Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хід роботи. Тема.Вивчення одного з ізопроцесів.
Лабораторна робота

Тема.Вивчення одного з ізопроцесів.

Мета:дослідити залежність об'єму газу від абсолютної температури; експериментально перевірити справедливість закону Гей-Люссака для ізобарного процесу.

Обладнання:барометр; термометр; склянка з холодною водою; високий циліндр із гарячою водою; довга скляна трубка, закрита з одного кінця; лінійка; пластилін.

Хід роботи

1. Виміряйте барометром атмосферний тиск у класній кімнаті. р =__мм рт. ст. =_____Па.

2. Щоб перевірити закон для ізобарного процесу, треба виміряти об'єм повітря в скляній трубці, у двох станах за різних температур і знайти співвідношення:

3. Об'єм повітря дорівнює добутку висоти його стовпчика в трубці і площі поперечного перерізу трубки, яка під час досліду не змінюється: V = SL= .

Тому співвідношення об'ємів можна замінити співвідношенням висот стовпчиків: .

4. Виміряйте лінійкою довжину скляної трубки. l1 =____ м

5. У циліндр із гарячою водою опустіть скляну трубку відкритим кінцем догори (рис. 1). Потримайте її в циліндрі 1-2 хв. Виміряйте температуру гарячої води. Т1 = °С = К.

6. Відкритий кінець трубки заліпіть пластиліном. Після цього вийміть трубку та швидко опустіть її в склянку з холодною водою заліпленим кінцем донизу (рис. 2).

7. Помістіть термометр у склянку з холодною водою. Обережно зніміть під водою пластилін. Почекайте 1-2 хв. Виміняйте температуру холодної води. Т2 =___°С = _____К.

8. Після охолодження повітря вода підніметься по трубці на деяку ви­соту. Щоб тиск повітря в трубці зрівнявся з атмосферним, занурюй­те трубку доти, поки рівні води в трубці та склянці не зрівняються (рис. 3). Виміряйте висоту стовпчика повітря в трубці. l2 =___ м

 

 

9. Обчисліть співвідношення температур і висот: _; _

 

10. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці.

 

l1, м l2, м Т1, К Т2, К

 

11. Порівняйте отримані співвідношення температур і висот стовп­чиків. Зробіть висновки щодо виконання закону Гей-Люссака для ізобарного процесу та точності ваших вимірювань.

Контрольні питання

1. Побудуйте графік ізобарного процесу в координатах р, V та р, Т.

2. Як пояснити проникнення води до трубки під час її занурення в холодну воду ?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал