють роботу газовідділювача, лічильника.

При виявленні дефектів, ліквідація яких потребує ремонту, обладнання комплектують справними агрегатами, а зняті відправляють на ремонт в спеціальні цехи чи дільниці.

ТО-2 проводять перед весняно-літнім та осінньо-зимовим періодом експлуатації нафтогосподарств. При цьому виконують всі операції ТО-1 і додатково:

¾ очищають та змінюють мастила в усіх механізмах та підшипникових агрегатах установок і обладнання (за схемою на кою у заводській інструкції);

¾ регулюють клапани та перевіряють лічильники;

¾ пред'являють представникам метрологічних служб мірні пристрої для перевірки і пломбування;

¾ перевіряють контура заземлення енергетичного обладнання й кабелів;

¾ ревізують засоби гасіння пожеж, техніки безпеки;

¾ фарбують обладнання.

Одночасно усувають виявлені неполадки та ремонту-обладнання.

 ЩТО обладнання нафтогосподарств виконує закріплений за ними технічний персонал. Більш складні операції періодичних технічних обслуговувань ТО-1 Т0-2, виконання яких вимагає спеціального технологічного обладнання, здійснюють спеціалізовані пункти ТО. Вони входять до складу підрозділів, які виконують ТО машино-тракторного парку та обладнання тваринницьких ферм с.г. підприємств на договірній основі.

На пункт, покладається виконання таких робіт:

проведення планового ТО обладнання нафтоскладів та заправних пунктів;

¾ очистка й миття резервуарів;

¾ заміна старого обладнання на нове (монтаж та пуско-наладочні роботи);

¾ обладнання за разовими заявками господарств з використанням обмінного фонду;

¾ паспортизація обладнання нафтогосподарств;

¾ виконання монтажних робіт при реконструкції чи будівництві складів та пунктів заправки.

Для пункту ТО виділяють спеціальне приміщення, в якому зберігають обмінний фонд агрегатів, експлуатаційні матеріали, запасні частини, а також ремонтують нескладні агрегати та деталі (крани, задвижки, клапани і т. ін.), виготовляють прокладки й ущільнювальні елементи.

Пункт ТО забезпечують агрегатами ОМ-2308 чи ОМ-12394 для зачистки і миття резервуарів.

Залежно від кількості господарств, прийнятих на ТО, та наявного на їх нафтоскладах обладнання на пункті організовують одну або декілька спеціалізованих бригад і за кожною з них закріплюють певну групу с.г. підприємств, як правило із сумісно прилягаючими територіями. Кожну бригаду забезпечують пересувною ремонтною майстернею ПР-7360 «Сервіс нафтогосподарства», укомплектованою спеціальним обладнанням. При відсутності спеціалізованих майстерень за бригадою можна закріпити пересувну майстерню для ТО машинно-тракторного парку, яку укомплектовують спеціальним технологічним обладнанням.

При виконанні ТО план-графік складає бригадир спеціалізованої виїзної бригади і погоджує його керівництвом господарства. Після затвердження графік доводиться до відома господарств.

Чисельність робітників спеціалізованого пункту залежить від обсягу робіт виконанню планового ТО, а також обсягу ремонту обладнання за разовими заявками господарств (усунення неполадок, що виникають в процесі експлуатації). Обсяг робіт планового ТО визначають, виходячи з фактичної кількості та номенклатури обладнання в закріплених господарствах і з пері­одичності обслуговування цього облад­нання (табл. 43). Обсяг робіт, що ви­конують за разовими заявками госпо­дарств, орієнтовно встановлюють в роз­мірі 20 % (для заправного обладнання) і 5 % (для резервуарів) від обсягу ро­біт планового ТО.

Технічне обслуговування обладнання нафтогосподарств слід поєднувати з агрегатним методом його ремонту, що дає змогу значно скоротити простої обладнання. При цьому обмінний фонд становить 2% від кількості обслуговуваного заправного обладнання в складеному вигляді, а для агрегатів а складових частин вона враховується коефіцієнтом, який залежить від кількості ремонтів даного агрегату за міжремонтний строк служби обладнання. Для насосів, електродвигунів, кранів цей коефіцієнт становить 2,0, для лічильників рідини—1,5, для лічильних пристроїв,
фільтрів1.

Частину обмінного фонду розміщу­ють в пересувній майстерні МПР-7360, закріплюючи деталі та агрегати на спе­ціальних стелажах.

 

 

Таблиця 2 Трудомісткість ТО обладнання нафтогосподарств

Обладнання Вид ТО Витрата робочого часу, люд.год.
Паливозаправна колонка:    
КЭР-40-0,5 ТО-1 4,0
ТО-2 5,3
КЭР-40-1,0 (0З-1679) ТО-1 4,5
ТО-2 5,8
КЭД-40-0,5 (376-М) ТО-1 4,0
ТО-2 5,0
Приймально-роздавальний стояк 03-2642 ТО-1 4,6
ТО-2 5,8
Маслороздавальна колонка 376М ТО-1 3,0
ТО-2 3,8
Мотопомпи МПГ-10, МПГ-10Э ТО-1 4,0
ТО-2 5,3
Механізовані заправні агрегати МЗ-3905Т, М3-3904 ТО-1 4,3
ТО-2 5,6
Резервуари з арматурою і місткістю, м3    
ТО-1 4,9
ТО-2 9,9
ТО-1 5,0
ТО-2 10,0
ТО-1 5,5
ТО-2 0,5 ;
ТО-1 5,7
Т0-2 10,7

 

 

Учбово-методична карта занять №___

Предмет: Технічний сервіс в АПК

Тема заняття: Обслуговування обладнання для нафтогосподарств.

Вид заняття, тип уроку: Інформаційно-проблемна лекція
Тривалість заняття: 90хв.

Мета заняття : Довести до відома студентів основне завдання при вивченні даної теми, ознайомитись із основними видами, періодичністю,трудомісткістю і операціями ТО різних видів обладнанням для нафтогосподарств та нафтоскладів.

 

Міжпредметі звя`зки   Предмети ,що забезпечують Паливомастильні та експлкатаційні, матеріали
 
Предмети які забезпечують Ремонт машин, Експлуатація МТП, Курсове
та дипломне проектування.

 

Забезпечення заняття:
Наочні посібники: кодоматеріали.

Роздавальний матеріал:_____________________________________________________________ ________________________________________________________________

Технічні засоби навчання:Лектор–2000 .

Література: основна

1. Брагінець М.В. Монтаж, експлуатація і ремонт машин в тваринництві. – К.:Вища школа, 1991.– 347 с.

додаткова

1.Лауш П.В. Практикум по ТО и ремонту машин. – М. : Агропромиздат, 1985.–399. с.

2. Агулов І.І. Довідник по технічному обслуговуванню сільськогосподарських машин. – К. : Урожай, 1989.– 251с.


1. Організаційна частина (5) хв.

2. Підготовка студентів до вивчення нового матеріалу (5) хв

 

2.1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

2.2. Актуалізація життєвого досвіду і опорних знань

2.3. Мотивація навчальної діяльності

3. Вивчення нового матеріалу (65) хв.

3.1 Види і періодичність ТО для обладнання нафтогосподарств і нафтоскладів

3.2 Операції ТО для обладнання нафтогосподарств та їх виконавці

3.3 Трудомісткість ТО за обладнання нафтогосподарств

4. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу (5)хв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Закріплення отриманих знань (10) хв. 5.1 Які види і з якою періодичністю передбачаються ТО планово-запобіжною системою за паливороздавальними колонками ?

5.2 Які види і з якою періодичністю передбачаються ТО планово-запобіжною системою за маслороздавальними колонками ?

5.3 Які види і з якою періодичністю передбачаються ТО планово-запобіжною системою за резервуарами ?

5.4 Які види і з якою періодичністю передбачаються ТО планово-запобіжною системою за механізованими заправ очними агрегатами?

6.Домащнє завдання :

АгуловІ.І. Довідник по ТО сільськогосподарських машин. – К.:Урожай, 1989 ст.51 …55

 

Викладач: ___________ Ковцун А.Я.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал