Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок нормативного навантаження на лаву


 

Добове нормативне навантаження на очисний вибій залежать від прийнятого добового режиму роботи. Приймаємо 3 6+6, тобто три зміни по шість годин по видобутку вугілля і одна зміна на огляд та ремонт машин і механізмів.

У конкретних умовах нормативне навантаження розраховується за формулою (3.4):

(3.4)

де А0 – норматив навантаження на очисний вибій;

Δlо.з різниця між фактичною і табличною довжиною очисного вибою, м;

nзм = 3 зміни число змін по видобутку у добу;

γ = 1,33 т/м3 об’ємна ваги вугілля;

k – коефіцієнт, що враховує зменшення нормативного навантаження наочисний вибій у зв’язку з погіршенням гірничо-геологічних умов.

Тзм = 360 хв. – тривалість зміни видобутку.

А0 = А1+ А2 - А1 ) = 1120 + ( 1100 – 1030 ) = 1083 т / доб (3.5)

Нормативне навантаження на очисний вибій вибираємо для розробляємого пласту зі середньою стійкістю покрівлі, при m = 1,4 , А0 =1083 т/доб.

 

Нормативне навантаження на лаву 799 т/доб.

 

3.4.2 Розрахунок навантаження на лаву по гірничотехнічних чинниках

Добове нормативне навантаження на очисний вибій залежить від прийнятого режиму роботи. Приймаємо 3 зміни добичі і 1 ремонтну – підготовчу. Тривалість кожної зміни 360хв.

 

 

Час виконання одного циклу виймання вугілля комбайном складе:

 

(3.6)

234 хв.

де L = 210 м. – довжина лави загальна;

= 5 м. – сумарна довжина ніш;

Vр = 4,33 м/хв. – робоча швидкість подачі комбайна;

Vм = 5,1 м/хв. – маневрова швидкість комбайна

tдоп..= 0,6 хв/м. – сумарний час на допоміжні операції циклу, віднесений на 1 м довжини лави;

Квід. = 1,12 – коефіцієнт, що враховує норматив часу на відпочинок, приймаємо 12% від оперативного часу.

Кількість циклів виймання вугілля комбайном за зміну (nц зм.,цикл) складе:

(3.7)

де Тзм. = 360 хв. –тривалість зміни;

Тп-з зм. = 17,6 хв./зміна – норматив часу на підготовчо-завершальні операції протягом зміни;

Ту.н. = 23,2 хв./зміна – норматив часу на усунення дрібних несправностей машин і устаткування;

Тн.тр. = 10 хв./зміна – норматив часу, що враховує нерівномірність в роботі конвеєрного транспорту;

То.п. = 10 хв./зміна – норматив часу на особисті потреби;

Lк = 210 м. – комбайнова частина лави;

Тт.п.розб. – норматив часу технологічних перерв, пов’язаних з розбиттям великих шматків вугілля і породи, (0,0826 хв./м при Lк ≤ 160 м, 0,0817 хв./м при Lк ≥ 161 м).

Знаючи кількість циклів у добу, визначаємо навантаження на лаву по формулі:

Адоб = l · m · r · γ · kb = 210· 1,4·0,63·1,33·3,6 0.98 = 869 т/доб. (3.8)

де kb = 0,98 - коефіцієнт видобування вугілля;Визначимо навантаження на лаву за місяць:

Ацикл = Адоб ·Nдн = 869 · 31 = 26939 т/міс (3.9)

Виконуються умови Адоб ≥ Ан, 869 ≥ 799 т.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал