Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визначення вартості спорудження контактної мережі на перегоні
Найменування робіт чи затрат Одиниця вимірювання Число одиниць Кошторисна вартість
Одиниці вимірювання Загальна  
Будівельні роботи
Установка залізобетонних одиночних нерозділених опор     шт       100,2    
Теж саме з опорними плитами     -/-       164,2    
Гідроізоляція залізобетонних опор -/-     6,5      
Установка залізобетонних одиночних анкерів з відтяжками віброзануренням   -/-       94,6    
Вартість залізобетонних опор типу: С 136,6-1/СО 136,6-1 С 136,6-2/СО 136,6-2 С 136,6-3/СО 136,6-3       -/- -/- -/-         119/125 126/133 143/153    

 

Таблиця 16

Вартість трьохпроменевих анкерів ТА-4/ТА-4,5   -/-       58,4/63,9    
Вартість опорних плит ОП-2 -/-     3,1    
Вартість відтяжок типу: А-1/Б-1 А-2/Б-2 А-3   -/- -/- -/-       31,0/49,1 45,3/31,0 28,7    
Установка неізольованих швелерних та трубчастих консолей вагою до 75кг     -/-         10,7    

 

Установка ізольованих консолей: трубчастих швелерних     -/- -/-         10,0 11,4    
Вартість консолей прямих похилених неізольованих швелерних пофарбованих вагою до 56кг/більше 56кг   т       315,0/302    
Вартість консолей ізольованих швелерних з розтягнутою тягою вагою до 60 кг і більше 60 кг     -/-         8,0/436    
Вартість консолей ізольованих швелерних зі стиснутою тягою вагою до 60 кг і більше 60 кг     -/-         381,0/403    
Вартість консолей трубчастих неізольованих та ізольованих оцинкованих     -/-         20,0    
Вартість підкосів підсилення консолей   -/-       8,7    
Вартість закладених деталей для закріплення консолей Комплект     8,4    
Разом   руб     -  
Дрібні невраховані витрати     %       1,5    
Разом руб     -  
Накладні витрати на будівельні роботи і вартість залізобетонних конструкцій та відтяжок         %         18,8    
Встановлення металоконструкцій консолей та вартість консолей і кронштейнів       %         8,6    

 Разом   руб     -  
Планові накопичення   %        
Разом по будівельним роботам   руб     -  
Разом з урахуванням поправочного коефіцієнта Вбуд= 5· ............=
Монтажні роботи
Розкатка „поверху” з укладанням у сідла несучого тросу   км       172,2    
Розкатка „поверху” одиночного контактного проводу   -/-       95,3    
Розкатка „поверху” подвійного контактного проводу   -/-       133,3    
Регулювання контактної підвіски з одним контактним проводом   -/-       402,3    
Регулювання контактної підвіски з двома контактними проводами -/-   560,3  
Підвіска на мостах з їздою понизу   м     6,0  
Ізоляція металевих конструкцій арміровки контактної мережі від залізобетонних опор при постійному струмі     -/-       26,0  
Монтаж односторонньої компенсованої анкеровки, несучого тросу або одиночного контактного проводу подвійного контактного проводу     шт.   -/-       48,1   96,2  
Монтаж поєднаної компенсованої анкеровки несучого тросу та одиночного контактного проводу   -/-     64,7  
Монтаж трьохпрольотного спряження анкерних ділянок компенсованої підвіски з одним контактним проводом без секціонування з подвійним контактним проводом без секціонування     вузол -/-       200,3 243,9  
Монтаж середньої анкеровки при компенсованій підвісці   -/-     25,0  
МОНТАЖ:        
Першого проводу ДПР на підвісних ізоляторах з врахуванням монтажу та гірлянд ізоляторів       км       153,3  
Кожного наступного проводу більш одного   -/-   84,3  
Одного проводу ВЛ-10кВ на штирових ізоляторах   -/-   56,5  
Вартість кронштейну типу: ДО-ІІ; ДО-ІІУ КФД     -/-   14,0 26,5    
Заземлення опори залізобетонної подвійне одиночне     шт. -/-     21,8 10,9  
Монтаж іскрового проміжку -/-   1,0  
Монтаж розрядника рогового -/-   26,4  
Разом руб   -  
Дрібні невраховані роботи %    
Разом руб   -  
Накладні витрати %    
Разом   руб   -  
Планові накопичення   %    
Разом по монтажним роботам руб   -  
  Разом з урахуванням поправочного коефіцієнта Вмон=5·..................=  
Матеріали  
Проводи: ПБСМ-70 ПБСМ-95 МФ-120 М-95 МФ-100, МФО-100 НлФ-100, НлФ-100 АС-35, АС-50     км -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-       764,0 960,0 1480,0 1470,0 1350,0 1434,0 885,0      
Разом руб   -    
Інші невраховані матеріали %      
Разом руб   -    
Планові накопичення %      
Разом по матеріалам руб   -    
Разом з урахуванням поправочного коефіцієнта Вмат=10·..................=  
                   
Обладнання
Розрядник роговий з двома розривами   -/-     3,9  
Іскровий проміжок ИПМ-62-2У1 -/-     1,15  
Ізолятор: Порцеляновий з пестиком ПФ-70В   -/-     2,85  
Порцеляновий з сережкою ПТФ-70, ФТФ-40 -/-   2,75  
Стержневий ФСФ-70 /в тязі консолі/ -/-   11,0  
Консольний ІКСУ-27,5 /у кронштейні консолі/   -/-     26,1  
Разом руб   -  
Нараховування на обладнання   %     6,2  
Разом вартість обладнання руб   -  
Разом по кошторису руб   -  
Разом з урахуванням поправочного коефіцієнта Вобл=10·..................=
Загальна вартість спорудження на перегоні дорівнює: В= Вбув + Вман + Вмат + Вобл=……………….грн.

  

Марка проводу Розрахунковий перетин багато дротяного проводу Sр,мм2 Висота перетину Н чи діаметр d, мм2 Ширина перетину А, мм2 Навантаження від сили тяжіння g, даН/м Коефіцієнт температурного подовження,1/0С Модуль пружності матеріалу проводу Е, ГПа 24 ЕS (з урахуванням Sр та 0,85Е), даН/0С Тимчасовий опір розриву вр, Па
ПБСА-70/50 14,0 - 0,65 13,75*10-6 127,5 330*10-6 20,5 988*10-6
ПБСМ-70/50 69,9 11,0 - 0,6 13,3*10-6 175,0 319*10-6 13,82 750*10-6
ПБСМ-95 90,6 12,5 - 0,77 13,3*10-6 175,0 319*10-6 17,93 750*10-6
М-70 67,7 10,7 - 0,61 17*10-6 130,0 408*10-6 12,63 390*10-6
М-95 94,0 12,6 - 0,85 17*10-6 130,0 408*10 17,38 390*10-6
М-120 117,0 14,0 - 1,06 17*10-6 130,0 408*10 21,98 390*10-6
МФ-85 10,8 11,76 0,76 17*10-6 130,0 408*10 18,78 368*10-6
НЛОл0,04Ф-85 10,8 11,76 0,76 17*10-6 130,0 408*10 18,78 377*10-6
МФ-100 11,8 12,8 0,89 17*10-6 130,0 408*10 22,1 363*10-6
НЛОл0,04Ф-100 11,8 12,8 0,89 17*10-6 130,0 408*10 22,1 377*10-6
МФО-100 10,5 14,92 0,89 17*10-6 130,0 408*10 22,1 377*10-6
НЛОл0,04ФО-100 10,5 14,92 0,89 17*10-6 130,0 408*10 22,1 377*10-6
МФ-150 14,5 15,5 1,34 17*10-6 130,0 408*10 33,15 353*10-6
БрМг0,25Ф-85 10,8 11,76 0,76 17*10-6 130,0 408*10 18,78 421*10-6
БрМг0,25Ф-100 11,8 12,8 0,89 17*10-6 130,0 408*10 22,1 412*10-6
БрМг0,25ФО-100 10,5 14,92 0,89 17*10-6 130,0 408*10 22,1 412*10-6
БрМг0,25Ф-150 14,5 15,5 1,34 17*10-6 130,0 408*10 33,15 392*10-6

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал