Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мәліметтердің кіріс көрсетілім пішімдерін анықтау. Мәліметтердің шығыс көрсетілім пішімдерін анықтау


Қазіргі уақытта енгізудің төрт негізгі тәсілін бөлуге болады, ол нақтыланған қазіргі МҚБЖ – да мәліметтерді редакциялауда және жүктеуде:

•мәліметтерді тікелей енгізу және кестелік режимде мәліметтерді редакциялау;

•мәліметтерді формалары арқылы редакциялау және енгізу;

•мәліметтерді өзгерістерге сұраныстар арқылы редакциялау, жүктеу және енгізу;

• мәліметтерді сыртқы көздерден импорт арқылы енгізу. Мәліметтердің енгізілуі кестелік режимде және форма арқылы нақтылы МҚБЖ – да мәліметтердің ұйымы кестелі сипаттама көзқарасымен көбірек мағыналы болып табылады. Егер формалар тек енгізуге арналған болса, мәліметтердің көрінуін және өзгеруін енгізілетін форма деп атайды.

Екінші тәсілді әр баспа кесте жолдары түрде бейнеленеді және экранда тек бір емес бірнеше жолдар бейнеленуі мүмкін, ол қолданушыға анализ жасауға және баспалар тобын бірденен қарауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге кесте өрістері үлкен көлемде экранда көлденең жолмен орналаспауы мүмкін. Бұл жағдайда қолданушы бірденен барлық баспаларды емес, тек бірқатар тік фрагменттерді көреді және баспалардың пайда болуы бөлек объекті сияқты шамалы өзгереді. Барлық өрістерді көру үшін олардың көлденең айналымдары ұйымдастырылады.

Осылайша, бұл және басқа бейнелеу тәсілдері өздерінің жетістіктері мен жеткіліксіздерін меңгерген. Практика жүзінде барлық нақтылы МҚБЖ берілгендермен осы және басқа тәсілдерін де жұмыс жасауға мүмкіндік береді.

Мәліметтерді енгізудің нақтылануы кестелік режимде немесе формалар арқылы МҚ –ның сәйкес кестелерімен «ашылу» арқылы пайда болады. Кесте ашылуы кезінде мәліметтер файлының беттері, ол кестенің қарастырылатын баспаларынан тұрады, буфердің оперативті жадына орналасады және сол немесе басқаша режимде бейнеленеді.мәліметтердің енуі және корректировкасы кестелі курсорды қолдану арқылы пайда болады, ол кестелік редактордағы жұмыс технологиясынан тәуелді.Кестелік режимде кестелі курсор кестенің ұяшықтары арқылы еркін ауыса алады, ол әр моментте ағымдағы жол және ағымдағы ұяшық деп аталатындарды анықтайды. Пернетақтадан енген мәліметтер автоматты түрде ағымдағы ұяшыққа ауысады, яғни кестелі редактордағы кестелермен жұмыс ұқсайды. Сонымен бірге кестелік редактормен салыстырғанда тек бір принципті айырмашылық бар. МҚБЖ – да мәліметтерді енгізудің бірлік элементі белгіленіп қойған бойынша кортеж – баспа болып табылады, яғни кестелік жол бөлек алынған ұяшық емес, тұтасымен алынған. Сондықтан МҚБЖ ашық кесте режимінде анық(арнайы командалар арқылы) немесе анық емес(кестелі курсорды басқа жолға ауыстырукезінде) етіп пайда болған жолда өзгеріс фиксациясын құрады немесе МҚ –ның файлдарда жаңа жолды, яғни сәйкес транзакцияларды фиксирлейді. Осылайша енгізілген немесе корректирленген мәліметтер байланысы өріс типтеріне қойылып, кілтті өрістердің уникальды мағынасы, мәліметтердің толық басқа да шектелуінің орындалуы тексеріледі. Егер қандай да бір сәйкессіздік пайда болса, онда нақты ұяшықтар емес, барлық жолдардың фиксациясы қайтарылады

Жаңа баспаның енгізілуі активизация арқылы кестенің соңында арнайы ашық кестенің «бос» жолдарында пайда болады. Бірқатар жағдайларда кестелер тек жаңа мәліметтердің енгізілуі үшін ашыла алады – ол енгізуге ашылу режимі деп аталады. Бұл жағдайда ашық кестеде тек бір жаңа мәліметтерді енгізуге арналған «бос» жол көрінедіҚазіргі МҚБЖ –да баспа өрістерін бейнелеудің тік тәсәлі электронды бланктер идеясымен бірге форма техникасына трансформаланды. Құрылымды ақпаратпен жаратылысты және интуитивті – түсінікті тәсілмен жұмыс көптеген «кәдімгі» адамдар үшін барлық мүмкін бланкілер, анкеталар және т.б. қағазды формалар болып табылады. МҚБЖ - дағы формалар қолданушыларға арналған үйреншікті интерфейстің құрылымды мәліметтерді имитациямен бланкінің «толуы», анкеталар және т.б. енгізу кезінде функцияларды орындайды. Форма баспаларды бейнелеуі немесе бір кестенің жаңа баспаларын енгізуге арналған мүмкіндік алуы мүмкін. Бір жағынан нақтылы МҚБЖ – да бір баспаның барлық өрістерін бірден шығару/көруге арналған қолайлылықты туғызуға қарағанда экранды форманың идеясы көбірек пайдалы болып шықты. Анықталған жағдайда, «қағазды» ақпаратты технология – ол ААЖ мәліметтері банкін автоматтандырады, енгізуді және мәліметтердің білімін бірденен ақпаратты есептің реті бойынша кешенде қарастырады. Мысалы, бухгалтериядағы сыбайлас командалардың есебін көрсетерде сыбайлас бойынша көрсетілген(Фамилиясы, Аты-жөні, Бөлімі, Қызметі, Тел.) арнайы бланкілер және командировка бойынша мәліметтер(Басталу уақыты, аяқталу мерзімі,алынатын аванс, фактты шығындар, енгізу пункттері, қызметтік тапсырмалар) қолданылады. Мұндай есепті автоматтандыру үшін мәліметтерді жобалау барысында кестенің қалыпты талап етуінен шыға отырып, жоғары есептен «қағазды» бланктегі мәліметтер бірнеше байланысты «Сыбайлас», «Іс-сапар», «Пункттер», «Қызметті тапсырмалар» кестелерімен бөлінеді.

МҚБЖ формасының техникасы бірнеше байланысқан кестеде бірден ақпараттарды енгізуге арналған «кешенді» электронды бланктерді құруға мүмкіндік береді. Мұндай формалар құрылымды(күрделі) деп аталады және байланысатын кестелерде жаратылысты технологиялық жоспарда мәліметтерді бірге енгізумен қамтамасыз етеді. Көбінесе мұндай тәсіл баспаларды енгізуге және қарауға мүмкіндік береді, олар кестелерде «біреуі-көбіне» қарым – қатынасы мағынасымен болады. Баспалардың айналуы кезінде басты формада «1-ші» жолдағы базалық кестенің баспасын бейнелейтін, құрылымдық элементтерде, кейбір кездерде «тәуелді» формалар деп аталатын «көп» жағындағы кестеден байланысқан баспалар айналады

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.02 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал