Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хід роботи. Мета роботи: знайти дебіт свердловини, побудувати графік розподілу тиску в пласті та швидкості фільтрації.
Лабораторна робота №4

УСТАЛЕНА ПЛОСКО-РАДІАЛЬНА ФІЛЬТРАЦІЯ
ІДЕАЛЬНИХ ГАЗІВ

Мета роботи: знайти дебіт свердловини, побудувати графік розподілу тиску в пласті та швидкості фільтрації.

Вихідні дані: 1) вважаємо, що фільтраційний потік – плоско-радіальний, свердловина гідродинамічно досконала, фільтрується ідеальний газ; 2) дані геологічних і геофізичних вишукувань та лабораторних досліджень наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1.

Шифр Rк, м rc, м h, м μ*10-5, Па·с Шифр рс, МПа рпл, МПа т,% K*10-14, м2 Пластова температура Тпл, 0С
0,1 0,7 0,1
0,15 0,8 0,15
0,2 0,9 0,2
0,25 1,0 0,25
0,3 1,1 0,0,3
0,35 1,2 0,25
0,4 1,3 0,2
0,45 1,4 0,15
0,5 1,5 0,1
0,55 1,6 0,25

Хід роботи

 

Дебіт гідродинамічно досконалої газової свердловини для плоско-радіальної фільтрації можливо визначити за формулою Дюпії:

м³/с.

Визначаємо об’ємний дебіт газу за атмосферних умов

м³/с.

(для переходу до стандартних умов необхідно використати температуру 293,15 К, нормальну температуру прийняти 273,15 К).

Визначаємо значення тиску для плоско-радіальної фільтрації на різних відстанях від свердловини:

МПа.

МПа.

МПа.

МПа.

Результати розрахунку зводимо до табл. 4.2 і виносимо на графік.

Таблиця 4.2.

Відстань від свердловини r, м Rк/100= Rк/50= Rк/25= Rк/10= Rк=
Тиск у пласті р(r), МПа            
Швидкість фільтрації v, м/с            

 

П’єзометрична лінія (розподіл тиску у пласті)

                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

Відстань від свердловини, м 

На графіку розподілу тиску показуємо графічно градієнт тиску gradp=Δp/Δr (Па/м).

Швидкість фільтрації для плоско-радіальної фільтрації на деякій відстані від свердловини обчислюємо за формулою:

м/с.

м/с.

м/с.

м/с.

Результати розрахунку зводимо до табл. 4.2 і виносимо на графік.

Визначаємо середню дійсну швидкість руху газу на деякій відстані від свердловини:

м/с.

м/с.

м/с.

м/с.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал