Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хід роботи.
Лабораторна робота

Тема.Вивчення руху тіла кинутого горизонтально.

Мета:виміряти початкову швидкість, надану тілу в горизонтальному напрямку, під час його руху під дією сили тяжіння.

Обладнання:штатив з муфтою і лапкою; кулька; зігнутий жолоб для пуску кульки; лінійка з міліметровими поділками, білий папір, копіювальний папір.

 

Теоретичні відомості.

Висота падіння кульки . Звідси . Дальність падіння l = υ0·t, звідки . Після підстановки .

, де . g = 9,8 м/с2.

 

Хід роботи.

1. Збираємо установку (див. рис.), причому зігнутий кінець жолоба, закріпленого на штативі, розташовуємо точно горизонтально.

2. Білий папір накриваємо копіювальним папером і закріплюємо скотчем.

3. Виміряємо лінійкою висоту падіння кульки h. Відмічаємо на папері (дивлячись згори вертикально вниз) край жолоба.

4. З вершини жолоба п’ять разів пускаємо кульку.

5. Знявши копіювальний папір, вимірюємо дальність польоту l.

6. Результати вимірювань і обчислень заносимо до таблиці.

 

№ досліду h, м l, м lсер, м υ0 сер, м/с
       
 
 
 
 

7. Побудуємо траєкторію руху кульки за її координатами х = υ0 сер·t і у = . Для побудови обчислимо координату х, починаючи з моменту часу t = 0 через кожні 0,05 с. Координату у обчислено й подано у таблиці.

 

Таблиця.

t, c 0,05 0,1 0,15 0,2
x, м        
у, м 0,012 0,049 0,11 0,196

Контрольне питання: Чому при побудові графіка у(х) координату х обчислюємо, а координата у вже обчислена?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал