:


.

$$$ 1

R1=66 ; R2=20 ; R3=40 ; R4= 30 ; R5 =60 . ҳң қ ң? ) 86

$$$ 2

R1=28 ; R2=9 ; R3=18 ; R4= 12 ; R5 =36 . ҳң қ ң? ) 43

$$$ 3

R1=8 ; R2=9 ; R3=4,5 ; R4= 2 ; R5 =9 . R6 =7 ҳң қ қ? 12.5

$$$ 4

R1=3.6 ; R2=3 ; R3=5 ; R4= 7 ; R5 =8 . R6 =10 ҳң қ қ? 4.5

$$$ 5

R1=4,8 ; R2=12 ; R3=8 ; R4= 9 ; R5 =20 ; R6= 16 .ҳң қ қ? ) 14

$$$ 6

E=3 B; U=4,5 B; R=15 O; I=1,2 . U ң? ) -10,5

$$$ 7

E1=3 ; 2=6 ; R=5 ; I=3 . U ң? ) 18

$$$ 8

Uk1 = 12B; Uk2= 6B; R=10 O; I=3A. UAB ң? 36

$$$ 9

=3 ; U=4,5 B; R=16 ; U=-4.5 B. ҳ өң ң? ) 0,75

$$$ 10

E1=3 ; 2=6 ; R=6 ; U=27 B. ҳ өң ң?) 4

$$$ 11

R3 ө, R2 ң U2 қ ө ? )

$$$ 12

R3 ққ ұқ, R2 ң U2 қ ө ? ) ө

 

 

$$$ 13

өң U1=40B, R=30 , R=10 . ққ U2 ң? 10

 

$$$ 14

R3 ө, ң қ қ ө ?D)

$$$ 15

R3 , ң қ қ ө ?Ө.

$$$ 16

U=3 B; R1=2 ; R2=3 ; R3=6 . ҳң қ I ң?) 3

$$$ 17

=27 B; R1=5,5 ; R2=9 ; R3=4,5 ; R4= 2 ; R5 =9 ; R6= 7 . ҳң қ I ң?2,7

$$$ 18

=36 B; R1=4,8 ; R2=12 ; R3=6 ; R4= 9 ; R5 =20 ; R6= 16 . ҳң қ I ң?D) 3

$$$ 19

=3 B; R1=1 ; R2=7 ; R3=2 ; R4= 5 ; R5 =4 ; ҳң қ I ң? 3,75

$$$ 20

U=110 B; R1=0.75 ; R2=7 ; R3=4.5 ; R4= 12 ; R5 =3 ; R6= 4.2 . ҳң қ I ң? 13.7

$$$ 21

E1=3 ; E2=4,5 ; E3=6 ; R1 =5 ; R2=10 ; R3=6 . ң қ, R2 ң қң.B) 0,557$$$22

E1=4.5 ; E2=6 ; Uk=9 ; R1 =10 ; R2=8 ; R3=4 . ң қ, R2 ң қң. 1.34A

$$$ 23

E1=3 ; E2=9 ; R1 =4 ; R2=10 ; R2 =0,1 ; R3=5,9 . ң қ, R2 ң қң D) 0,145

$$$ 24

E1=9 ; E2=12 ; R1 =8 ; R2=12 ; R3=20 . ң қ, R2 ң қң. C) 0,339

$$$ 25

E1=9 ; E2=24 ; U=6 ; R1=5 ; R2=9 ; R3=18 . ң қ, R2 ң қң. 1,232

$$$ 26

E1=6 ; E2=27 ; U=9 ; R1=10 ; R2=20 ; R3=30 . ң қ, R2 ң қң. 0.245A

$$$ 27

E1=9 ; E2=27 ; R1 =12 ; R2=3 ; R3=4 ; R4=2 . ң қ, R2 ң қң. C) 1,286

$$$ 28

E1=12 ; E2=4,5 ; R1 =10 ; R2=26 ; R3=18 ; R4=20 . ң қ, R2 ң қң.E) 0,027

$$$ 29

E=; U=110 ; R1=10 ; R2=15 ; R3=13 ; R4=7 .

ң қ, R2 ң қң.C) 11,846

$$$ 30

E1 =115 ; E2 =230 ; U=220 ; R1=48 ; R2=30 ; R3=18 . ң қ, R2 ң қң.B)8,259

$$$ 31

E =230 ; U=110 ; R1=40 ; R2=30 ; R3=20 . ң қ, R2 ң қң. 12,769A$$$ 32

E1 =24 ; E2 =36 ; R1=4 ; R2=5 ; R3=6 . ң қ, R2 ң қң. 6,16A

 

$$$ 33

E =36 ; U=27 ; R1=6 ; R2=5 ; R3=4 . ң қ, R2 ң қң.0.279A

$$$ 34

E1=40 ; E2=27 ; R1 =12 ; R2=10 ; R3=8 . ң қ, R2 ң қң. 0,743

 

$$$ 35

E1=40 ; E2=36 ; R1 =8 ; R2=10 ; R3=12 . ң қ, R2 ң қң. C) 0,986

$$$ 36

=12 B; R1=30 ; R2=10 ; R3=20 ; R4=30 . R2 ң I2 ң? ) 0,2

$$$ 37

=4,5 B; R1=2,75 ; R2=3 ; R3=9 . R2 ң I2 ң? ) 0,675

$$$ 38

=24 B; R1=5,5 ; R2=9 ; R3=4,5 R4= 2 ;; R5 =9 ; R6= 7 . R2 ң I2 ң?) 1,2

$$$ 39

=36 B; R1=4,8 ; R2=12 ; R3=6 ; R4= 9 ; R5 =20 ; R6= 16 . R2 ң I2 ң? )1,5

 

$$$ 40

U=110B; R1=0,75 ; R2=17 ; R3=4,5 ; R4= 12 ; R5 =3 ; R6= 4,2 . R2 ң I2 ң? 5,5A

 

$$$ 41

=36 B; R1=30 ; R2=10 ; R3=20 ; R4=30 . R2 ң қ P2 ң? ) 3,6

$$$ 42

 

=110 B; R1=5 ; R2=20 ; R3=40 ; R4=30 ; R5=60 ; R2 ң қ P2 ң? 96.8

 

$$$ 43

U=220 B; R1=25 ; R2=12 ; R3=36 ; R4=24 ; R5=48 ; R2 ң қ P2 ң? 130,68

 

$$$ 44

=40 B; R1=5,5 ; R2=9 ; R3=4,5 ; R4=2 ; R5=9 ; R6=7 ; R2 ң қ P2 ң? 36

$$$ 45

=3 B; R1=1 ; R2=7 ; R3=2 ; R4= 5 ; R5 =4 . R2 ң қ P2 ң? ) 0,438

$$$ 46

U=110 B R1=10,75 R2=7 ; R3=4,5 ; R4= 12 ; R5 =3 ; R6= 4,2 . R2 ң қ P2 ң? D) 211,75

 

 

$$$ 47

ө 2,5 ққ 4, 7,5 ққ 1,5 . өң Қ- ң? 12

$$$ 48

U=12 қғ U=220 қ ө R=104 қ қ қғ. қғң R ң? E) 6

$$$ 49

U=12 , қ P=3 U=220 қ ү ғ () ғ ң R қ ? A) 832

 

$$$ 50

ҳ R1=11 , R2=33 , R3=20 , ң U1=220 . ҳң қғ U2 ң? E) 165

$$$ 51

R1=10 , R2=30 ә R3=20 (S ғ) 2,75 ү ұ. қ S қ, R2 ң 2 ң ? 2

$$$ 52

R1=10 , R2=30 ә R3=20 (S ғ) R1 ң U1=55 . қ S қ, R2 ң ң ? D) 120

$$$ 53

ҳң U=110 R1=18 ; R2=6 ; R3=5 ; R4=7 қ ө ұ? A) 1,67

$$$ 54

ҳң U=110 R1=18 ; R2=6 ; R3=5 ; R4=7 . қ ө ұ?1,667

$$$ 55

ҳң U=110 , R1=14 , R2=12 , R3=6 , R4=18 . ң ө қң. A) 40

 

$$$ 56

ҳң U=24 , R1=12 , R2=12 , R3=6 , R4=18 . қ ө ұ? 7,2

$$$ 57

ҳң қ I=5 , R1=14 , R2=12 , R3=6 , R4=18 . қ ө ұ?B) 110

$$$ 58

ҳң U=110 , R1=14 , R2=12 , R3=6 , R4=18 . ң ө қң. D) 550

$$$ 59

ҳң U=110 , R1=18 , R2=6 , R3=5 , R4=7 . қ қ ө ұ. 100

$$$ 60

ҳң U=36 , R1=4 , R2=24 , R3=48 ; қ қ ө ұ. 34,56

$$$ 61

R1 = 4 , XL = 5 , R2 = 8 . ҳң қ ң?B) 13

$$$ 62

R1 = 4 , X = 5 , R2 = 8 . ҳң қ Z ң?B) 13

$$$ 63

XL1 = 4 , R = 5 , , XL2 = 8 . ҳң қ ң?B) 13

$$$ 64

X1 = 9 , R = 8 , , X2 = 6 . ҳң қ Z ң?B) 17

$$$ 65

R1 = 7 , XL = 18 , R2 = 8 , X = 10 . ҳң қ Z ң?C) 17

 

$$$ 66

R = 24, XL1 = 30 , X = 43 ; XL2 = 45 .ҳң қ ң?C) 40 O

$$$ 67

R = 3 , XL = 4 . ҳң қ Z ң?2,4

 

$$$ 68

R = 0,75 , X = 1 . ҳң қ Z ң?0,6

 

$$$ 69

XL = 0.375 ; XC = 0.5 ҳң қ Z ң?1,5

$$$ 70

R1 = 3 , XL = 4 ; R2 = 5 ҳң қ Z ң?2.2578

$$$ 71

R = 2 ; XL = 4 ; XC = 5 ҳң қ Z ң?10

$$$ 72

R = 4 ; XL = 8 ; XC = 5 ҳң қ Z ң?2,4

$$$ 73

U=127 B, XL = 8 ; R1 = 9 , R2 = 18 . ҳң қ I ң? B) 12,7

$$$ 74

U=4,5 B, XL = 1 ; R = 6 , XC = 4 . ҳң қ I ң?1,759A

$$$ 75

U=9 B, XC = 2 ; R = 8 , XL = 6 ;. ҳң қ I ң?2,633 A

$$$ 76

U=220 B, R = 12 , XC = 8 ; XL = 6 ;. ҳң қ I ң?6,1 A

$$$ 77

U=3 B, R1 = 0.4 , R2 = 2 ; XL = 4 ; ҳң қ I ң? 1,39 A

$$$ 78

U=24 B, R = 4 , XL = 8 ; XC = 5 ;. ҳң қ I ң?10

$$$ 79

U=9 B, R = 2 , XL = 4 ; XC = 5 ;. ҳң қ I ң?0,7

$$$ 80

U=6 B, R = 4 , X = 5 . ҳң қ I ң?D) 1,921

$$$ 81

U=9 B, R = 3 , XL = 4 . ҳң қ I ң?3,75

$$$ 82

U=127 B, R = 12 , X1 = 50 . , XL=60 ; X2 = 26 ҳң қ I ң? 6,35 A

$$$ 83

U=220 B, R = 24 , XL1 = 30 , X = 65 , XL2 = 45 . ҳң қ I ң?E) 8,462

$$$ 84

U=127 B, R1 = 7 , XL = 18 , R2 = 8 , X = 10 . ҳң қ I ң?7,471

$$$ 85

U=9 B, R1 = 4 , XL = 5 , R2 = 8 . ҳң қ қ S ң? E) 6,231

$$$ 86

U=36 B, R1 = 4 , X = 5 , R2 = 8 . ҳң қ қ S ң? D) 99,692

$$$ 87

U=12 B, XL1 = 1,4 , R =1,5 , XL2 = 0,6 . ҳң қ қ S ң?57,6

$$$ 88

U=127 B, XL1 = 24 , X = 4 , XL2 = 5 . ҳң қ қ S ң? D) 645,16

$$$ 89

U=127 B, XC1 = 40 , XL = 20 , XC2 = 10 . ҳң қ қ S ң? 537,6

$$$ 90

U=4,5 B, R = 1,5 , XL = 4 , X = 6 . ҳң қ қ S ң? B) 8,1

$$$ 91

U=220 B, R1 = 7 , XL = 18 , R2 = 8 X = 10 . ҳң қ қ S ң? 3814 BA

$$$ 92

U=4,5 B, R = 3 , XL = 4 . ҳң қ ң? D) 6,75

$$$ 93

U=9 B, R = 4 , X = 5 . ҳң қ ң? 20,25

$$$ 94

U=6 B, R1 = 3 , XL = 6 .; R2 = 5 ; ҳң қ ң? 19.2

$$$ 95

U=9 B, R = 3 , XL = 4 ; X = 5 ; ҳң қ Q ң? 11,68

$$$ 96

U=12 B, R = 4 , XL = 8 ; X = 5 ; ҳң қ Q ң? 300

$$$ 97

қ ң қң. A)

$$$ 98

қ ң қң.B)

$$$ 99

қ ң қң. C) қ

$$$ 100

қ ң қң. D)-

$$$ 101

қ ң қң.E) -қ

$$$ 102

қ ң қ ң? P=UIcosφ

$$$ 103

қ ң қ ң? P=UIcosφ

$$$ 104

қ ң қ ң? Q=UIsinφ

$$$ 105

қ ң қ ң? Q= - UIsinφ

$$$ 106

қ ң қ қ ң?P=0

$$$ 107

U=40 B, ү I=5 A, ң қ ғ ұ φ=300 ң қ қ ң? C) 200

$$$ 108

U=40 B, ү I=5 A, ң қ ғ ұ φ=300 ң қ ң? ) 173,2 B

$$$ 109

қ ө ә ? f=50. u=310sin (314t - )

$$$ 110

қ ө ә ? f=50. u=310sin (314t - )

$$$ 111

ң ң . ҳң қ Z ң?

44,3

$$$ 112

ң ң . ҳң қ R ң ? 22.14

$$$ 113

ң ң . ҳң қ X ң? 37,64

$$$ 114

ң ң . ҳң қ P ң? 542,5

$$$ 115

ң ң . ҳң қ Q ң? -922,25

$$$ 116

ң қ ғ ұ φ ң?600

 

$$$ 117

ң ң қ қ S ң? 329BA

$$$ 118

ң ң қ ң?) 78,4 B

$$$ 119

ң ң қ Q ң?D) -135,789

$$$ 120

ң қ ғ ұ φ ң? φ=

$$$ 121

қ R =R= R=12 ә X=X= X=16 - қғ ұ ғ, U=380 ү қ ө қғ. aң Ia ң? E) 11

$$$ 122

қ R =R= R=12 ә X=X= X=16 - қғ ұ ғ, U =380 ү қ ө қғ. ҳң қ қ S ң? D) 7,26

$$$ 123

қ R =R= R=12 ә X=X= X=16 - қғ ұ ғ, U=380 ү қ ө қғ. ҳң қ ң? C) 4,356

$$$ 124

қ R =R= R=12 ә X=X= X=16 - қғ ұ ғ, U=380 ү қ ө қғ. ҳң қ Q ң? 5,808

 

$$$ 125

қ R =32 , X=24 , R=16 , X=30 , R=12 (j>0, j<0, j=0) қғ ұ ғ, U=380 ү қ ө қғ. ң I ң? A) 5,5

$$$ 126

қ R =76 , R=95 , R=38 қғ үұ ғ, U=380 ү қ ө қғ. ң I ң? 5

$$$ 127

қ R =76 , R=95 , R=38 қғ үұ ғ, U=380 ү қ ө қғ. ” ң I ң? B) 7,6

$$$ 128

Z = Z= Z. ү, ң I қ ө ?

$$$ 129

Z = Z= Z. ү, ң U ң ?)

$$$ 130

Z = Z= Z. ү, c ң Uc ң ?U=

$$$ 131

Z ¹ Z¹ Z. ” ү, a ң I қ ө? ) ө

$$$ 132

Z ¹ Z¹ Z. ” ү, ң I қ ө?

 

$$$ 133

Z ¹ Z¹ Z. ” ү, ң U қ ө? ) ө

$$$ 134

Z = Z= Z. ү, ” ң қ ө ?

 

$$$ 135

Z = Z= Z. ү, є ң қ ө ? .

$$$ 136

Z = Z= Z. ү, ң I қ ө ?)

$$$ 137

Z = Z= Z. ү, ң I қ ө ?)

$$$ 138

Z = Z= Z. ү, ң I қ ө ?)

$$$ 139

Z = Z= Z. ү, ” ң I қ ө ?)

$$$ 140

Z = Z= Z. ү, ң I қ ө ?) ө

$$$ 141

ү құғ? ғ ө ү.

$$$ 142

ң ө ? ө ү ә ү.

$$$ 143

ң ө ұқ қ ?ң ө ғ ү.

$$$ 144

ү ? қ ү

$$$ 145

ң ө қ?Құ ң ә қ ң ә.

$$$ 146

ң ө қң ғ қ ә қ қ? ү ә

$$$ 147

ң ғ қң ғ қ ә қ қ? Ққ ұқ ә

$$$ 148

қ ү ғ ?ң ү.

$$$ 149

қ ү ққ ұқ ? қ ү ү.

$$$ 150

ғғ қ ү ү қ ?B) u,% =u,%

$$$ 151

ғғ ң ү қ ?C)ғ

$$$ 152

D/D ғғ, қ S =25 , ә U1 =10 , ә ң I2=36,25 ң ң? ) 25

$$$ 153

Y/D ғғ, ә U1 =10 , ә U2 =0,4 ң ң?D) 14,45

$$$ 154

Y/Y ғғ, ә U1 =6 , f=50, ә ң w2=750, ө ғң m=24*10-4 ң ң?15,015

$$$ 155

D/D ғғ, ә U2 =42 , f=50, ә ң w1=470, ө ғ =15*10-4 ң ң?3,726

$$$ 156

Ө қ ң ө қ қ?ң ө ққ ғң ә ққ ғ ғ ғң ғ

$$$ 146

$$$ 157

ұқ ң Қ- ө (ө ) ү ? Қ өң. ң ұң ғ ө .

$$$ 158

Қ- =230 , ң R=0,1 ә қ ғ R=22,9 қғ қғ. ң I ң?D) 10

$$$ 159

Қ- =28,5 , ң I=3 ә қ ғ R=9 қғ қғ. ң қ?) 0,5

$$$ 160

Қ- =115 , ң R=0,058 , ң =86A ә қ ғ қғ қғң қ ң?9461

$$$ 161

U=220 қ қ ң R=500 , қғң R=10 . ң I қ?) 22,44

$$$ 162

R=5,85 қғ ғғ қ ң Қ- =115 , ң R=0,25 , ң I=20 . Қ ң I ң? 1,2

$$$ 163

Қ- =460 , U=440 , ң R=0,1 , қ ң R=220 қ ғ ғғ қғң I ң?D) 198

$$$ 164

Қ- =575 , ң R=0,095 , қ ң =2,5 қ ғ ғғ = 260A қғ ғғ. қғң U қ?550

$$$ 165

ң R=0,24 , қ ң I=0,7 қ ғ U=200 , I=124,3 қғ ғғ. ң Қ- ң?) 230

$$$ 166

ұқ қ қғқң ғ қ ө ? ң ң ө қ (қ ң ө).

$$$ 167

ұқ қ қғқң ғ қ ө ?Қ ң ң ө қ ( ң ө).

$$$ 168

ұқ қ қғқң ғ қ қ ө (ө ) ? Қ өң. ң ө қ.

$$$ 169

ұқ қ қғқ ү ү ? (қ) Қ-ң қғ.

$$$ 170

U=220 , ң R=0,15 , I=101,2 , қ ң I=1,2 қ қғқң қ Қ- E ң? ) 205

$$$ 171

ө қ = 10,8, ң R = 0,5 , қ ң I=0,8 қ қғқң қ Қ- =105 . U қ? 99,2

$$$ 172

Қ Қ- E=105,2 , қ ң R=55 қ қғқң ң I=32 , қ ң I=2 . ң R ң?) 0,15

$$$ 173

ң R=0,24 , қ ң R=90 , қ ң I=0,3 қ қғқң қ Қ- E=25,8 . ң I қ?5

$$$ 174

ұ ә қ Қ- E=106 , ң R=0,08 , ң =50 қ қғқң ң қ ө ң R ң ?0,04

$$$ 175

U=440 , қ Қ- қ=432 , ң R=0,05 , ң ( ң қ қ) lI=I /I =1,8 қ қғқң I ң? ) 288

$$$ 176

Ү қғқң ө ? қ өң. ң ө ңң ө 1200 ә ғ ң ү ғ .

$$$ 177

қғқң қғқң қ ғ ?ң өң ғ .

$$$ 178

қғқң қ ? қ өң. ң ө ң өң ө әң

ә.

$$$ 179

қғқ ү ү ү? Қ-ң ү ғ.

$$$ 180

қғқ ү қ ү ?ү ү.

$$$ 181

ғ Қ-ң ғ Қ-ң ө ? ө n<nc ғ қ ө.

$$$ 182

ғқң ү ө ң қ ө? Ө.

$$$ 183

ү ө қғқң ғ қ ө?) .

$$$ 184

ғқң ққ ә? 2 ә ә.

$$$ 185

қғқң ғ ө ү ? ң ө

$$$ 186

ғ n=1470 /, ғ s=0,02 қғқң қ ғ n ң?1500 /

$$$ 187

қ ғ n=750 /, ғ n=720 / қғқң ғ қ? 0,04

$$$ 188

ғ n=960 /, ғ s=0,04 a қғқ ? f1 =50. ) 6

$$$ 189

ө қғқң қ ғ n=1500 /, ғ s=6%. Қ-ң f2 ң?D) 3

$$$ 190

қғқң қ ғ n=1000 /, ғ Қ-ң f2=4 . ғ қ?) 0,08

$$$ 191

, қ ғ n=3000 /, ғ n=2850 / қғқң ғ ң f2 ң?D) 2,5

$$$ 192

қ P=4 , U=220 , қ cosj=0,84, ә h=0,86 қғқ U=380 қ қғ. Қғқң ң? ) 8,39

$$$ 193

қ P=7,5 , U=380 , қ cosj=0,86, ә h=0,88 қғқ U=380 қ қғ. Қғқң қ ү? 15,06, ү.

$$$ 194

қ P=11 , U=220 , I=21,04 , қ cosj=0,9 қғқң ә h ң? D) 0,88

$$$ 195

қ P=0,75 , ә h=78,5% қғқ қң ғ DP қ? 205

$$$ 196

, қ P=1,5 , ғ s=10% қғқң ң? f1 =50. 15,92 .

$$$ 197

= 22,12 ., , ғ s=5% қғқң қ P ң? f1 =50.2,2

$$$ 198

= 54,14 ., ә η=0,85 қғқ ө қ P1=6,47 қ ұ. Қғқң ғ n ң? 1340,598 /

$$$ 199

қ P=15 , қ ғ n=1500 /, ғ s=3% қғқң қ? )98,45 .

$$$ 200

= 39,79 ., қ ғ n=750 /,ғ s=4% қғқң қ P ң? ) 3

<== | ==>
) | .
.

mylektsii.ru - - 2015-2019 . (0.081 .)