Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
 

Еволюція уявлень про законність у процесі розвитку суспільства. Сучасне визначення законності як комплексного соціально-правового явища. Формальна та сутнісна ознаки законності. Основні сучасні ідеї законності. Законність як метод державного керівництва суспільством. Режим законності як необхідний елемент демократії. Умови забезпечення режиму законності. Законність як принцип діяльності держави. Головні вимоги законності у сфері правотворчості і реалізації права. Основні принципи законності: єдності та загальності законності; верховенства закону тощо. Гарантії законності: загальносоціальні; спеціально-соціальні. Види загальносоціальних гарантій: економічні; політичні та ін. Різновиди спеціально-соціальних гарантій: юридичні; організаційні. Поняття й значення юридичних гарантій законності, їх класифікація за різними критеріями: за найближчими цілями; за суб’єктами застосування тощо. Співвідношення понять законності, легальності та легітимності. Поняття та система способів забезпечення законності у державному управлінні.

Історичні аспекти виникнення й прояву правопорядку. Поняття правопорядку, його співвідношення з громадським порядком й законністю. Основні ознаки правопорядку. Зміст правопорядку та його види: матеріальний; юридичний. Структура правопорядку та його складові елементи: суб’єкти права; правовідносини та ін. Сутність і місце правопорядку в сфері громадського порядку. Норми права як підстави правопорядку. Головне призначення правопорядку. Функції правопорядку як напрями його впливу на процес формування стабільного упорядкування суспільних відносин правом. Види функцій правопорядку: збереження і вдосконалення правопорядку; зміцнення внутрішніх зв’язків і відносин всередині правопорядку тощо. Специфічні принципи правопорядку: конституційності; законності та ін. Правопорядок як результат реалізації й дії права. Співвідношення таких правових категорії, як право, законність та правопорядок. Роль держави у забезпеченні й підтримці правопорядку. Зв’язок правопорядку з невідворотністю настання юридичної відповідальності. Поняття міжнародного правопорядку та його співвідношення із світовим правопорядком. Ознаки та особливості міжнародного правопорядку.

Загальнотеоретичні засади становлення та розвитку правопорядку в Україні. Сучасний стан правопорядку в Україні та його правова регламентація. Роль органів державної влади й місцевого самоврядування у забезпеченні правопорядку в державі.

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал