Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шкала оцінок кількісних показників конкурентоспроможності підприємств
 

 

Показники Од. Шкала балів
виміру 2-4 5-7 8-9
1. Ринкова частка підприємства % до 0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 вище 3,5
2. Чистий прибуток тис. грн. до 10 10-20 20-30 30-40 вище 40
3. Рівень прибутко­вості % до 5 5-7 7-9 9-11 вище 11
4. Обсяг продажу тис. грн. ДО 200 200-400 400-600 600-800 вище 800
5., Сума прибутку на 1 грн. обсягу продажу грн. ДО 150 150-200 200-250 250-300 вище 300
6. Продуктивність праці тис. грн. до 0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 вище 0,8

 

З якісних показників доцільно використовувати широту асортименту, ціну товару, систему збуту, рівень сервісу, рівень послуг та інше. Цей перелік не є вичерпним, тому що кожне підприємство повинно самостійно визначати ті основні показники, за якими воно буде оцінювати конкурентоспроможність своїх активних конкурентів.

Після оцінки кількісних і якісних показників розробляється «профіль діяльності» конкурентів за виділеними групами підприємств. Аналіз «профілю діяльності» активних конкурентів дозволить виявити «ключові фактори успіху» і слабкі сторони їхньої діяльності.

На основі «профілю діяльності» необхідно скласти «профіль полярності» (карту сильних і слабких сторін) для всіх груп підприємств, що дозволить провести не тільки порівняльну оцінку конкурентів, але і послужить основою для вибору стратегії конкурентної переваги і визначення конкретних маркетингових засобів для підвищення конкурентоспроможності свого підприємства.

Для одержання відносної оцінки, тобто оцінки конкурента в порівнянні з підприємством, що досліджується необхідно розрахувати вирахування оцінок: з оцінки своєї фірми відняти оцінку конкурента і різницю відобразити проти відповідного показника на карті, потім з’єднати усі точки ламаною лінією. Отримана ламана дозволяє визначити за якими показниками суперник перевершує або поступається. Зона оцінок від +2 до -2 - зона приблизної рівності підприємств

Контрольні питання

1. Розкрийте сутність конкуренції та охарактеризуйте її види.

2. Назвіть та охарактеризуйте методи ведення конкурентної боротьби.

3. Розкрийте поняття конкурентоспроможності підприємства. Назвіть показники оцінки конкурентоспроможності.

4. Вкажіть етапи дослідження діяльності конкурентів. 

Література

Основна

1.Балабанова В. Маркетинг: Підручник.- Донецьк: Дон НУЕТ, 2002.

2.Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник.-К.:Вища шк., 1994.

3.Павленко А. Ф., Вовчак А. В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.

4.Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навч. посібник.-К.: Вища шк., 1994.

 

Додаткова

5.Балабанова. В.; Коломицева С. І. та ін. Маркетинг – практикум:

Навч. посібник. Донецьк Дон НУЕТ, 2002.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал