Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Типи звітів за наявністю методології
Кожний із перерахованих вище видів звітів можна написати в довільній формі, а можна - з орієнтацією на ту чи іншу систему звітності або інструкцію.

Звіт у довільній формі. Звіт у довільній формі має свої переваги і недоліки. До явних переваг можна віднести простоту його підготовки: у цьому разі не буде потрібно додержуватися критеріїв відбору інформації й витримувати формати подання даних, розроблені кимось іншим.

Звіт відповідно до певної інструкції чи стандарту («стандартизовані»). Якщо в компанії впроваджено системи менеджменту відповідно до стандартів (наприклад ІБО 14001 або ОНБАБ), то звіт може бути орієнтований на ці стан­дарти. Однак серед стандартів немає такого, який би охоплював усі складові концепції корпоративної звітності. Тому «стандартизованими» в основному на­зивають ті звіти, які підготовлені з використанням певної інструкції зі звітності.

Типи звітів за передбачуваним характером використання

Нефінансові звіти призначені для певної цільової аудиторії. Залежно від неї звіти підрозділяються на такі види:

Зовнішні. Такі звіти адресовані, як правило, більшим групам зацікавлених сторін, які не мають прямого стосунку до компанії. Ці документи припускають широку публіч­ність і доступність, однак можливі й варіанти (наприклад, цільове розсилання тільки певній групі стейкхолдерів).Внутрішні. У компанії може виникнути потреба обговорити свою діяльність не з громад­ськістю взагалі, а, наприклад, зі своїми працівниками чи постачальниками.


Відповідальні закупівлі.

Відповідальні закупівлі це новий формат відносин між постачальником і закупником, який все більше стає затребуваним не лише бізнес компаніями, а й урядами «прогресивних» країн, до яких відноситься і уряд Королівства Норвегії. Якщо раніше при проведенні закупівель визначалися два головні критерії – якість та ціна, то реалії сьогодення (глобалізація, поширення концепції соціальної відповідальності та етики у відносинах) вимагають приймати до уваги ще соціальні і екологічні чинники.

Сьогодні вживаються такі поняття, як етичні закупівлі, зелені (сталі) закупівлі і закупівлі з включенням КСВ індикаторів. Сталі закупівлі (або «зелені закупівлі») – це закупівля дружніх до навколишнього середовища продуктів та послуг, вибір контрактерів на цих принципах і включення вимог щодо захисту навколишнього середовища в контракти. Етичні закупівлі – це процес міжнародних закупівель продуктів і послуг, котрі виробляються, не шкодячи людям і навколишньому середовищу. Закупівлі з включенням КСВ індикаторів – це включення в тендерні пропозиції вимог до постачальників щодо дотримання та реалізації ними принципів КСВ у процесі надання послуг та представлення продуктів.Основні принципи закупівель (міжнародний аспект):

ПРОЗОРІСТЬ

Процедури надання контрактів для закупівель мають бути прозорими і використовувати об’єктивні та вимірювані критерії

РІВНЕ СТАВЛЕННЯ, НЕДИСКРИМІНАЦІЯ

Всі зацікавлені компанії повинні мати однакові шанси для отримання контракту: оголошення про проведення тендеру мають бути широко розповсюджені; місце розташування компанії‐ претендента на отримання контракту не має бути критерієм для оцінки

КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ І ЯКОСТІ

Рішення з надання контракту може бути прийняте на основі оцінки вартості, проте також має бути враховано такі критерії якості як вплив на навколишнє середовище і вигода для громади.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал